Добровољни повратак у државу порекла

Према Закону о азилу и привременој заштити, Комесаријат за избеглице и миграције спроводи програме добровољног повратка странца чији је захтев за азил одлуком надлежног органа одбијен или одбачен или ако је поступак азила обуставље; странца којем је одобрена привремена заштита; странца којем је донета одлука о престанку привремене заштите; лицу којем је Канцеларија за азил по службеној дужности укинула одлуку о усвајању захтева за азил или поништила такву одлуку и странца којем је престало право за азил.

Комесаријат за избеглице и миграције предузима одговарајуће мере како би се лицу омогућио добровољни повратак у државу порекла, при чему се води рачуна о људском достојанству.

Комесаријат, према истом закону, разматра релевантне извештаје о стању у држави порекла лица, упознаје лице с тим стањем и омогућава му да своју одлуку о повратку донесе уз потпуно познавање чињеница.
 
Лице  до дана повратка , има право на: боравак и слободу кретања у Републици Србији;смештај, исхрану, одећу и обућу; здравствену заштиту; предшколско, основно и средње образовање; информисање и правну помоћ и слободу вероисповести.

Програм за подршку добровољног повратка доноси Влада на предлог Комесаријата.Уредба о утврђивању Програма за подршку добровољног повратка странаца за период од 2019. до 2021. године 
Овај сајт користи "колачиће" како би се обезбедило боље корисничко искуство. Ако желите да блокирате "колачиће", молимо подесите ваш претраживач.