Извештаји

Извештај канцеларије за реадмисију за период 2006-2011. год.
Извештај канцеларије за реадмисију за 2011. годину
Извештај канцеларије за реадмисију за 2012. годину
Извештај канцеларије за реадмисију за 2013. годину
Извештај канцеларије за реадмисију за 2014. годину
Извештај канцеларије за реадмисију за 2015. годину
Извештај канцеларије за реадмисију за 2016. годину
Извештај канцеларије за реадмисију за 2017. годину
Извештај Канцеларије за реадмисију за 2018 годину
Извештај Канцеларије за реадмисију за 2019 годину

Извештаји о раду Комесаријата за избеглице и миграције: 

20122013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018


Стање и потребе интерно расељених лица, септембар 2018

Преузмите документ 


Стање и потребе интерно расељених лица, септембар 2017

Преузмите документ
 

Став грађана Боговађе, Тутина, Сјенице, Бање Ковиљаче и Крњаче (Београд) према тражиоцима азила јун 2015

Преузмите документ
 

Став грађана Републике Србије према тражиоцима азила јун 2015

Преузмите документ
 


Испитивање ставова грађана према тражиоцима азила
Истраживање, октобар 2012. годинеИстрaживaњe je спрoвeдeнo нa узoрку oд 1200 испитaникa, грaђaнa oпштинa Лajкoвaц, Mлaдeнoвaц и Лoзницa, путeм тeлeфoнскe aнкeтe. Пoнoвљeним интeрвjуoм нa 20% aнкeтирaних лицa вршeнa je кoнтрoлa вeрoдoстojнoсти oдгoвoрa. Пoсстрaтификaциja je рaђeнa рaди eлиминaциje нeoдгoвoрa услeд oдбиjaњa интeрвjуa. Пoдaци су сaкупљeни у пeриoду 20,21,22,24.9.2012.гoдинe.

Преузмите документ
 

Став грађана према избеглицама, интерно расељеним лицима и тражиоцима азила
Истраживање, октобар 2012. годинеИстрaживaњe je спрoвeдeнo нa узoрку oд 1298 испитaникa, грaђaнa Србиje, бeз Кoсoвa и Meтoхиje. Пoнoвљeним интeрвjуoм нa 20% aнкeтирaних лицa вршeнa je кoнтрoлa вeрoдoстojнoсти oдгoвoрa. Пoсстрaтификaциja je рaђeнa рaди eлиминaциje нeoдгoвoрa услeд oдбиjaњa интeрвjуa. Пoдaци су сaкупљeни у пeриoду 22.9 – 4.10.2012.гoдинe.

Преузмите документ
 Процена потреба интерно расељених лица у Србији
Март 2011. године

Преузмите документ
 

Регистрација избеглица у Србији 2005Преузмите документ
 

Регистрација избеглица у Србији 2001 (март-април)Преузмите документ
 

Попис избеглица и других ратом угрозених лица у СРЈ 1996Преузмите документ
Овај сајт користи "колачиће" како би се обезбедило боље корисничко искуство. Ако желите да блокирате "колачиће", молимо подесите ваш претраживач.