Делегација Републике Србије представила извештај о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима

Делегација Републике Србије представила извештај о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима

18.03.2024.

Пред Комитетом за људска права Уједињених нација у Женеви делегација Републике Србије представила је извештај Републике Србије о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима.

Заменица комесара, Светлана Велимировић као члан делегације упознала је чланове комитета са стандардима који се примењују приликом организације смештаја и рада у центрима за азил, сардњом са UNHCR-ом у праћењу услова смештаја у свим објектима Комесаријата за избеглице и миграције и редовним извештавањем о стању у центрима.

Посебна пажња је била посвећена раној идентификацији посебно рањивих тражилаца азила, за које је неопходно обезбедити посебне услове прихвата, као што су малолетна лица без пратње родитеља или старатеља. Заменица комесара је представила сарадњу са Агенцијом за азил Европске уније и примену њихових инструмената у свакодневном раду, укључујући и инструмент за идентификацију особа са посебним прихватним потребама. Такође је указала на посебно поступање са децом, нарочито са децом без пратње.

Делегацију Републике Србије предводио је министар за људкса и мањинска права и друштвени дијалог, Томислав Жигманов а чланови делегације били су и представници министарстава задужених за области правосуђа, унутрашњих послова, спољних послова, информисања и телекомуникација.

Раније те недеље, Светлана Велимировић је на конференцији коју су организовали UNECE и Секретаријат УН Мреже за миграције, представила напредак Републике Србије у остваривању циљева Глобалног договора за безбедне, редовне и регуларне миграције.

Република Србија је постигла заначајан напредак изменама и допунама Закона о странцима и Закона о запошљавању странаца, као и израдом новог програмског документа у области борбе против трговине људима. Дугогодишње хунмано поступање у одоговору на мешовите миграционе токове кроз нашу земљу и приступ услугама свим мигрантима у потреби, представљају директан допринос заштити миграната и циљевима Глобалног договора о миграцијама. Заменица комесара је најавила почетак заједничког пројекта са УН партнерима - IOM, UNHCR, UNICEF и UNDP, који треба да унапреди националне капацитете за боље праћење и прикупљање чињеница о миграцијама, обезбеђивање информација мигрантима и јачање сарадње са јединицама локалне самоуправе у решавању проблема миграната на њиховој територији.