Правилници

ПРАВИЛНИЦИ 2023. ГОДИНА

Правилник о раду Комисије економско оснаживање избеглица

Правилник о раду Комисије доходовне активности ИРЛ

Правилник за избор корисника за доделу ПАКЕТA ХРАНЕ 2023

Правилник за јавне набавке

Сеоска кућа- НЕФОРМАЛНИ ЦЕНТРИ избеглице ван КиМ- Правилник о раду комисије ЈЛС 2023

Сеоска кућа- НЕФОРМАЛНИ ЦЕНТРИ ИРЛ ван КиМ- Правилник о раду комисије ЈЛС 2023

Грађевински материјал- НЕФОРМАЛНИ ЦЕНТРИ ИРЛ ван КиМ-Правилник о раду комисије ЈЛС 2023

Грађевински материјал- НЕФОРМАЛНИ ЦЕНТРИ избеглице ван КиМ- Правилник о раду комисије ЈЛС 2023

Правилник за избор корисника за доделу огревног дрвета са превозом 2023.

Правилник о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма која реализују организације цивилног друштва и удружења од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији и породица несталих лица.

Правилник о буџетском рачуноводству

1. Правилник о раду комисије за избор корисника за доделу помоћи намењену побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењених за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

2. Правилник о раду комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица, кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењеној за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

3. Правилник о раду комисије за избор корисника за доделу помоћи намењене за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

4. Правилник о раду комисије за избор корисника за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми

ПРАВИЛНИЦИ - ОПШТИ

 

ПРАВИЛНИЦИ - КИРС

 1. Кодекс понашања државних службеника и намештеника у Комесаријату за избеглице и миграције
 2. Одлука о допуни кодекса понашања државних службеника
 3. Кодекс понашања 
 4. Кодекс понашања (измена)
 5. План интегритета 
 6. Процедура за опште и кадровске послове 

ПРАВИЛНИЦИ  2022. ГОДИНА

1.  ГМ - ИРЛ - Правилник о раду комисије ЈЛС

2. ГМ - избеглице Правилник о раду комисије ЈЛС

3. СК - ИРЛ Правилник о раду комисије ЈЛС

4.СК - избеглице Правилник о раду комисије ЈЛС

4. Измена Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма цивилног друштва 

ПРАВИЛНИЦИ – 2021. година

1.Правилник о раду комисије за избор корисника помоћи - грађевински материјал за РЕА 2021.

2. Правилник о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма која реализују организације цивилног друштва и удружења, од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила, повратника по основу Споразума о реадмисији и породица несталих лица

    Измена Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма која реализују организације цивилног друштва и удружења, од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила, повратника по основу Споразума о реадмисији и породица несталих лица

3. Правилник о раду Комисије за избор корисника помоћи - грађевински материјал за ИРЛ

4. Правилник о раду Комисије за избор корисника помоћи - грађевински материјал за избеглице

5. Правилник о условима и мерилима за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности

6. Правилник о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, поступку и начину рада Комисије за избор корисника

ПРАВИЛНИЦИ – 2020. година

 1. Правилник о раду комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања
 2. Правилник о раду комисије за избор корисника за доделу помоћи намењену побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта
 3. Правилник о раду комисије за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности намењене становању, као и поступку и начину рада комисије
 4. Правилник за вредновање предлога програма организација цивилног друштва
 5. Правилник о раду комисије за одабир корисника породица избеглица које су добиле помоћ у виду сеоских кућа али нису добиле помоћ у виду малог гранта

ПРАВИЛНИЦИ - 2019. година

 1. ПРАВИЛНИК о раду комисије за одабир корисника породица избеглица које су добиле помоћ у виду откупа сеоских кућа али нису добиле помоћ у виду малог гранта
 2. ПРАВИЛНИК о раду комисије за избор корисника за доделу помоћи намењену побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку грађевинског материјала за завршетак или адапрацију стамбеног објекта
 3. ПРАВИЛНИК о раду комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања
 4. ПРАВИЛНИК о раду комисије за избор корисника ИРЛ, ДА
 5. ПРАВИЛНИК о раду комисије за избор корисника, ИЗБЕГЛИЦЕ, ДА
 6. ПРАВИЛНИК о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи намењене за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћ при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности намењене становању, као и поступку и начину рада Комисије
 7. Правилник о избору корисника, РЕА, ДА 
 8. Правилник о избору корисника, РЕА, ГМ
 9. Правилник о избору корисника, РЕА, СК
 10. Правилник о буџетском рачуноводству
 11. Редован годишњи попис, процедура, документација и рокови
 12. Директива о процедурама, интерним контролама и интерним контролним поступцима
 13. Предлог правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом

ПРАВИЛНИЦИ - 2018. година

 1. ПРАВИЛНИК о раду комисије- ИРЛ мали грант за кориснике буџетских средстава и средастава АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом без малог гранта
 2. ПРАВИЛНИК о раду комисије- ИЗБЕГЛИЦЕ мали грант, за кориснике програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије остварених продајом доплатне поштанске марке
 3. ПРАВИЛНИК о раду комисије- ИРЛ мали грант за кориснике програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине остварених продајом доплатне поштанске марке, без средстава намењених за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом
 4. Предлог Правилника за 2018. годину о условима и мерилима за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће, те поступку и начину рада Комисије.
 5. Текст правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица, кроз куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, поступку и начину рада Комисије.
 6. Текст Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз куповину сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће, поступку и начину рада Комисије.
 7. Правилник о раду Комисије за избор корисника о условима и мерила за избор корисника за доделу помоћи намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, као и поступак и начин рада Комисије.
 8. Правилник о раду Комисије за избор корисника о условима и мерила за избор корисника за доделу помоћи намењених побољшању услова становања избеглица за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, као и поступак и начин рада Комисије.
 9. Правилник о раду Комисије којим се уређују услови и мерила за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, и то кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области.
 10. Правилник о раду Комисије којим се уређују услови и мерила за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова живота избеглица, и то кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области.

ПРАВИЛНИЦИ - 2017. година

ПРАВИЛНИЦИ - 2016. година

ПРАВИЛНИЦИ - 2015. година

ПРАВИЛНИЦИ - 2014. година

 1. Правилник о раду Комисије у поступку избора корисника за доделу средстава помоћи при куповини сеоске куће са окућницом за ИРЛ за 2014. годину (предлог)ИСТЕКАО
 2. Правилник о условима и мерилима за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала, начину рада Комисије и поступку доделе средстава за 2014. годину (предлог) ИСТЕКАО
 3. Правилник о условима и мерилима за избор корисника за доделу средстава за набавку грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, начину рада Комисије и поступку доделе средстава за 2014. годину (предлог) ИСТЕКАО
 4. Правилник о условима и мерилима за избор корисника, начину рада Комисије и поступку доделе средстава намењених за покретање, развој и унапређење доходовних активности за ИРЛ ИСТЕКАО
 5. Правилник о условима и мерилима за избор корисника, начину рада Комисије и поступку доделе средстава намењених за економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности ИСТЕКАО

ПРАВИЛНИЦИ - 2013. година