Kontakt ЋИРLATENG

Pravilnici

PRAVILNICI 2024. GODINA

PRAVILNIK O RADU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME ZA IZBEGLICE

PRAVILNIK O RADU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME ZA INTERNO RASELjENA LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU

PRAVILNIK O RADU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME ZA IZBEGLICE

PRAVILNIK O RADU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME ZA INTERNO RASELjENA LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU

 

PRAVILNIK O RADU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME ZA INTERNO RASELjENA LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU

PRAVILNIK O RADU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME ZA IZBEGLICE

PRAVILNIK O RADU KOMISIJE O DODELI POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI, ZA INTERNO RASELjENA LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU

PRAVILNIK O RADU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA KROZ KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI

PRAVILNICI 2023. GODINA

Pravilnik o radu Komisije ekonomsko osnaživanje izbeglica

Pravilnik o radu Komisije dohodovne aktivnosti IRL

Pravilnik za izbor korisnika za dodelu PAKETA HRANE 2023

Pravilnik za javne nabavke

Seoska kuća- NEFORMALNI CENTRI izbeglice van KiM- Pravilnik o radu komisije JLS 2023

Seoska kuća- NEFORMALNI CENTRI IRL van KiM- Pravilnik o radu komisije JLS 2023

Građevinski materijal- NEFORMALNI CENTRI IRL van KiM-Pravilnik o radu komisije JLS 2023

Građevinski materijal- NEFORMALNI CENTRI izbeglice van KiM- Pravilnik o radu komisije JLS 2023

Pravilnik za izbor korisnika za dodelu ogrevnog drveta sa prevozom 2023.

Pravilnik o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koja realizuju organizacije civilnog društva i udruženja od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji i porodica nestalih lica.

Pravilnik o budžetskom računovodstvu

1. Pravilnik o radu komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjenu poboljšanju uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjenih za završetak ili adaptaciju stambenog objekta

2. Pravilnik o radu komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica, kroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjenoj za završetak ili adaptaciju stambenog objekta

3. Pravilnik o radu komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

4. Pravilnik o radu komisije za izbor korisnika za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi

PRAVILNICI - OPŠTI

 

PRAVILNICI - KIRS

 1. Kodeks ponašanja državnih službenika i nameštenika u Komesarijatu za izbeglice i migracije
 2. Odluka o dopuni kodeksa ponašanja državnih službenika
 3. Kodeks ponašanja 
 4. Kodeks ponašanja (izmena)
 5. Plan integriteta 
 6. Procedura za opšte i kadrovske poslove 

PRAVILNICI  2022. GODINA

1.  GM - IRL - Pravilnik o radu komisije JLS

2. GM - izbeglice Pravilnik o radu komisije JLS

3. SK - IRL Pravilnik o radu komisije JLS

4.SK - izbeglice Pravilnik o radu komisije JLS

4. Izmena Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa civilnog društva 

PRAVILNICI – 2021. godina

1.Pravilnik o radu komisije za izbor korisnika pomoći - građevinski materijal za REA 2021.

2. Pravilnik o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koja realizuju organizacije civilnog društva i udruženja, od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila, povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji i porodica nestalih lica

    Izmena Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koja realizuju organizacije civilnog društva i udruženja, od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila, povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji i porodica nestalih lica

3. Pravilnik o radu Komisije za izbor korisnika pomoći - građevinski materijal za IRL

4. Pravilnik o radu Komisije za izbor korisnika pomoći - građevinski materijal za izbeglice

5. Pravilnik o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti

6. Pravilnik o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu (mali grant) za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika

PRAVILNICI – 2020. godina

 1. Pravilnik o radu komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja
 2. Pravilnik o radu komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjenu poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta
 3. Pravilnik o radu komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju, kao i postupku i načinu rada komisije
 4. Pravilnik za vrednovanje predloga programa organizacija civilnog društva
 5. Pravilnik o radu komisije za odabir korisnika porodica izbeglica koje su dobile pomoć u vidu seoskih kuća ali nisu dobile pomoć u vidu malog granta

PRAVILNICI - 2019. godina

 1. PRAVILNIK o radu komisije za odabir korisnika porodica izbeglica koje su dobile pomoć u vidu otkupa seoskih kuća ali nisu dobile pomoć u vidu malog granta
 2. PRAVILNIK o radu komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjenu poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adapraciju stambenog objekta
 3. PRAVILNIK o radu komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja
 4. PRAVILNIK o radu komisije za izbor korisnika IRL, DA
 5. PRAVILNIK o radu komisije za izbor korisnika, IZBEGLICE, DA
 6. PRAVILNIK o uslovima i merilima za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju, kao i postupku i načinu rada Komisije
 7. Pravilnik o izboru korisnika, REA, DA 
 8. Pravilnik o izboru korisnika, REA, GM
 9. Pravilnik o izboru korisnika, REA, SK
 10. Pravilnik o budžetskom računovodstvu
 11. Redovan godišnji popis, procedura, dokumentacija i rokovi
 12. Direktiva o procedurama, internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima
 13. Predlog pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika za dodelu pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom

PRAVILNICI - 2018. godina

 1. PRAVILNIK o radu komisije- IRL mali grant za korisnike budžetskih sredstava i sredastava AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom bez malog granta
 2. PRAVILNIK o radu komisije- IZBEGLICE mali grant, za korisnike programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke
 3. PRAVILNIK o radu komisije- IRL mali grant za korisnike programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke, bez sredstava namenjenih za popravku ili adaptaciju predmetne kuće sa okućnicom
 4. Predlog Pravilnika za 2018. godinu o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće, te postupku i načinu rada Komisije.
 5. Tekst pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom, postupku i načinu rada Komisije.
 6. Tekst Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće, postupku i načinu rada Komisije.
 7. Pravilnik o radu Komisije za izbor korisnika o uslovima i merila za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjenih poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, kao i postupak i način rada Komisije.
 8. Pravilnik o radu Komisije za izbor korisnika o uslovima i merila za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjenih poboljšanju uslova stanovanja izbeglica za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, kao i postupak i način rada Komisije.
 9. Pravilnik o radu Komisije kojim se uređuju uslovi i merila za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, i to kroz nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti.
 10. Pravilnik o radu Komisije kojim se uređuju uslovi i merila za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova života izbeglica, i to kroz nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti.

PRAVILNICI - 2017. godina

PRAVILNICI - 2016. godina

PRAVILNICI - 2015. godina

PRAVILNICI - 2014. godina

PRAVILNICI - 2013. godina