Kontakt ЋИРLATENG
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave05.07.2022.
Rok za dostavljanje08.07.2022. - Istekao

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA Nabavku klima uređaja sa uslugom ugradnje

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave10.06.2022.
Rok za dostavljanje13.06.2022. - Istekao

Predlog liste reda prvenstva za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine jedne stambene jedinice u Prokuplju

Предлог листе
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave27.05.2022.
Rok za dostavljanje02.06.2022. - Istekao

Nabavka zastava Republike Srbije i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave24.05.2022.
Rok za dostavljanje30.05.2022. - Istekao

Nabavka dnevna glasila

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave10.05.2022.
Rok za dostavljanje13.05.2022. - Istekao

Nabavka usluga štampe vizit karti i čestitki izrada pečata sa dodatnom opremom

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave27.04.2022.
Rok za dostavljanje04.05.2022. - Istekao

Nabavka usluga preventivnih lekarskih pregleda zaposlenih

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave13.04.2022.
Rok za dostavljanje15.04.2022. - Istekao

Nabavka koverti i PVC folija za papir

Јавни позивКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave08.04.2022.
Rok za dostavljanje13.04.2022. - Istekao

Usluga tehničkog pregleda montažnih objekata u Vranju i Lazarevcu i objekta KN 127 u Obrenovcu

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave25.03.2022.
Rok za dostavljanje31.03.2022. - Istekao

Nabavka protivpožarne zaštite sa ugradnjom i servisiranjem opreme br. 404-20/2022

Позив за подношење понудаОбразац понуде на конкурс за радно место бр. 1
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave14.03.2022.
Rok za dostavljanje17.03.2022. - Istekao

Nabavka usluge mašinskog i manuelnog pranja i dubinskog usisavanja dušeka i kompletnog prostora u prihvatno-tranzitnom centru Obrenovac

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave08.03.2022.
Rok za dostavljanje11.03.2022. - Istekao

Nabavka materijala radi vidljivosti realizovanih programa pomoći KIRS-a

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave28.02.2022.
Rok za dostavljanje03.03.2022. - Istekao

Nabavka usluga objavljivanja tekstova u štampanom mediju i čitulja – jednoj dnevnoj novini koja se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave28.02.2022.
Rok za dostavljanje03.03.2022. - Istekao

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA USLUGE STRUČNIH PREVODILACA I TEHNIČKE OPREME

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave22.02.2022.
Rok za dostavljanje28.02.2022. - Istekao

Nabavka usluge stručnog lica za poslove bezbednosti i zdravlja na radu.

Позив за подношење понудаОбразац понуде и конкурсна документација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave22.02.2022.
Rok za dostavljanje25.02.2022. - Istekao

Nabavka usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji montažnih objekata u Lazarevcu i Vranju

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave17.01.2022.
Rok za dostavljanje20.01.2022. - Istekao

Nabavka usluge tehničkog pregleda i registracije vozila

Позив за подношење понудаКонкурсна документација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave10.12.2021.
Rok za dostavljanje14.12.2021. - Istekao

Nabavka usluge stakloresca

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave07.12.2021.
Rok za dostavljanje09.12.2021. - Istekao

Nabavka usluge instaliranja i podešavanja "moodle" platforme i održavanja siste,a

Јавни позивОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave07.12.2021.
Rok za dostavljanje09.12.2021. - Istekao

Nabavka usluge obučavanja zaposlenih na temu prioritetizacije radnih zadataka i planiranje zaliha u nepredviđenim situacijama

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave07.12.2021.
Rok za dostavljanje09.12.2021. - Istekao

Nabavka usluge obučavanja zaposlenih za izradu mape poslovnih procesa sa praktičnom primenom

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave06.12.2021.
Rok za dostavljanje08.12.2021. - Istekao

Nabavka usluga pres klipinga i praćenja drštvenih mreža

Јавни позивОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave06.12.2021.
Rok za dostavljanje08.12.2021. - Istekao

Nabavka sitnog potrošnog materijala za prihvatni centar Preševo

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave03.12.2021.
Rok za dostavljanje07.12.2021. - Istekao

Nabavka usluge montaže video nadzora u prihvatnom centru Preševo

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave03.12.2021.
Rok za dostavljanje07.12.2021. - Istekao

NABAVKA NOVOGODIŠNjIH POKLONA PUTEM VAUČERA ILI POKLON KARTICA ZA DECU MIGRANTE I TRAŽIOCE AZILA

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave02.12.2021.
Rok za dostavljanje06.12.2021. - Istekao

Nabavka materijala radi vidljivosti realizovanih programa pomoći Komesarijata

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave25.11.2021.
Rok za dostavljanje02.12.2021. - Istekao

Poziv na podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora u Gračanici

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave24.11.2021.
Rok za dostavljanje29.11.2021. - Istekao

Nabavka usluga montaže video nadzora u Centru za azil u Vranju

Јавни позивОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave23.11.2021.
Rok za dostavljanje26.11.2021. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda za Nabvaku uslugu štampanja knjige

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave19.11.2021.
Rok za dostavljanje24.11.2021. - Istekao

KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Stara Pazova, kroz kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodelom paketa pomoći, Potprojekat 9. - Regionalni stambeni program

Коначна листа
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave17.11.2021.
Rok za dostavljanje22.11.2021. - Istekao

Poziv za podnošelje ponuda za Nabavku novogodišnjih vaučera za decu zaposlenih

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација