Kontakt ЋИРLATENG
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave22.10.2021.
Rok za dostavljanje26.10.2021. - Istekao

Usluge pranja putničkih automobila i kombi vozila

Позив за подношење понудаТехничка документација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave29.09.2021.
Rok za dostavljanje06.10.2021. - Istekao

Nabavka reproizvedenih tonera

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave30.07.2021.
Rok za dostavljanje05.08.2021. - Istekao

Usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji zgrade KN 127 u PC Obrenovac broj 61/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave28.06.2021.
Rok za dostavljanje30.06.2021. - Istekao

Nabavka usluga interneta za trening sentar u Plandištu

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave21.06.2021.
Rok za dostavljanje23.06.2021. - Istekao

Geodetske usluge za KP 10453/1 KO Vranje 1

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave08.06.2021.
Rok za dostavljanje11.06.2021. - Istekao

Nabavka bezkontaktnih toplomera

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave28.05.2021.
Rok za dostavljanje02.06.2021. - Istekao

Nabavka zastava Republike Srbije i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije - NABAVKA BROJ 30/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave21.05.2021.
Rok za dostavljanje25.05.2021. - Istekao

Nabavka dnevnih glasila - JN 28/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave18.05.2021.
Rok za dostavljanje24.05.2021. - Istekao

Nabavka elektronske komunikacione usluge - usluga prenosa putem optičkih vlakana

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave17.05.2021.
Rok za dostavljanje20.05.2021. - Istekao

Nabavka reproizvedenih tonera

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave20.04.2021.
Rok za dostavljanje26.04.2021. - Istekao

Izvođenje radova na zameni ventilacije u trpezariji PC Obrenovac broj 20/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave14.04.2021.
Rok za dostavljanje16.04.2021. - Istekao

Nabavka usluge promocije CEB projekta (promo film)

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave12.04.2021.
Rok za dostavljanje15.04.2021. - Istekao

Nabavka mobilnih telefona - NABAVKA BROJ 19/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave12.04.2021.
Rok za dostavljanje14.04.2021. - Istekao

Nabavka usluge elektronskog praćenja propisa br. 404-35

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave09.04.2021.
Rok za dostavljanje13.04.2021. - Istekao

Nabavka klasičnih žičnih slušalica sa mikrofonom - NABAVKA BROJ 18/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave02.04.2021.
Rok za dostavljanje09.04.2021. - Istekao

Nabavka mobilnih telefona

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave22.03.2021.
Rok za dostavljanje25.03.2021. - Istekao

Nabavka usluga pogrebnih preduzeća N 13/2021

Позив за подношење понудаОбразац пријаве
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave04.03.2021.
Rok za dostavljanje09.03.2021. - Istekao

Javna nabavka za usluge čišćenja dimnjaka

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave04.03.2021.
Rok za dostavljanje09.03.2021. - Istekao

Javna nabavka za usluge čišćenja kotlova na lož ulje

Позив за подношење понудаОбразац за подношење понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave03.03.2021.
Rok za dostavljanje09.03.2021. - Istekao

Nabavka usluge projektovanja i izrade kompletno potrebne tehničke dokumentacije za adapataciju i prenamenu objekta KN 127 u Prihvatnom centru u Obrenovcu

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave08.02.2021.
Rok za dostavljanje11.02.2021. - Istekao

Nabavka dobara za protivpožarnu zaštitu sa ugradnjom i servisiranjem protiv požarne opreme N 5/2021

Позив за подношење понудаОбразац понудеИзмењен образац понуде 10.2.2021.
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave03.02.2021.
Rok za dostavljanje05.02.2021. - Istekao

Javna nabavka 4/2021-Usluga pranja vozila

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave29.01.2021.
Rok za dostavljanje03.02.2021. - Istekao

Nabavka usluga štampe vzit karti i čestitki, izrada pečata sa dodatnom opremom N 3/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave22.01.2021.
Rok za dostavljanje26.01.2021. - Istekao

Nabavka usluga stručnog lica za poslove bezbednosti i zdravlja na radu N 1/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave20.01.2021.
Rok za dostavljanje25.01.2021. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda za usluge tehničkog pregleda i registracije vozila

Позив за подношење понудаКонкурсна документација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave14.12.2020.
Rok za dostavljanje16.12.2020. - Istekao

Usluga izrade geodetskih podloga i ažuriranog katastarsko topografskog plana N 60/20

Позив за подношење понуда, образац понуде и конкурсна документација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave07.12.2020.
Rok za dostavljanje09.12.2020. - Istekao

Nabavka novogodišnjih paketa za decu migrante i tražioce azila N 59/2020

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave04.12.2020.
Rok za dostavljanje07.12.2020. - Istekao

Nabavka usluga praćenja medijske eksponiranosti pres klipinga društvenih mreža N 58/2020

Позив за подношење понудаОбразац понуде