Kontakt ЋИРLATENG
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave22.12.2022.
Rok za dostavljanje26.12.2022. - Istekao

NABAVKA USLUGA PRAĆENjA MEDIJSKE EKSPONIRANOSTI PRES KLIPINGA DRUŠTVENIH MREŽA.

Позив за подношење понудаИзјава (образац 1)Образац понуде (образац 2)Модел уговора прес клипинг
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave09.12.2022.
Rok za dostavljanje15.12.2022. - Istekao

NABAVKA USLUGE STRUČNOG LICA ZA POSLOVE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU

Позив за подношење понудаИзјаваМодел уговораОбразац понудеТехничка спецификација БЗНР
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave06.12.2022.
Rok za dostavljanje08.12.2022. - Istekao

Nabavka usluge zakupa poslovnog prostora u Kosovskoj Gračanici

Техничка спецификацијаМодел уговора о закупуОбразац 1 ИзјаваОбразац понудеПозив за подношење понуда 404-75-3
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave05.12.2022.
Rok za dostavljanje09.12.2022. - Istekao

NABAVKA NOVOGODIŠNjIH PAKETA ZA DECU MIGRANATA I TRAŽIOCE AZILA

ПозивИзјаваОбразац понудеТехничка спецификација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave01.12.2022.
Rok za dostavljanje05.12.2022. - Istekao

Ponuda za nabavku novogodišnjih vaučera za decu zaposlenih

ИзјаваОбразац понудеПозив за подношење понудеТехничка спецификација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave28.11.2022.
Rok za dostavljanje04.01.2023. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za nabavku goriva

Позив за подношење понудаКонкурсна документација- fuelПродужење рокаОбавештење
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave09.11.2022.
Rok za dostavljanje15.11.2022. - Istekao

Nabavka usluge „Održavanje trafo stanica u prihvatnim centrima Adaševci i Principovac“

Позив за подношење понудаТехничка спецификацијаИзјава образацПонуда образац
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave28.10.2022.
Rok za dostavljanje01.11.2022. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluge - Usluga pranja vozila

Јавни позивОбразац понудеИзјаваМодел Уговора о набавциТехничка спецификација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave31.08.2022.
Rok za dostavljanje29.09.2022. - Istekao

Javni poziv Grada Novog Sada za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom građevinskog materijala i opreme za završetak ili adaptaciju stambenog objekta

Јавни позивИзјава корисникаИзјава по ЗУП
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave05.07.2022.
Rok za dostavljanje08.07.2022. - Istekao

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA Nabavku klima uređaja sa uslugom ugradnje

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave10.06.2022.
Rok za dostavljanje13.06.2022. - Istekao

Predlog liste reda prvenstva za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine jedne stambene jedinice u Prokuplju

Предлог листе
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave27.05.2022.
Rok za dostavljanje02.06.2022. - Istekao

Nabavka zastava Republike Srbije i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave24.05.2022.
Rok za dostavljanje30.05.2022. - Istekao

Nabavka dnevna glasila

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave10.05.2022.
Rok za dostavljanje13.05.2022. - Istekao

Nabavka usluga štampe vizit karti i čestitki izrada pečata sa dodatnom opremom

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave27.04.2022.
Rok za dostavljanje04.05.2022. - Istekao

Nabavka usluga preventivnih lekarskih pregleda zaposlenih

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave13.04.2022.
Rok za dostavljanje15.04.2022. - Istekao

Nabavka koverti i PVC folija za papir

Јавни позивКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave08.04.2022.
Rok za dostavljanje13.04.2022. - Istekao

Usluga tehničkog pregleda montažnih objekata u Vranju i Lazarevcu i objekta KN 127 u Obrenovcu

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave25.03.2022.
Rok za dostavljanje31.03.2022. - Istekao

Nabavka protivpožarne zaštite sa ugradnjom i servisiranjem opreme br. 404-20/2022

Позив за подношење понудаОбразац понуде на конкурс за радно место бр. 1
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave14.03.2022.
Rok za dostavljanje17.03.2022. - Istekao

Nabavka usluge mašinskog i manuelnog pranja i dubinskog usisavanja dušeka i kompletnog prostora u prihvatno-tranzitnom centru Obrenovac

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave08.03.2022.
Rok za dostavljanje11.03.2022. - Istekao

Nabavka materijala radi vidljivosti realizovanih programa pomoći KIRS-a

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave28.02.2022.
Rok za dostavljanje03.03.2022. - Istekao

Nabavka usluga objavljivanja tekstova u štampanom mediju i čitulja – jednoj dnevnoj novini koja se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave28.02.2022.
Rok za dostavljanje03.03.2022. - Istekao

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA USLUGE STRUČNIH PREVODILACA I TEHNIČKE OPREME

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave22.02.2022.
Rok za dostavljanje28.02.2022. - Istekao

Nabavka usluge stručnog lica za poslove bezbednosti i zdravlja na radu.

Позив за подношење понудаОбразац понуде и конкурсна документација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave22.02.2022.
Rok za dostavljanje25.02.2022. - Istekao

Nabavka usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji montažnih objekata u Lazarevcu i Vranju

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave17.01.2022.
Rok za dostavljanje20.01.2022. - Istekao

Nabavka usluge tehničkog pregleda i registracije vozila

Позив за подношење понудаКонкурсна документација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave10.12.2021.
Rok za dostavljanje14.12.2021. - Istekao

Nabavka usluge stakloresca

Позив за подношење понудаОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave07.12.2021.
Rok za dostavljanje09.12.2021. - Istekao

Nabavka usluge instaliranja i podešavanja "moodle" platforme i održavanja siste,a

Јавни позивОбразац понуде
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave07.12.2021.
Rok za dostavljanje09.12.2021. - Istekao

Nabavka usluge obučavanja zaposlenih na temu prioritetizacije radnih zadataka i planiranje zaliha u nepredviđenim situacijama

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave07.12.2021.
Rok za dostavljanje09.12.2021. - Istekao

Nabavka usluge obučavanja zaposlenih za izradu mape poslovnih procesa sa praktičnom primenom

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave06.12.2021.
Rok za dostavljanje08.12.2021. - Istekao

Nabavka usluga pres klipinga i praćenja drštvenih mreža

Јавни позивОбразац понуде