Kontakt ЋИРLATENG

O regionalnom procesu

Na Dijalogu o dugotrajnim izbegličkim krizama sa Visokim komesarom za izbeglice Ujedinjenih Nacija, u Ženevi u decembru 2008. godine, na kojem je učestvovala naša delegacija na visokom nivou, predstavljeni su problemi sa kojima se susreće izbeglička populacija u Republici Srbiji. Pošto je Republika Hrvatska iznosila zvaničan stav da je Sarajevski proces završen i sva otvorena pitanja rešena, Republika Srbija je preko diplomatsko konzularnih predstavništava, u više od 80 država, apelovala za pomoć u rešavanju niza problema uputivši Non paper u kojem su navedeni problemi koje imaju izbeglice u ostvarivanju prava u Republici Hrvatskoj. Te iste godine Visoki komesar UN za izbeglice uvrstio je Republiku Srbija na listu od pet zemalja sa dugotrajnom izbegličkom krizom u svetu, kao i zemlju sa najvećim brojem izbeglica i raseljenih lica u Evropi.

Uz intezivnu diplomatsku aktivnost i pomoć međunarodne zajednice, naročito UNHCR-a, OEBS-a, Evropske komisije, Saveta Evrope i SAD, u martu 2010. godine, održana je Regionalna Ministarska konferencija u Beogradu, čime je otpočeo proces regionalne saradnje u pronalaženju trajnih rešenja za probleme izbeglih lica.

Regionalna konferencija

Na konferenciji su ministri spoljnih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore i Republike Srbije izdali zajedničko saopštenje, a Međunarodne organizacije (EU, OEBS, UNHCR i Savet Evrope) su potpisale zajednički dokument kao podršku procesu u kome se otvorena pitanja i koje treba rešiti, kao što su oduzeta stanarska prava, penzije, nerešeni zahtevi za obnovu, uzurpirana poljoprivredna zemljišta, ekonomska održivost povratka, itd.

Kao rezultat Konferencije održano je šest bilatelarnih tehničkih sastanaka između Republike Srbije i Republike Hrvatske s ciljem razmene podataka relevantnih za utvrđivanje stanja i potreba izbegličke populacije.

Održani bilateralni tehnički sastanci su bili usmereni na prikupljanje i razmenu podataka relevantnih za utvrđivanje stanja i potreba izbeglica radi pronalaženja rešenja, a u skladu sa matricom definisanom i predloženom od strane UNHCR-a. UNHCR je takođe izvršio upoređivanje baza podataka povratnika u Republiku Hrvatsku i izbeglica u Republici Srbiji, u cilju konsolidovanja statistike. Nakon razmene podataka, UNHCR je izradio izveštaj o procesu i rezultatima razmene podataka. Održano je i deset regionalnih ekspertskih sastanaka sve četiri države sa ciljem izrade projekata za pomoć najugroženijim licima.

Paralelno sa održavanjem bilateralnih tehničkih sastanaka između institucija Republike Srbije i Republike Hrvatske, održavani su sastanci na višim nivoima. U toku predsedničkih poseta postignuti su dogovori o principima rešavanja pitanja izbeglica, uključujući neophodnost da Republike Hrvatska unapredi svoj program stambenog zbrinjavanja namenjen onima koji se vraćaju. Dva predsednika su se složila da na donatorskoj konferenciji treba kao rezultat regionalnog projekta prikazati sve potrebe izbeglica za stambenim rešenjima. Na osnovu Zaključka Vlade o prihvatanju Predloga mera za rešavanje problema izbeglica u Republici Srbiji 05. Br: 019-9265/2010, od 9. decembra 2010. godine, projekat Republike Srbije, koji je prvobitno bio orijentisan na rešavanje problema lica smeštenih u kolektivnim centrima i najugroženijih lica, a u skladu s preporukama međunarodne zajednice i dogovorom Srbije i Hrvatske, proširen je i na ostala lica u potrebi za stambenim rešenjem (uključujući i ona koja nisu ostvarila svoja imovinska i stanarska prava).

Na tehničkom sastanku 18. aprila 2011. godine u Briselu, organizovanom od strane EU (Pjer Mirel Sanino) i UNHCR (Specijalni izaslanik VKI UN Bijlveld), zemlje učesnice procesa predstavile su prošireni zajednički projekat u skladu sa preporukama. Reakcije EU, glavnog potencijalnog donatora, bile su negativne u smislu ukupne visine traženih sredstava, te je ocenjeno da je potrebno ograničavanje korisnika isključivo na ugrožene kategorije u cilju smanjivanja ukupne vrednosti regionalnog projekta, kao i saglasnost i napredak po ostalim otvorenim pitanjima kao što je pitanje prava iz penzijskog osiguranja. UNHCR je na istom sastanku predložio održavanje ministarske konferencije gde bi četiri države potpisale deklaraciju kojom bi se potvrdilo da su svi otvoreni problemi u vezi sa izbegličkom populacijom rešeni. Time bi se izbegličko poglavlje u regionu zatvorilo, a deklaracija bi poslužila kao podsticaj za organizovanje donatorske konferencije.

U okviru sastanka u Briselu dogovoreno je da se formiraju dodatne ekspertske radne grupe u cilju razmatranja i napretka u značajnim pitanjima ovog procesa: radna grupa koja se bavi pitanjima civilnog statusa i pribavljanja dokumenata koju vodi Crna Gora, za radnu grupu za utvrđivanje mehanizama finansiranja i upravljanja fondovima zadužena je Srbija, radnu grupu za izradu Deklaracije vodi Crna Gora, a za radnu grupu za informisanje zadužena je Hrvatska. U periodu od briselskog sastanka održana su četiri bilateralna sastanka delegacija Republike Srbije i Republike Hrvatske o pitanjima dospelih, a neisplaćenih penzija i konvalidacije radnog staža za penzionere iz Republike Hrvatske. Dalji napredak po ovim pitanjima u vezi je i sa dobijanjem podataka iz Republike Hrvatske. U rad ove grupe uključiće se i međunarodni eksperti.

U Beču je 16. juna 2011. godine prezentovan zajednički projekat (prezentacija: Joint Program for Durable Solutions for Refugees and Internally Displace Persons - Regional Cooperation, Vlade Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore i Republike Srbije). Srbija se u iskazivanja potreba u svom projektu rukovodila podacima iz Analize stanja i potreba iz 2008. godine i podacima iz Ankete o bivšim nosiocima stanarskog prva, pa je zatražila 302 miliona evra za rešavanje stambenih potreba za 16.780 porodica u potrebi (oko 45.000 lica). Usaglašeni regionalni projekat je vredan 584 miliona evra. Takođe je dogovoreno da će na donatorskoj konferenciji biti predstavljene i stambene potrebe izbeglica koje nisu uključene u regionalni projekat.

Dana 7. novembra 2011. godine održana je Pregledna ministarska konferencija u Beogradu tokom koje je potpisana Zajednička Deklaracija.

Donatorska konferencija je održana 24. aprila 2012. godine u Sarajevu. Za sada je prikupljeno 300 miliona evra za rešavanje problema najugroženijih izbeglica u regionu. Nastaviće se sa prikupljanjem sredstava, a implementacija je predviđena tokom sledećih pet godina.

Nakon održavanja donatorske konferencije započeto je sa aktivnostima na pripremi projekata koji će biti finansirani sredstvima donatorskog fonda i uspostavljanju mehanizama neophodnih za njihovo uspešno sprovođenje. U cilju pripreme predloga projekata, u Republici Srbiji sprovedeno je evidentiranje stambenih potreba najugroženijih izbeglica. Utvrđene su stambene potrebe i poželjna stambena rešenja za 13.486 izbegličkih porodica. Novembra 2012. godine je održan prvi sastanak Upravnog odbora Regionalnog programa za stambeno zbrinjavanje izbeglica kojim je otpočelo sprovođenje Regionalog stambenog programa. Republika Srbija je, u predviđenom roku, u januaru 2013. godine podnela predlog potprojekta Banci za razvoj Saveta Evrope, ukupne vrednosti 2.215.500 evra. Njime je predviđeno rešavanje stambenih potreba 195 izbegličkih porodica kroz dodelu paketa građevinskog materijala za završetak započetog i adaptaciju neuslovnog stambenog objekta i donaciju i postavljanje montažnih kuća. Skupština donatora Regionalnog stambenog fonda je 8. aprila 2013. godine odobrila prvi potprojekat Republike Srbije. Istovremeno, odobreni su i projekti partnerskih zemalja ukupne vrednosti oko sedam miliona evra, za rešavanje stambenih potreba korisnika u sve četiri zemlje.

U skladu sa dinamikom predlaganja projekata, koji je utvrdila Banka za razvoj Saveta Evrope, Republika Srbija je u junu 2013. godine podnela i drugi potprojekat RSP-a, ukupne vrednosti 13.062.936 evra. Projekat predviđa izgradnju 200 stambenih jedinica, donaciju i postavljanje 120 montažnih kuća, donaciju 300 paketa građevinskog materijala i otkup 250 domaćinstava sa okućnicom. Očekuje se da će drugi potprojekat biti odobren u oktobru 2013. godine.

Paralelno sa pripremama za sprovođenje Regionalnog programa nastavljen je dijalog bilateralnih i multilateralnih radnih grupa, uspostavljenih u okviru procesa regionalne saradnje, za rešavanje preostalih otvorenih pitanja. To su dospele, a neisplaćene penzije hrvatskim državljanima koji su izbegli u Srbiju. U periodu od septembra 2012. godine do januara 2013. godine, održana su četiri sastanka zamalja učesnica regionalnog procesa sa predstavnicima Banke za razvoj saveta Evrope i međunarodne zajednice (EU, UNHCR, OEBS i BPRM Ambasade SAD-a), tokom kojih su razmatrana pitanja od značaja za uspešnu realizaciju programa. Tokom 2013. godine održana su četiri sastanka Regionalnog koordinacionog foruma koji čine predstavnici partnerskih zemalja, međunarodne zajednice i Banke za razvoj Saveta Evrope, sa ciljem nastavka angažovanja svih zainteresovanih strana na pripremi za sprovođenje RSP-a i ostvarivanje dodatnog napretka u rešavanju preostalih otvorenih pitanja u okviru procesa regionalne saradnje.

Beograd je 12. jula 2013. godine bio domaćin drugog sastanka Upravnog odbora i treće Skupštine donatora Regionalnog stambenog programa. Domaćin sastanka je bio dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade i ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije. Sastanku su prisustvovali sledeći članovi upravnog odbora: Damir Ljubić, ministar za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine, Mirela Popović Stanić, predstavnica Ureda Vlade RH za stambeno zbrinjavanje, Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja Crne Gore, Jost Kortea, zamenik generalnog direktora za proširenje Evropske komisije, En Ričard, pomoćnica državnog sekretara za stanovništvo, izbeglice i migracije SAD-a, ambasador Peter Burkhard, šef Misije OEBS-a u Republici Srbiji, Vensan Košetel, direktor kancelarije UNCHR-a za Evropu i Mikolaj Dovgeljevič, potpredsednik Banke za razvoj Saveta Evrope.

Članovi Upravnog odbora Regionalnog stambenog programa pohvalili su ostvareni napredak na pripremama za sprovođenje programa i uspostavljanje upravljačkih struktura kojima je zemaljama regiona obezbeđena vodeća uloga u sprovođenju programa i bliska saradnja sa međunarodnom zajednicom. Polazeći od velikog broja ugroženih izbeglica u regionu članovi Upravnog odbora su pozvali sve učesnike u programu da ulože maksimalne napore kako bi što veći broj izbeglica u potrebi rešio najvažnije egzistencijalno pitanje.

Upravni odbor je takođe najavio da bi nova runda prikupljanja nedostajućih novčanih sredstava trebalo da počne najkasnije 2014. godine.

Raspisivanjem javnih poziva za izbor korisnika prvog talasa RSP-a, kojima će biti dodeljeno 70 montažnih kuća i 125 paketa građevinskog materijala, počelo je sprovođenje Regionalnog stambenog projekta Republike Srbije.

Odmah nakon raspisivanja javnih poziva krenula je sveobuhvatna informativna kampanja tokom koje su izbeglice u 21 opštini/gradu informisane o svim detaljima konkursa. Predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije obišli su tokom septembra 2013. godine sve gradove i opštine u kojima će se dodeljivati montažne kuće i paketi građevinskog materijala u okviru prvog potprojekta Regionalnog projekta Srbije, održali prezentacije projekta, podelili promotivne brošure potencijalnim korisnicima i pojasnili im kako da se prijave.

 

Tokom informativne kampanje promotivni film o Regionalnom stambenom programu emitovan je na Radio Televiziji Srbije i brojnim lokalnim televizijama širom Srbije.

Krajem septembra 2013. godine Republika Srbija je podnela i treći potprojekat RSP-a, ukupne vrednosti 13.005.871 evra, a koji će omogućiti izradnju 235 stanova, donaciju 80 montažnih kuća, 350 paketa građevinskog materijala i otkup 50 domaćinstava sa okućnicom. Nakon odobrenja od strane skupštine donatora, projekat će se sprovoditi na teritoriji grada Beograda.

25. oktobra 2013. potpisan je Okvirni sporazum između Republike Srbije i Banke za razvoj saveta Evrope (CEB) o sprovođenju Regionalnog stambenog programa.

Sporazum koji su potpisali potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike dr Jovan Krkobabić, i viceguverner Banke za razvoj Saveta Evrope Mikolaj Dovgilevic, omogućiće neposredno sprovođenje RSP-a, a Srbija je prva učesnica u Programu u kojoj će Okvirni sporazum stupiti na snagu.

U Parizu je 6. decembra 2013. održan treći sastanak Upravnog odbora Regionalnog stambenog programa (RSP) i peti sastanak Skupštine donatora Fonda RSP.

Skupština donatora izabrala je novog kopredsedavajućeg za narednih 12 meseci. Sjedinjenje Američke Države prepustiće to mesto Švajcarskoj, koja će, zajedno s Evropskom komisijom, kopredsedavati Upravnim odborom RSP-a i Skupštinom donatora Fonda RSP u 2014. godini. Sjedinjene Države će i ubuduće imati aktivnu ulogu u RSP-u.

Skupština donatora je odobrila treći talas projektnih predloga. Reč je o dva nova projekta koji će biti finansirani iz Fonda RSP-a: bespovratna sredstva u iznosu od 4,3 miliona evra biće dodeljena za kupovinu 101 stana za bivše nosioce stanarskog prava i stanovnike kolektivnih centara u Republici Hrvatskoj, kao i 11 miliona evra bespovratnih sredstava za osiguranje trajnih stambenih rešenja u mestima lokalne integracije za 715 izbegličkih porodica u Republici Srbiji, kroz četiri različita modela stambenog zbrinjavanja. Time je u 2013. godini odobreno 12 projekata ukupne vrednosti 61 milion evra. Njihovo realizovanje trebalo bi da omogući održiva stambena rešenja za više od 8.000 ranjivih izbeglica i raseljenih osoba u četiri partnerske države RSP-a (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Hrvatska i Republika Srbija).

Na sastanku je konstatovano da je tokom 2013. godine ostvaren niz velikih pomaka kako bi se nastavila implementacija u dobro pripremljenom okruženju, čime se omogućilo partnerskim državama da odmah apsorbuju značajan iznos već odobrenih bespovratnih sredstava – 61 milion evra, od čega 15 miliona za BiH, 12 miliona za Hrvatsku, 10 miliona za Crnu Goru i 24 miliona za Srbiju.

Upravni odbor RSP-a obavešten je da je u Fondu RSP-a trenutno oko 67 miliona evra, te da se očekuje da u 2014. bude uplaćeno dodatnih 42 miliona evra.

14. marta 2014. Branko Ružić, nacionalni koordinator za IPA projekte i ministar bez portfelja, potpisao je sa Razvojnom bankom Saveta Evrope Ugovor o donaciji.

Ovaj sporazum vredan 1.993.000 evra omogućiće implementaciju prvog potprojekta u Srbiji. On će omogućiti trajno stambeno zbrinjavanje za 195 porodica u Srbiji i to dodeljivanjem 70 montažnih kuća i 125 paketa građevinskog materijala.

Potpisivanje prvog Ugovora o donaciji je važan korak napred i omogućiće Razvojnoj banci Saveta Evrope da počne da isplaćuje finansijska sredstva, a srpskim institucijama da pokrenu tendere.

Četvrti sastanak Upravnog odbora Regionalnog stambenog programa (RSP) održan je 23. juna 2014. u Ministarstvu inostranih i evropskih poslova Republike Hrvatske u Zagrebu.

Bila je ovo prilika da donatori, zemlje učesnice u Programu i međunarodni akteri sumiraju ostvarene konkretne napretke na terenu, odnosno radove na projektu odobrenom u aprilu 2013. za izgradnju zgrade za 29 ugroženih porodica u Korenici u Republici Hrvatskoj.

Donatori su pohvalili zemlje učesnice u Programu za ostvaren napredak. Istaknuto je da je tokom proteklih 12 meseci Regionalni stambeni program napredovao iz pripremne u fazu implementacije i da je Skupština donatora odobrila ukupno 12 projekata tokom 2013. godine u vrednosti od 61 milion evra.

Četvrtom sastanku Upravnog odbora RSP-a prisustvovao je i Sajmon Henšo, glavni zamenik pomoćnika državnog sekretara za stanovništvo, izbeglice i migracije Sjedinjenih Američkih Država. On je pohvalio zemlje partnere u projektu i najavio da će Sjedinjene Američke Države pomoći RSP sa dodatnih deset miliona dolara do kraja 2014. Nakon ove donacije SAD će biti drugi donator po vrednosti doniranih sredstava, iza Evropske unije, sa ukupno 20 miliona dolara.

Na sastanku je diskutovano i o nedavnim poplavama u regionu, kao i o njihovom uticaju na korisnike Regionalnog stambenog programa. Zaključeno je da poplave neće uticati na sprvođenje projekata, niti na sredstva namenjena RSP-u.

U Zagrebu je 23. juna 2014. Održan i sedmi sastanak Skupštine donatora Regionalnog stambenog programa. Ovom prilikom je objavljeno da će Sjedinjene Američke Države donirati još 10 miliona dolara za RSP do kraja 2014.

Donatori su odobrili četvrti potprojekat Republike Srbije, koji previđa rešavanje stambenog pitanja 661 izbegličke porodice. Njegova vrednost je oko 12 miliona evra, a 10,6 miliona će biti finansirano iz RSP fonda.

U utorak 2. septembra 2014. godine uručene su odluke za dodelu pomoći u vidu paketa građevinskog materijala za 25 korisnika sa konačne liste. Ovih prvih 25 paketa finansirani su sredstvima iz kontribucije Republike Srbije.

Sedam dana kasnije u Vladi Srbije potpisan je ugovor o donaciji za drugi i treći talas Regionalnog stambenog programa Republike Srbije. Ugovor o donaciji, vredan 26,7 miliona evra, kojim se obezbeđuje stambeno zbrinjavanje 1.585 najugroženijih izbegličkih porodica u Srbiji, potpisali su Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije i Stefan Selen, predstavnik Banke za razvoj Saveta Evrope.

Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić je podsetio tom prilikom da se ovim potpisanim sporazumom nastavlja sprovođenje Regionalnog stambenog programa, kojim je planirano da se u narednih pet godina obezbede stambena rešenja za 16.780 najugroženijih izbegličkih porodica u našoj zemlji.

Istog dana, 9. septembra 2014, u Komesarijatu za izbeglice i migracije održan je sastanak sa Stefanom Selenom, zamenikom generalnog direktora Banke za razvoj Saveta Evrope i predstavnicima Delegacije EU, UNHCR-a i BPRM-a. Tema je bila organizovanje medijskog događaja povodom uručenja prvih paketa građevinskog materijala korisnicima, kao i pripreme za info kampanju za drugi i treći talas RSP-a.

Republika Srbija 2. oktobra 2014. svečano je obeležila isporuku prvih paketa građevinskog materijala u okviru prvog potprojekta Regionalnog stambenog programa Republike Srbije, koji su finansirani sredstvima kontribucije Republike Srbije RSP-u.

Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije i predstavnici diplomatskog kora, obišli su tom prilikom korisničku porodicu u selu Krnješevci kod Stare Pazove i videli kako napreduje završetak kuće korisnika koji je dobio paket građevinskog materijala.

U Staroj Pazovi svečano su potpisani i ugoviri sa predstavnicima devet opština i gradova gde će se u okviru drugog potprojekta Regionalnog stambemnog programa Republiek Srbije graditi 200 stanova za izbeglice.

U okviru drugog potprojekta RSP, koji je vredan više od 13 miliona evra, planirana je izgradnja 200 stanova, 120 montažnih kuća, 300 paketa građevinskog materijala i 250 seoskih domaćinstava.

Ugovor o donaciji za četvrti talas Regionalnog stambenog programa Republike Srbije potpisan je 6. novembra 2014. godine u Vladi Srbije.

Ugovor o donaciji, vredan 11.842.699 evra, kojim se obezbeđuje stambeno zbrinjavanje najugroženijih izbegličkih porodica u Srbiji, potpisali su Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije i Stefan Selen, predstavnik Banke za razvoj Saveta Evrope.

Ovim talasom obezbediće se 261 stambena jedinica, 30 montažnih kuća, 300 paketa građevinskog materijala i 70 seoskih domaćinstava, čime će svoje stmabeno rešenje rešiti 661 ugrožena porodica.

Četvrtog novembra 2014. godine raspisan je javni poziv za dodelu 120 montažnih kuća korisnicima u okviru drugog potprojekta Regionalnog stambenog programa Republike Srbije.

Izbeglice i bivše izbeglice koje žive na teritoriji gradova Zrenjanin, Kragujevac, Pančevo, Smederevo, Sremska Mitrovica, Loznica i Šabac, opština Aranđelovac, Bačka Palanka, Vršac, Žabari, Irig, Kula, Koceljeva, Odžaci, Petrovac, Pećinci, Prokuplje, Ruma, Sečanj, Smederevska Palanka, Srbobran, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Temerin, Topola, Ub i Šid i gradskih opština grada Beograda – Barajevo, Zvezdara, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Savski venac, Surčin i Čukarica, a zainteresovani su za program donacije i postavljanja montažnih kuća, od 4. novembra pa do 19. decembra 2014. mogu da podnesu prijave i potrebnu dokumentaciju.

Izbeglice i bivše izbeglice koje žive na teritoriji gradova/opština Kikinda, Vršac, Šid, Šabac, Bajina Bašta, Paraćin, Kruševac, Prokuplje, a zainteresovani su za program davanja u zakup stanova sa mogućnošću kupovine, odnosno za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima bez mogućnosti otkupa u Sremskoj Mitrovici (korisnici plaćaju troškove stanovanja, ali ne i zakup), mogu da podnesu prijave i potrebnu dokumentaciju počevši od 31. oktobra zaključno sa 9. decembrom 2014.

Nakon raspisivanja javnoh poziva počela je informativna kampanja namenjena korisnicima, koja je obuhvatila posete opštinama gde se programi sprovode, plaćene oglase u medijima i emitovanje radio i tv spota kojim se obaveštavaju korisnici.

Osma Skupština donatora RSP-a i peti sastanak Upravnog odbora održani su u Parizu 20. novembra 2014. Tim povodom okupili su se predstavnici RSP partnerskih zemalja, donatori, predstavnici Razvojne banke Saveta Evrope, UNHCR i OEBS.

Učesnici su diskutovali o postignutom napretku i o proritetima za naredni period. Skupština donatora odobrila je četiri nova potprojekta, po jedan za svaku zemlju. Za Srbiju je to peti potrpojekat koji podrazumeva izgradnju 1.262 stana, 250 paketa građevinskog materijala i 200 seoskih domaćinstava.

Javni pozivi za dodelu 261 stambene jedinice u okviru četvrtog potprojekta Regionalnog stambenog programa Republike Srbije u opštinama/gradovima Arilje, Bor, Vrnjačka Banja, Odžaci, Sombor, Stara Pazova, Temerin, Užice, Loznica, Brus, Kladovo, Negotin i Zrenjanin, raspisani su u periodu od 25. decembra 2014. zaključno sa 12. januarom 2015. Poslednji rok je istekao 11. februara 2015.

Izbeglice i bivše izbeglice koje žive na teritoriji gradova Kruševac, Požarevac i Smederevo, i opština Žabalj, Kovin, Titel, Ćićevac, Ljig, Negotin, Gornji Milanovac, Ivanjica, Petrovac, Topola, Svrljig, Soko Banja, Kuršumlija, Babušnica, Lajkovac, Trstenik, Priboj, Mionica, Bački Petrovac, Despotovac, Paraćin, Raška, Inđija, Kikinda, Šid i Čajetina, a zainteresovani su za program donacije i postavljanja montažnih kuća, od 15. decembra 2014. pa do 29. januara 2015. mogli su da podnesu prijave i potrebnu dokumentaciju. Montažne kuće, njih 30, dodeljuju se u okviru četvrtog potprojekta Regionalnog stambenog programa Republike Srbije.

Ugovor sa Gradom Beogradom o izgradnji 235 stambenih jedinica i 80 montažnih kuća i dodeli 350 paketa građevinskog materijala i 50 seoskih domaćinstava u okviru trećeg potprojekta Regionalnog stambenog programa Republike Srbije potpisan je 6. aprila 2015. u Skupštini grada Beograda.

Ugovor su potpisali Vladimir Cucuć, komesar za izbeglice i migracije, gradonačelnik Beograda Siniša Mali i Goran Kvrgić, direktor Jedinice za upravljanje projektima. Vrednost ovih stambenih rešenja iznosi 13.642.918 evra. Treći talas RSP-a namenjen je samo za zbrinjavanje najugroženijih izbegličkih porodica u Beogradu. Javni pozivi u okviru trećeg RSP potprojekta za dodelu 350 paketa građevinskog materijala u maksimalnom iznosu do 9.000 evra u dinarskoj protivvrednosti paketa po porodičnom domaćinstvu, zatim za program davanja u zakup 235 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine (stambene jedinice daju se u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine prema uslovima prediđenim Zakonom o izbeglicama), kao i za rešavanje stambenih potreba dodelom 80 montažnih kuća izbeglicama koji poseduju plac na kome je dozvoljena individualna stambena gradnja, raspisani su 12. maja i traju do 26. juna 2015. godine.

Treći potprojekat RSP predviđa i dodelu 50 seoskih domaćinstava na teritoriji grada Beograda. Pomoć je bespovratna i odobrava se za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom u maskimalnom iznosu do 9.500 evra u dinarskoj protivvrednosti i dodelu paketa pomoći (građevinski materijal i oprema u cilju poboljšanja uslova života) u maksimalnom iznosu do 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti po porodičnom domaćinstvu. Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u realizaciji pomoći za rešavanje stambenih potreba u iznosu do 50 odsto od iznosa namenjenog za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Potencijalni korisnici su obavešteni 11. maja 2015. da će javni poziv za dodelu seoskih kuća biti objavljen 25. juna 2015. godine, tako da u tom periodu treba da pronađu seosko domaćinstvo za čiju kupovinu su zainteresovani.

Treći potprojekat Regionalnog stambenog programa Republike Srbije zajednički sprovode Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, grad Beograd i JUP Istraživanje i razvoj Beograd.

Javni pozivi za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Beograda dodelom 235 stambenih jedinica, 80 montažnih kuća i 350 paketa građevinskog materijala rapisani su 12. maja 2015, dok je javni poziv za pomoć pri kupovini 50 seoskih domaćinstava raspisan 25. juna 2015.

29. juna 2015. konferencijom za medije i posetom korisničkoj porodici Škorić u selu Nikinci svečano je obeležena isporuka 104 paketa građevinskog materijala iz prvog potprojekta, koji su finansirani iz sredstava RSP Fonda. Reč je o prvoj tranši isporuke koja je završena početkom jula 2015.

Isporuci paketa građevinskog materijala porodici Bogdana Škorića, izbeglici iz Hrvatske, koji živi u selu Nikinci, opština Ruma, prisustvovali su Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije, ambasador Majkl Devenport, šef Delegacije EU u Republici Srbiji, Gordon Dugud, zamenik šefa misije - ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Isabel Perič iz Švajcarske kancelarije za saradnju za Srbiju - ambasada Švajcarske, Vladimir Bilandžić, specijalni. savetnik za mere jačanja poverenja i bezbednosti - misija OEBS u Srbiji i Hans Fridrih Šoder, šef Predstavništva UNHCR za Srbiju.

Šesti sastanak Upravnog odbora RSP-a i deseta Skupština donatora RSP Fonda održani su 29. i 30. juna 2015. u Podogorici u Crnoj Gori.

Rolf Venzel, guverner Razvojne banke Saveta Evrope, rekao je da „iako je RSP kompleksan program, zemlje partneri ga veoma dobro sprovode“ i naglasio da se treba fokusirati na isporučivanje što više stambenih rešenja korisnicima, kako bi se postigli što bolji rezulatati na terenu.

Donatori, zemlje partneri u Programu i međunarodni akteri složili su se da, uprkos brojnim izazovima, RSP dobro napreduje, pa su tako u 2014. korisnici dobili prva stambena rešenja.

Bila je ovo prilika i da RSP akteri vide konkretne rezultate na terenu, pa je RSP delegacija posetila gradilište u Nikšiću, gde će biti izgrađena zgrada za 62 porodice interno raseljenih. Delegacija je takođe posetila i kolektivni centar Konik, gde treba da počne izgradnja dve zgrade za 120 ugroženih porodica.

Sredinom avgusta 2015. potpisan je Sporazum o donaciji za peti potprojekat u okviru Regionalnog stambenog programa Republike Srbije između Republike Srbije i Razvojne banke Saveta Evrope.

Potpisani Ugovor omogućiće finansiranje i dodeljivanje pomoći najugroženijim izbegličkim porodicama u vrednosti od 46.773.758 evra.

Reč je o 1.262 stana, 250 paketa građevinskog materijala i 200 seoskih domaćinstava namenjenih izbeglicama.

U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu 31. oktobra 2015. svečano su uručeni ugovori predstavnicima 61 opštine/grada, gde će se u okviru drugog, četvrtog i petog potprojekta Regionalnog stambenog projekta Republike Srbije (RSP) graditi stanovi, deliti paketi građevinskog materijala i obezbeđivati stambena rešenja kroz pružanje novčane pomoći za kupovinu seoskih domaćinstava.

Reč je o više od 2.000 trajnih i održivih stambenih rešenja, ukupne vrednosti 47,5 miliona evra.

Dana 27. juna 2016. u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda uručeni su ugovori o donaciji za kupovinu 69 seoskih kuća sa okućnicom, i paketa dodatne pomoći, izbegličkim porodicama koje imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, u okviru trećeg potprojekta Regionalnog stambenog programa Republike Srbije. Javnim pozivom prvobitno je predviđena kupovina 50 seoskih kuća sa okućnicom, ali je dodatnm angažovanjem omogućeno da se kupe kuće za sve korisnike sa teritorije grada Beograda koji su ispunjavali uslove, tako da je broj porastao na 69.

Događaj je otvorio Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije. Nakon njega prisutnima su se obratili ministarka bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović, komesar za izbeglice i migracije RS Vladimir Cucić, Andreja Mladenović, zamenik gradonačelnika Beograda, Oskar Benedikt, zamenik šefa Delegacije EU u Republici Srbiji, Gordon Duguid, zamenik šefa Misije Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Igor Burazin, predstavnik Razvojne banke Saveta Evrope, Hans Fridrih Šoder, šef Predstavništva UNHCR za Srbiju, Majkl Ujehara, zamenik šefa misije OEBS-a i Dragan Ivković, predstavnik Jedinice za upravljanje projektima „Istraživanje i razvoj“d.o.o. Beograd.

Dana 28. juna 2016. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, održani su osmi sastanak RSP Upravnog odbora i dvanaesti sastanak Skupštine donatora RSP fonda.

Četiri godine nakon donatorske konferencije kojom je lansiran RSP, svi akteri su se okupili ponovo u Sarajevu da sumiraju šta je postignuto i šta je još ostalo da se uradi. Sastanku su prisustvovali RSP partnerske zemlje Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija, RSP donatori Evropska unija, SAD, Nemačka, Švajcarska, Italija, Norveška i Turska, kao i implementacioni partneri UNHCR, OEBS i CEB.

Zemlje partneri predstavile su postignuto do sada i istakle uspešnu saradnju među njima koja je rezultat zajedničkog rada pod okriljem RSP-a.

Akteri su takođe naglasili da su 2015. i 2016. bile ključne godine, tokom kojih je useljeno stotine korisnika u stambene jedinice u sve četiri partnerske zemlje.

Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Fepublike Srbije, izjavio je: „Veoma mi je drago da zemlje donatori, iako ih je teško pogodila migrantska kriza, i dalje se drže obećanja koja se tiču RSP-a. Neki pričaju i da treba primoravati četiri partnerske zemlje da sarađuju, ali RSP dokazuje da to nije tačno, jer se saradnja odvija na najbolji način“.

U beogradskom naselju Ovča 9. septembra postavljen je kamen temeljac za izgradnju 235 stanova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, u okviru trećeg potprojekta Regionalnog stambenog projekta Republike Srbije (RSP)..

Vrednost projekta je 9,8 miliona evra. Finansijska sredstva za izgradnju ovih stanova obezbeđena su delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, preko Banke za razvoj Saveta Evrope, i delom iz budžeta Grada Beograda.

Ceremoniji polaganja kamena temeljca prisustvovali su brojni ugledni zvaničnici iz Srbije i gosti iz regiona, kao i ambasadori zemalja donatora. U ime države Srbije prvu lopatu betona na kamen temeljac bacio je prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije Ivica Dačić, a njemu su se pridružili Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, Andreja Mladenović, zamenik gradonačelnika Beograda, Majkl Davenport, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Kajl Rendolf Skat, Ambasador Sjedinjenih Američkih Država, Stefan Selen, zamenik direktora Generalnog direktorata za zajmove i društveni razvoj Razvojne banke Saveta Evrope, Frančeska Boneli, koordinatorka aktivnosti na terenu u UNHCR-u, Peter Burkhard, ambasador OEBS-a u Republici Srbiji i Goran Kvrgić, direktor Jedinice za upravljanje projektom „Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd i drugi.

U Beogradu je 6. oktobra 2016. godine održan 18. Regionalni koordinacioni forum, na kom su razmatrana pitanja sprovođenja Regionalnog stambenog programa. Skupu su prisustvovale delegacije zemalja u kojima se sprovodi RSP (Srbija, Hrvatska, BiH I Crna Gora) kao i predstavnici UNHCR, OEBS, CEB i glavnih donatora. RCF je otvorio Veljko Odalović, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Učesnici su najviše vremena posvetili temama vezanim za napredak u sprovođenju RSP, kao i narednim koracima u sprovođenju ovog projekta.

U prostorijama Razvojne banke Saveta Evrope (CEB) u Parizu, 1. decembra 2016. godine održan je deveti sastanak Upravnog odbora i trinaesta sednica Skupštine donatora Regionalnog stambenog programa (RSP).

Skupština donatora odobrila je ovom prilikom tri nova granta, dva za Crnu Goru vredna 900.000 evra, odnosno 1,4 miliona evra, i jedan za Srbiju u iznosu od 9,2 miliona evra. Donatori su dodatno odobrili Bosni i Hercegovini povećanje obima budžeta za dva prethodno odobrena stambena projekta, ukupno 2,5 miliona evra. Ukupno, odobreni projekti obezbediće dodatnih 650 stambenih jedinica korisnicima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Evropska Unija, koju je predstavljala Evropska komisija, najveći RSP donator, objavila je nameru da u potpunosti obezbedi iznos koji je prvobitno obećala za RSP. Nova sredstva treba da omoguće finansiranje i do 3.000 dodatnih stambenih jedinica do 2021. godine.

U Podgorici održan 19. Regionalni koordinacioni forum

U Podgorici je 1. febrara 2017. održan 19. Regionalni koordinacioni forum na kojem su učestvovali predstavnici sve četiri zemlje partneri u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbeglica (RSP), predstavnici donatora, međunarodnih organizacija OEBS i UNHCR, ako i Banke za razvoj Saveta Evrope.

Na forumu se najviše diskutovalo o do sada postignutim rezultatima u sprovođenju RSP i o koordinisanom delovanju u pravcu što bolje realizacije. Jedna od glavnih tema bila je održivost projekata, a imajući u vidu potrebe korisnika, razgovaralo se i o budućim projektima u okviru RSP.

Komesar Cucić: Stanovi za još 2.000 izbegličkih porodica u 2017. godini

Regionalni stambeni program (RSP), koji u Srbiji ima za cilj da donatorskim sredstvima stambeno zbrine preostale najugroženije izbegličke porodice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u punom je zamahu.

Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije, rekao je danas u Novom Sadu na konferenciji za medije organizovanoj u okviru godišnjeg skupa lokalnih poverenika za izbeglice, koji je ovog puta posvećen RSP-u, da je do sada odobreno šest potprojekata ukupne vrednosti 104 miliona evra. Ovi projekti bi trebalo da obezbede stambena rešenja za oko 5.200 porodica, odnosno oko 15.000 izbeglica.

„Srbija planira da ovim Programom u 2017. obezbedi 2.000 novih stambenih rešenja za izbegličke porodice. Pored više od 4.000 već odobrenih korisničkih porodica identifikovano je još oko 8.000 porodica koje ispunjavaju uslove i nemaju rešeno stambeno pitanje. U toku je ili treba da počne gradnja stanova u Beogradu, Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici, dok se u više od 100 lokalnih sredina obezbeđuju seoska domaćinstva u kojima će živeti izbegličke porodice. Više od 100 komisija radi na tome da se utvrdi ko zadovoljava kriterijume i da se novac utroši na najedekvatniji način“, rekao je komesar Cucić.

Nikola Bizel iz Delegacije Evropske unije u Srbiji je naglasio da je EU, koja je i najveći donator Programa, obećala 230 miliona evra za RSP, od čega je 121 milion već opredeljen, istovremeno najavivši da će EU nastaviti sa finansiranjem RSP-a i da će za Srbiju u 2017. biti opredeljeno dodatnih 20 miliona evra.

Sem Hili iz ambasade SAD u Srbiji je rekao da je RSP deo napora vlade SAD da pomogne raseljenim licima na Balkanu i izrazio nadu da će saradnja i napori uspostavljeni na RSP-u nastaviti da pružaju uspešan model i osnovu i za buduću saradnju između zemalja u regionu.

Predstavnici UNHCR i OEBS u Srbiji predstavili su dodatnu vrednost RSP-a (regionalna saradnja, jačanje kapaciteta državne uprave za sprovođenje projekata i saradnja sa lokalnim nivoima vlasti) i naglasili da obe organizacije nastavljaju da budu čvrsto posvećene nastojanjima da se najugroženijima obezbede stambena rešenja kao i da se osigura održivost tih rešenja.

Marja Sepala, predstavnica Razvojne banke Saveta Evrope, koja upravlja donatorskim sredstvima, zaključila je da ukoliko se nastavi sa ovom dinamikom sprovođenja programa, oko 7.900 porodica bi trebalo da dobije nove domove do 2019.

Novinarima su se obratili i predstavnici tri partnerske zemlje - Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, konstatujući da RSP predstavlja svetao primer kako četiri zemlje mogu uspešno da zajedno rade na dostizanju zajedničkog cilja.
Regionalni stambeni program Republike Srbije sprovodi se uz podršku OEBS-a i UNHCR-a, a finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Italije, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske, kao i uz značajnu kontribuciju Republike Srbije.

U Novom Sadu održan 12. radni sastanak poverenika za izbeglice i migracije Republike Srbije

U organizaciji Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i uz podršku Banke za razvoj saveta Evrope u Novom Sadu je od 27. februara do 1. marta 2017. godine održan 12. radni sastanak poverenika za izbeglice na kom je glavna tema bila sprovođenje Regionalnog stambenog programa (RSP).

Skup u Novom Sadu okupio je visoke predstavnike Vlade Republike Srbije i drugih državnih institucija, predstavnike donatora i međunarodnih organizacija uz čiju pomoć i podršku se sprovodi RSP, delegacije iz regiona (Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore), UNHCR-a i OEBS-a, kao i više od 350 poverenika iz cele Srbije.

Otvarajući svečani deo skupa, komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić zahvalio se svim donatorima na dodatno odobrenim sredstvima krajem prošle godine u Parizu, međunarodnim organizacijama i partnerskim zemljama na dosadašnjoj saradnji pozivajući da se posao oko zbrinjavanja najugroženijih porodica koje još nemaju svoj krov nad glavom dovede do kraja.

„Regionalni stambeni program predstavnja svetao primer izgradnje partnerskih odnosa u regionu. Istopvremeno, on je šansa da posle više od 20 godina zbrinemo najugroženiji deo izbegličke populacije u čemu je vaša uloga kao poverenika od velikog značaja. Treba da pomognemo tim ljudima i svi zajedno završimo taj  posao“, rekao je komesar Cucić.

U ime Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica u Republici Srbiji, govorio je Veljko Odalović, generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova RS.

„Saradnja u okviru  Regionalnog  stambenog programa važna je zbog procesa pomirenja u regionu koji doprinosi prevazilaženju posledica prošlosti. Vlada Republike Srbije svesna je značaja te saradnje i snažno podržava program koji sprovodite “, rekao je sekretar Odalović.

Skupu više od 400 učesnika obratili su se i Bojan Stević, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Jan Luneburg ispred Organizacije za bezbednost i saradnju (OEBS), Džon Jang iz UNHCR-a, Marja Sepala ispred Banke za razvoj Saveta Evrope,  Predrag Jović, zamenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, Davor Čordaš, ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Šefka Palo, ispred Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Nikola Madžar, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje RH,  Željko Šofranac, direktor Uprave za zbrinjavanje izbjeglica Crne Gore, predstavnici Grada Novog Sada, Jedinice za upravljanje projektima i Srpskog narodnog vijeća.

Na početku skupa, učesnicima je prikazan kratak video zapis o do sada uručenim stambenim rešenjima u okviru RSP u Srbiji, kojih je, do ovog trenutka, 698. Najviše stambenih rešenja je u okviru komponente seoske kuće, zatim dodele građevinskog materijala, te izgradnje montažnih kuća.  U beogradskom naselju Ovča niče naselje od četiri zgrade sa ukupno 235 stanova za izbeglice. To je samo prva u nizu zhrada koje su namenjene korisnicima koji su već odabrani kroz RSP. Očekuje se da se do kraja ove godine broj isporučenih stambenih rešenja popne na 2.000.

Trodnevni skup započeo je radnim sastancima po grupama sa poverenicima na kojima su se raspraljala otvorena pitanja vezana za realizaciju pomoći u stambenom zbrinjavanju izbeglica kroz budžetska sredstva, kao i teme koje se tiču procedura sprovođenja Regionalnog stambenog programa. Održano je više prezentacija o do sada postignutim rezultatima, razgovarano o lokalnim akcionim planovima, diskutovano o preprekama na  koje poverenici i lokalne samouprave nailaze tokom realizacije pomoći, ali i razlozima kašnjenja ili neispunjavanja obaveza u nekima od njih.

Na kraju skupa usvojeni su zaključci i programski zadaci, a komesar Cucić je u završnoj reči poručio poverenicima: „Radite svoj posao. Plaćeni ste da budete dobri ljudi. Uradite to. Pomažite tim ljudima.“

 

Postavljen kamen temeljac u Sremskoj Mitrovici

U Sremskoj Mitrovici 17. marta 2017. godine je postavljen kamen temeljac za izgradnju 40 stanova za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u okviru drugog potprojekta Regionalnog stambenog projekta Republike Srbije (RSP). Izgradnja će trajati 11 meseci, a radove izvodi novosadska građevinska firma „Dijagonala“.

Ceremoniji polaganja kamena temeljca prisustvovali su brojni visoki domaći zvaničnici, predstavnici međunarodnih organizacija i ambasadori zemalja donatora. U ime države Srbije prvu lopatu betona na kamen temeljac bacio je prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije Ivica Dačić.

„Gradnja ovog objekta nastavak je uspešnog rešavanja stambenih problema izbeglica kroz Regionalni stambeni program, na kojem se kontinuirano radi već nekoliko godina. Ovaj program doprinosi ukupnoj stabinosti i primer je dobre saradnje u regionu“, rekao je ministar Dačić.

Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, poželeo je da se što pre okupimo ponovo na useljenju u stanove korisnika RSP.

„Nastavićemo da radimo istim tempom i u istom pravcu. Kad vidim kako napreduje gradnja 235 stanova za izbeglice u beogradskom naselju Ovča, a ide pre roka, znam da smo na dobrom putu da konačno rešimo pitanje krova nad glavom za najveći broj porodica koje više od 25 godina čekaju ovo rešenje“, rekao je Cucić.

Lopatu betona bacili su i Bojan Stević, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Andrea Oricio, ambasador OEBS-a u Republici Srbiji, Dimitrije Pešić ispred Predstavništva UNHCR u Srbiji, Kent Hili iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Goran Kvrgić, direktor Jedinice za upravljanje projektom „Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd, Vladimir Sanader, gradonačelnik Sremske Mitrovice i Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije.

 

U Beogradu uručeni ugovori za 49 montažnih kuća

U Svečanoj sali Skupštine grada Beograda 29. marta 2017. godine su uručeni ugovori o dodeli montažnih kuća za 49 izbegličkih porodica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Navedena stambena rešenja finansirana su donatorskim sredstvima u okviru trećeg potprojekta Regionalnog stambenog projekta Republike Srbije (RSP). Treći RSP potprojekat se odnosi samo na izbeglice sa prebavivalištem na teritoriji Grada Beograda, a vredan je 13,6 miliona evra. Nakon današnjeg uručenja ugovora korisnicima uvodi se izvođač radova u posao, sledi izrada projekta i postavljanje montažnih kuća na placevima korisnika.

 

Postavljen kamen temeljac u Kruševcu

U Kruševcu je 30. marta 2017. godine postavljen kamen temeljac za izgradnju 20 stanova za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u okviru drugog potprojekta Regionalnog stambenog projekta Republike Srbije (RSP). Izgradnja će trajati 11 meseci, a radove izvodi građevinska firma „Banković“.

Stanovi u Kruševcu izbeglice će dobijati u zakup, sa mogućnošću kasnijeg otkupa po povlašćenim cenama.

Ceremoniji polaganja kamena temeljca prisustvovali su brojni visoki domaći zvaničnici. U ime države Srbije prvu lopatu betona na kamen temeljac bacio je prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije Ivica Dačić.

 

Postavljen kamen temeljac u Prokuplju

 

U Prokuplju je 31. marta 2017. godine postavljen kamen temeljac za izgradnju 20 stanova za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u okviru drugog potprojekta Regionalnog stambenog projekta Republike Srbije (RSP). Izgradnja će trajati 11 meseci, a radove izvodi građevinska firma „Banković“.

Stanovi u Prokuplju izbeglice će dobijati u zakup, sa mogućnošću kasnijeg otkupa po povlašćenim cenama.

Ceremoniji polaganja kamena temeljca prisustvovali su brojni visoki domaći zvaničnici. U ime države Srbije prvu lopatu betona na kamen temeljac bacio je prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije Ivica Dačić.

„Uskoro i u Paraćinu počinje izgradnja zgrade sa 20 stambenih jedinica, koje se grade u okviru istog, drugog Potprojekta Regionalnog stambenog programa. Izgradnja stanova u okviru ovog Potprojekta očekuje se u još pet opština, u Vršcu, Bajinoj Bašti, Šidu, Šapcu i Kikindi. Trudim se da se odazovem pozivu da u svakoj od ovih opština položim kamen temeljac, jer sam svestan značaja svakog rešenja, svakog korisnika Regionalnog stambenog programa”, rekao je ministar.

U ime Komesarijata za izbeglice i migracije ceremioniji polaganja kamena temeljca prisustvovao je pomoćnik komesara Ivan Gerginov, a opštine Prokuplje predsednik Aleksandar Simonović.

 

Postavljen kamen temeljac za izgradnju 20 stanova u Paraćinu

U Paraćinu je 6. aprila 2017. postavljen kamen temeljac za izgradnju 20 stanova za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u okviru drugog potprojekta Regionalnog stambenog projekta Republike Srbije (RSP). Radove izvodi građevinska firma „Grading“. Stanovi u Paraćinu izbeglice će dobijati u zakup, sa mogućnošću kasnijeg otkupa po povlašćenim cenama.

U ime države Srbije prvu lopatu betona na kamen temeljac bacio je prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije Ivica Dačić.

„Posledice ratnih dešavanja u Srbiji se i danas osećaju. Iako uz pomoć međunarodne zajednice već više od 20 godina nastojimo da pružimo održiva rešenja i otklonimo posledice ovih nemilih događaja, razmere problema dovele su do toga da u 21. veku i dalje na svojoj teritoriji imamo u statusu blizu 30.000 izbeglica kojima su u državama porekla uskraćena neka od osnovnih prava, uključujući neometan pristup imovini. Sa velikim zadovoljstvom sam danas ovde na polaganju još jednog kamena temeljca i ovo je još jedan značajan korak u sprovođenju RSP-a“, rekao je ministar Dačić.

U ime Komesarijata za izbeglice i migracije ceremioniji polaganja kamena temeljca prisustvovao je pomoćnik komesara Ivan Gerginov, a opštine Prokuplje predsednik Aleksandar Simonović.

Postavljen kamen temeljac za izgradnju 20 stanova u Vršcu

U Vršcu je 21. aprila 2017. postavljen kamen temeljac za izgradnju 20 stanova za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u okviru drugog potprojekta Regionalnog stambenog projekta Republike Srbije (RSP). Radove izvodi građevinska firma „Grading“. Stanovi u Vršcu izbeglice će dobijati u zakup, sa mogućnošću kasnijeg otkupa po povlašćenim cenama.

U ime države Srbije prvu lopatu betona na kamen temeljac bacio je prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije Ivica Dačić.

„Uspeh Regionalnog stambenog programa i podizanje njegove vidljivosti, doprineće da se ovakav vid rešavanja problema raseljenja generalno prepozna kao primer dobre prakse koji bi mogao da podstakne primenu sličnih modela u situacijama dugotrajnog raseljenja u svetu. Zato želim da naglasim da Regionalni stambeni program pokazuje da posvećenim radom i saradnjom možemo da rešavamo otvorena pitanja iz prošlosti, doprinesemo procesu pomirenja i omogućimo put ka boljim i sadržajnijim bilateralnim odnosima i saradnji u regionu u budućnosti”, rekao je ministar Dačić.

Počela isporuka građevinskog materijala, potprojekat 2

U Srbobranu je danas obeležen početak isporuke i ugradnje paketa građevinskog materijala za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u okviru drugog potprojekta Regionalnog stambenog projekta Republike Srbije (RSP).

Isporuka i ugradnja paketa građevinskog materijala u okviru ovog potprojekta počinje u 28 jedinica lokalne samouprave širom Srbije, a pomoć će na ovaj način dobiti ukupno 319 izbegličkih porodica.

Potprojekat 2 RSP vredan je više od 13 miliona evra, a najveći donator je Evropska unija. U okviru njega planirana je dodela ukupno 900 stambenih rešenja kroz četiri modela: dodela paketa građevinskog materijala (249 iz RSP fonda i 70 iz kontribucije Republike Srbije); kupovina seoskih kuća (250), izgradnja stanova (200) i izgradnja montažnih kuća (120).

Početak ispioruke i ugradnje paketa građevinskog materijala obeležen je na imanju porodice Pavlović u Srbobranu.

Ceremoniji uručenja dela paketa građevinskog materijala prisustvovali su brojni visoki domaći zvaničnici, predstavnici međunarodnih organizacija i ambasadori zemalja donatora.

„Već nekoliko meseci učestvujem kao predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije na ovakvim događajima, što govori o posvećenosti i intenzitetu aktivnosti na sprovođenju Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji. U ovom kratkom periodu, samo u prethodna dva meseca, kamen temeljac za izgradnju stanova sam položio u Vršcu, Paraćinu, Prokuplju, Kruševcu i Sremskoj Mitrovici. Trudim se da se odazovem svakom pozivu Komesarijata za izbeglice i migracije, i sa ponosom i neskrivenim zadovoljstvom mogu reći da je Program u punom zamahu širom Srbije“, rekao je prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
 

U Beogradu održana 14 Skupština donatora RSP i 10. sednica Upravnog odbora RSP

Odobren osmi potprojekat vredan 19,9 miliona evra

Beograd je bio domaćin 14. Skupštine donatora Regionalnog stambenog programa (RSP) kao i 10. sednice Upravnog odbora RSP, koje su održane danas, 26.6.2017. u Palati Srbija.

Skupština donatora odobrila je Srbiji novi, osmi potprojekat vredan 19,9 miliona evra kojim će se finansirati dodela 938 stambenih rešenja (358 stanova, 30 montažnih kuća, 250 paketa građevinskog materijala i 300 seoskih kuća). Od te sume, 1,9 miliona evra je kontribucija Republike Srbije.

Sednicu Upravnog odbora otvorio je premijer u tehničkom mandatu i prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije, koji se zahvalio donatorima i naglasio da je Regionalni stambeni program trenutno jedno od najvećih gradilišta u Srbiji i regionu.


Skupu se obratila i ministarka bez portfelja zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović rekavši da je kroz Regionalni stambeni program dosta toga urađeno, ali da može još više da se uradi u saradnji sa partnerima.

Oskar Benedikt, predstavnik najvećeg donatora, Evropske unije, naglasio je da RSP predstavlja vrednosti Evrope, a to su solidarnost, saradnja i pomirenje.

Kajl Skat, ambasador SAD, drugog po veličini donatora RSP, najavio je da će SAD dodeliti Fondu RSP dodatna značajna sredstva, iako nije bio u mogućnosti da kaže tačan iznos.

Nemački ambasador Aksel Ditman rekao je da je srećan što će u 2017. godini broj stambenih rešenja za izbeglice kroz RSP u regionu biti 3.000 i što će taj trend da se nastavi.

U Pančevu dodeljeno hiljadito stambeno rešenje u okviru RSP

Donatori obišli i gradilište 235 stanova u Ovči

Porodica Milosave Gnjatović iz Pančeva hiljadita je koja je u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) dobila krov nad glavom. Porodici Gnjatović - Marić ključeve je uručio Ivica Dačić, premijer u tehničkom mandatu, prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije.

Svečano uručeni ugovori o dodeli 302 paketa građevinskog materijala u okviru Regionalnog stambenog programa, potprojekat 3

U Ustanovi kulture „Vuk Stefanović Karadžić“ danas, 1.9. 2017. godine, svečano su uručeni ugovori o dodeli 302 paketa građevinskog materijala izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji Beograda. Paketi građevinskog materijala, vrednosti do 9.000 evra, finansirani su donatorskim sredstvima iz potprojekta 3 Regionalnog stambenog programa. Glavni donator RSP je Evropska unija.

Svečanu ceremoniju otvorio je Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije.


„S ponosom ističem da je u okviru RSP dodeljeno već više od 1.000 stambenih rešenja za isto toliko izbegličkih porodica. Srbiji je od početka sprovođenja Programa odobreno više od 123 miliona evra, a na nama je da se pobrinemo da se tim novcem obezbede stambena rešenja za što veći broj ugroženih izbegličkih porodica“, rekao je ministar Dačić.

Prisutnima su se obratili i jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije,Andreja Mladenović, zamenik gradonačelnika Beograda, Nikola Bizel, šef Prvog sektora operacija za pravdu, unutrašnje poslove i podršku socijalnoj inkluziji Delegacije Evropske unije u Srbiji, Stefan Selen, zamenik direktora Generalnog direktorata za zajmove i društveni razvoj Razvojne banke Saveta Evrope, nj.e. Andrea Oricio, ambasador, šef misije OEBS u Srbiji, Hans Fridrih Šoder, šef Predstavništva UNHCR-a u Srbiji i Dušan Bubulj, korisnik, izbeglica iz Bihaća.

Pored govornika, ugovore su uručili i Radovan Grajić, pomoćnik ministra za izbeglice i raseljena lica Republike Srpske, Jane Knutrud, zamenica ambasadora Norveške, Fabricio Kozimi iz ambasade Italije, Dragan Katuca, v.d.direktora Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd i Nataša Stanisavljević, sekretarka za socijalnu zaštitu Grada Beograda.

Potpisan sedmi potprojekat Regionalnog stambenog programa vredan 9,2 miliona evra


Ministarka evropskih integracija Jadranka Joksimović potpisala je 2.10.2017. godine, u ime Vlade Srbije, Sporazum o donaciji za sedmi potprojekat u okviru Regionalnog stambenog programa, vredan 9.166.861 miliona evra.

Sredstva su opredeljena za kupovinu stanova i obezbeđivanje građevinskog materijala i seoskih domaćinstava za izbeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odnosno usluge projektovanja stambenih rešenja koja će biti finansirana iz narednih donacija. Potprojektom 7 RSP biće obezbeđeno najmanje 490 stambenih rešenja.

Regionalni satmbeni program višegodišnji je projekat koji ima za cilj stambeno zbrinjavanje najugroženijih kategorija izbegličke populacije i sprovodi se paralelno u četiri zemlje regiona: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

U Golubincima obeležen početak gradnje stanova iz potprojekta 4 RSP


U Golubincima pored Stare Pazove 13.10.2017. svečano je obeležen početak radova na izgradnji stanova za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske u okviru potprojekta 4 Regionalnog stambenog programa. Program je namenjen rešavanju stambenih potreba najugroženijeg dela izbegličke populacije.

U potprojektu 4 RSP gradiće se ukupno 261 stambena jedinica u 13 opština. Pored Golubinaca, gde je počela gradnja 30 stambenih jedinica, gradilišta su otvorena i nalaze se u fazi zemljanih radova u još devet jedinica lokalne samopurave (Arilju, Brusu, Boru, Zrenjaninu, Loznici, Temerinu, Kladovu, Negotinu i Somboru), a planirano je da počnu još u Vrnjačkoj Banji, Odžacima, i Užicu.

Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije, istakao je da je Regionalni stambeni program primer dobre saradnje.

„Kao predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije i predsednik Upravnog odbora RSP imam privilegiju da poslednjih godinu dana budem redovan i neposredan učesnik na različitim događajima kojima obeležavamo napredak u sprovođenju Regionalnog stambenog programa. Veoma mi je drago što je tako, jer čast i zadovoljstvo je biti deo projekta koji zaista menja živote ljudi, ali i odgovornost, da se ne iznevere očekivanja ljudi koji žive u izbegličkim uslovima preko 20 godina i da se Regionalni stambeni program u potpunosti sprovede“, rekao je ministar Dačić.

Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije, naglasio je da se Regionalni stambeni program u Srbiji sprovodi veoma intenzivno, da se pored gradnje stanova izbeglicama grade i montažne kuće, kupuju seoska domaćinstva i isporučuje građevinski materijal. Komesar Cucić je najavio da će novo gradilište za 270 stanova za izbeglice u Kamendinu biti otvoreno u novembru ove godine.

Prisutnima su se obratili i Pol-Henri Preset, predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji, Džozef Melot, zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji, Andrej Kazakov, predstavnik UNHCR-a , te Đorđe Radinović, predsednik Opštine Stara Pazova.

U Kladovu održan 13. radni sastanak poverenika za izbeglice i migracije

U organizaciji Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i uz podršku Banke za razvoj Saveta Evrope,u Kladovu je od 6. do 8. novembra 2017. godine održan 13. radni sastanak poverenika za izbeglice i migracije. Centralna tema bio je Regionalni stambeni program - napredak u realizaciji i rokovi za implementaciju RSP. Drugog dana održani su radni sastanci posvećeni azilu i radu poverenika na Kosovu i Metohiji.

Skupu je prisustvovalo više od 450 učesnika, među kojima brojni gosti iz regiona (Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije) predstavnici međunarodnih organizacija, institucija i ambasada (Delegacije Evropske unije u Srbiji, Banke za razvoj Saveta Evrope, ambasade SAD, UNHCR, OEBS, IOM, DRC, UNDP...), Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Opštine Kladovo.

Pre svečanog otvaranja prikazan je film o aktivnostima Komesarijata za izbeglice i migracije tokom 2017. godine, kako u oblasti brige o migrantima (azil), zatvaranja kolektivnih centara i zbrinjavanja izbeglica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske kroz RSP (uz prikaz napretka Programa u regionu), tako i aktivnostima na polju readmisije, rada Komisije za nestala lica i poverenika na Kosovu i Metohiji.

Otvarajući 13. radni sastanak, komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić je zamolio poverenike i ostale  uključene u RSP da se maksimalno angažuju da se novac opredeljen od donatora za stambeno zbrinjavanje izbeglica utroši i da se svi koji su u potrebi stambeno zbrinu, posebno ističući da su nam rokovi ograničeni.

„Zahvaljujem se donatorima, pre svih Evropskoj uniji, koja je ne samo najveći donator za RSP već veoma značajna sredstva daje za oblast azila i rada sa migrantima“, rekao je komesar Cucić.

Ispred Delegacije Evropske unije u Srbiji, skupu se obratila Brigit Kuhar.

„Vaša kontribucija je veća nego što je dodela opštinskog zemljišta ili izbor korisnika. Vaša kontribucija je u integraciji izbeglica u lokalne zajednice na čemu vam se zahvaljujem“, rekla je Kuhar obraćajući se poverenicima u velikoj sali Doma kulture u Kladovu.

Predsednik opštine Kladovo Radisav Čučulanović naglasio je da su „oči onih koji su bez doma uprte u vas“ i poželeo da se posao oko zbrinjavanja izbeglica što pre završi. Radovan Arežina, ispred Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, poručio je okupljenim poverenicima da će preneti ministru Ružiću problem sa velikim brojem referata koje imaju pojedini poverenici.

Melita Mihajlovska iz Banke za razvoj Saveta Evrope rekla je da je Srbija najveći korisnik RSP, da odobrena novčana sredstva donatora treba iskoristiti u naredne tri i po godine, i da Srbija u tom poslu nije sama već da će imati maksimalnu podršku CEB-a i drugih međunarodnih institucija uključenih u RSP.

Skupu su se obratili i brojni drugi učesnici: Sem Hili ispred Ambasade SAD, Jan Lueneburg (OEBS), Andrej Kazakov (UNHCR), Dušan Kozarev (Kancelarija za Kosovo i Metohiju), Nina Mišković (BiH), Davor Čordaš (Republika Srpska), Željko Božić (Hrvatska) predstavnik Federacije BiH i drugi.

Tokom drugog radnog dana, u okviru projekta Podrška sistemu upravljanja migracijama u Republici Srbiji, koji finansira Državni sekretarijat za migracije (SEM) Švajcarske Konfederacije, i uz dodatnu podršku Danskog saveta za migracije, organizovan je paralelni događaj regionalnog karaktera posvećen razmeni iskustava iz oblasti azila.

Događaj je okupio zvaničnike koji se bave pitanjima azila i migracija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije koji su razmenili iskustva, modele dobre prakse u prihvatu migranata i tražilaca azila. Razmatrani su, takođe, glavni izazovi, kao i poslednji trendovi i statistike o broju migranata i tražilaca azila.

Postavljen kamen temeljac za izgradnju 270 stanova u Kamendinu


U zemunskom naselju Kamendin 17.11.2017. postavljen je kamen temeljac za izgradnju 270 stanova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP).

Vrednost projekta u Kamendinu je 10 miliona evra. Finansijska sredstva za izgradnju ovih stanova obezbeđena su delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, preko Banke za razvoj Saveta Evrope, i delom iz budžeta Grada Beograda. RSP fond donirao je 6,9 miliona evra. Gradnja stanova počela je u Ulici Akrobate Aleksića. Izvođač radova je „Zlatibor gradnja- Beograd“ a.d. Rok za izgradnju je januar 2019. godine.


Ceremoniji polaganja kamena temeljca prisustvovali su zvaničnici Vlade Srbije i Grada Beograda, ambasadori zemalja donatora i predstavnici međunardonih institucija.

„Regionalni stambeni program treba da se sprovede do kraja jer on posle dugog niza godina konačno rešava osnovne egzistencijalne potrebe najugroženijeg dela izbegličke populacije koja živi u Srbiji, a istovremeno, što je takođe značajno, unapređuje odnose i doprinosi stabilnosti u regionu“, rekao je Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Vlade Republike Srbije.

Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić naglasio je da otvaramo do sada najveće gradilište i da se Regionalni stambeni program sprovodi veoma intenzivno.


„Svakog dana se broj dodeljenih rešenja povećava jer se uručuju ključevi za nove montažne kuće, paketi građevinskog materijala, korisnicima se kupuju seoske kuće sa okućnicom, a što se stanova tiče, u Ovči se završava gradnja 235 stambenih jedinica“, naglasio je komesar Cucić.

„Grad Beograd ozbiljno i na sistemski način pristupa rešavanju problema naših najugroženijih sugrađana. Kao odgovornoj gradskoj upravi, nama je veoma važno da sprovodimo odgovornu socijalnu politiku i zato smo se ozbiljno posvetili tom poslu“, istakao je gradonačelnik Siniša Mali.

Okupljenima su se obratili i visoki zvaničnici međunarodnih institucija.


U ime države Srbije prvu lopatu betona na kamen temeljac bacio je Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Vlade Republike Srbije, a njemu su se pridružili Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, Bojan Stević, državni sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, Jingve Engstroem, ispred Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Kajl Rendolf Skat, Ambasador Sjedinjenih Američkih Država, Vasilis Petrides, predstavnik Banke za razvoj Saveta Evrope, Hans Šoder, šef Predstavništva UNHCR u Srbiji, Andrea Oricio, ambasador OEBS-a u Republici Srbiji, Dragan Katuca, v.d. direktora Jedinice za upravljanje projektom „Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd i drugi.

Održana Petnaesta skupština RSP donatora u Parizu


Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić učestvovao je na Petnaestoj skupštini donatora Regionalnog stambenog programa (RSP) koji se sprovodi u četiri zemlje regiona s ciljem da se stambeno zbrinu najugoženije izbegličke porodice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, održanoj 29. novembra u prostorijama Razvojne banke Saveta Evrope u Parizu.

Bezmalo 3.000 ugroženih porodica zbrinuto je kroz RSP zaključno sa krajem 2017. godine. Donatori i partneri projekta izrazili su zadovoljstvo načinom na koji se program sprovodi kao i uticajem koji program ima na regionalno pomirenje na Zapadnom Balkanu.

Regionalni stambeni program je zajednički je višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice u regionu. Regionalni stambeni program sprovodi se uz podršku OEBS-a i UNHCR-a, a finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Italije, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske.

Pomoćnik komesara za izbeglice i migracije obišao radove na izgradnji 11 stanova za izbeglice u Zrenjaninu u okviru RSP – potprojekat 4

Pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Ivan Gerginov u pratnji gradonačelnika Zrenjanina Čedomira Janjića obišao je radove na izgradnji 11 stambenih objekata za najugroženije izbegličke porodice sa teritorije Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Sredstva za izgradnju stambenih objekata u iznosu od 274.000 evra obezbeđena su donacijom Regionalnog stambenog programa – potprojekat 4 preko Banke za razvoj Saveta Evrope. Grad Zrenjanin je obezbedio građevinsko zemljište i neophodnu infrastrukturu.

Pomoćnik komesara Ivan Gerginov pohvalio je saradnju sa lokalnom samoupravom u Zrenjaninu i najavio nastavak gradnje u narednoj godini.

"Pored ove zgrade od 11 stanova, koja vredi 33 miliona dinara, uskoro će započeti gradnja još 40 stambenih jedinica u Pančevačkoj uliici, a gradiće se i u Kleku, dodatnih 26 stanova,” izjavio je Gerginov.

Istog dana je u Gradskoj kući održan i okrugli sto na temu "Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave grada Zrenjanina u oblasti upravljanja migracijama" u organizaciji Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Grada Zrenjanina.

Pored Ivana Gerginova, skupu je prisustvovao i pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina Simo Salapura.

 

Gradi se 428 stanova za izbegla lica u Veterniku i Futogu

Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsednik Komisije za rešavanje stambenih pitanja izbeglih lica Žarko Mićin najavili su u Gradskoj kući u Novom Sadu izgradnju stanova za izbegla lica u Veterniku i Futogu.

Grad je obezbedio lokacije na kojima će se kroz Regionalni program stambenog zbrinjavanja, potprojekat 5, sredstvima donatora Banke za razvoj saveta Evrope realizovati izgradnja 276 stambenih jedinica u Veterniku i 152 stambene jedinice u Futogu.

Komesar Cucić izrazio je zahvalnost gradonačelniku i gradskoj upravi što su našli način da se projekat realizuje.

„To neće biti samo Futog i Veternik, već još jedna lokacija, takođe u Veterniku, gde će nakon skupštine donatora u Parizu biti doneta odluka o izgradnji još 70 stambenih jedinica u okviru potprojekta 9. Novi Sad je, prema tome, u ovom trenutku, jedno od najvećih socijalnih gradilišta u zemlji, na koje možemo da budemo ponosni", istakao je Vladimir Cucić.

Gradonačelnik je istakao da će sugrađani koji su devedesetih godina iz teških okolnosti i ratnih razaranja došli u Novi Sad i Srbiju sada konačno moći da reše svoje stambeno pitanje.

„Zahvaljujući Komesarijatu za izbeglice i Jedinici za upravljanje projektima, početkom 2018.godine će otpočeti gradnja 276 stanova u Veterniku. Budžetom za 2018. godinu smo predvideli 24 miliona dinara za opremanje te lokacije, a Komersarijat je preko donatora obezbedio novčana sredstva,“ naglasio je gradonačeknik Novog Sada.

Svečano uručivanje ugovora za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 21 izbegličku porodicu u Baču

U okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa (RSP) svečano je uručen 21 ugovor za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, sa prebivalištem na teritoriji opštine Bač.

Finansijska sredstva u iznosu od 231 hiljade evra za kupovinu 21 seoske kuće sa okućnicom obezbeđena su iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, preko Banke za razvoj Saveta Evrope. Izbegličkim porodicama dodeljeno je po 11 hiljada evra od čega je 9 500 evra opredeljeno za kupovinu seoskih domaćinstava, a takozvani mali grant od 1 500 evra namenjen je opremanju seoskih kuća. Potprojekat 5 RSP vredan je ukupno 46,7 miliona evra. Od te sume, odobrena međunarodna donatorska sredstva čine 36,3 miliona evra, a kontribucija Republike Srbije je 10,4 miliona evra.

Pored domaćina RSP događaja Borislava Antonića, predsednika opštine Bač, korisnicima su se obratili i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Predrag Vuletić, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije, Ivan Gerginov, direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Duško Ćutilo i visoki zvaničnici međunarodnih institucija, Brigite Kuhar, predstavnica EU Delegacije, Sem Hili, regionalni koordinator za izbeglice u Američkoj ambasadi, Džozef Melot, zamenik šefa misije OEBS i Andrej Kazakov, šef operacija u predstavništvu UNHCR u Srbiji.

Događaju su takođe prisustvovali predstavnici ambasade Slovačke Republike, na čelu sa zamenikom ambasadora, gospodinom Igorom Vencelom kao i predstavnici Jedinice za upravljanje projektima.

 

U Knjaževcu uručeni ugovori za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za pet izbegličkih porodicaU opštini Knjaževac danas je u okviru Regionalnog stambenog programa, potprojekat 5, svečano uručeno pet ugovora za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Knjaževac, u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP).

Korisnicima su se obratili predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić, kao domaćin događaja i predstavnica Komesarijata za izbeglice i migracije, Jelena Marjanović.Finansijska sredstva u iznosu od 55 hiljada evra za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom obezbeđena su iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, preko Banke za razvoj Saveta Evrope kao i iz kontribucije Republike Srbije.

Uručeni ugovori za projektovanje 350 stanova za izbeglice

Zamenica komesara za izbeglice i migracije Svetlana Velimirović i direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Dragan Katuca uručili su 31.1.2018. godine u Klubu poslanika ugovore gradonačenicima, predsednicima opština i predstavnicima jedinica lokalne samouprave za projektovanje 350 stambenih jedinica za izbeglice, u okviru potprojekta 7, Regionalnog stambenog programa.

Stanovi će se graditi u deset gradova i opština: 133 u Beogradu , 94 u Novom Sadu, 36 u Pančevu , 20 u Smederevu, 15 u Pećincima, 15 u Smederevskoj Palanci, 14 u Vrbasu, 10 u Kraljevu, 7 u Varvarinu i 6 u Kučevu.

Projektovanje navedenih stambenih jedinica predviđeno je u okviru Potprojekta 7, dok je njihova izgradnja predviđena u okviru Potprojekta 9, Regionalnog stambenog programa.

Rok za izgradnju je do kraja 2020. godine čime će se trajno zbrnuti još 350 ugroženih izbegličkih porodica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Seoske kuće za 30 izbegličkih porodica u Subotici

U Velikoj većnici Gradske kuće u Subotici 6.2.2018. su uručeni ugovori za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa predstavnicima trideset izbegličkih porodica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske sa prebivalištem na teritoriji Subotice.

Finansijska sredstva u iznosu od 330 hiljada evra za kupovinu 30 seoskih kuća sa okućnicom obezbeđena su iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, preko Banke za razvoj Saveta Evrope. Svaka porodica dobija 11.000 evra - 9.500 za kupovinu kuće i 1.500 evra za njenu rekonstrukciju.

Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić naglasio je da program ima nekoliko prednosti:"Pre svega radi se o nepovratnim sredstvima, nije kredit i neće državu koštati ništa a ni oni koji su dobili neće vraćati."

Komesar je takođe izjavio da u Vojvodini ne postoji ni jedna opština koja na ovaj način nije obuhvaćena ili sredstvima Regionalnog stambenog programa ili sredstvima iz budžeta."

Od 2008. godine mi svakoga dana dodeljujemo osam stambenih rešenja. Praktično je to najveće stambeno gradilište u zemlji i u sinergiji je sa preko 140 lokalnih samouprava," kazao je Vladimir Cucić.

Korisnicima su se obratili i gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević, direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Duško Ćutilo i visoki zvaničnici međunarodnih institucija, Sem Hili regionalni koordinator za izbeglice u Američkoj ambasadi, Džozef Melot zamenik šefa misije OEBS i Andrej Kazakov šef operacija u predstavništvu UNHCR u Srbiji.

Premijerka i komesar obišli gradilište stanova za izbeglice u Boru

Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić 23.02.2028. godine obišao je sa predsednicom Vlade Srbije Anom Brnabić radove na izgradnji objekta za izbeglice u Boru. Izgradnjom ovog stambenog objekta udomiće se 15 izbegličkih porodica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u okviru četvrtog potprojekta Regionalnog stambenog programa (RHP). Iz sredstava RHP-a izdvojeno je 43 miliona dinara za izgradnju 15 stambenih jedinica.

U naselju Ovča uručeni ključevi za 235 stanova izbegličkim porodicama

U beogradskom naselju Ovča 5.3.2018. godine uručeni su ključevi za 235 stanova izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda. Stanovi su izgrađeni u okviru trećeg potprojekta Regionalnog stambenog programa (RSP).

Vrednost projekta je 9,8 miliona evra. Od te sume 5,4 miliona evra za izgradnju ovih stanova obezbeđeno je iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, čiji je najveći donator Evropska unija, dok je ostalo obezbedio Grad Beograd. Gradnja stanova je započela u septembru 2016. godine, izvođač radova bio je "Zlatibor gradnja", a projektovanje i nadzor nad izvođenjem obavio je Saobraćajni institut CIP.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, kao vodeća institucija, sprovodi Regionalni stambeni program u Srbiji. U ovom trenutku istovremeno se implementira šest potprojekata. Do sada je, kroz RSP, u Srbiji krov nad glavom obezbeđen za 1831. porodicu.

Ceremoniji uručivanja ključeva prisustvovali su brojni ugledni zvaničnici iz Srbije, predstavnici donatora, stranih ambasada, međunarodnih organizacija i partnerskih zemalja iz regiona. Okupljenim porodicama, koje su dugo čekale svoj krov nad glavom, obratili su se prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije Ivica Dačić, komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić, a u ime najvećeg donatora zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčič Štamcar. U ime Grada Beograda govorila je Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu. Skupu su se obratili i Davor Čordaš, ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Kurt Doneli, zamenik ambasadora Sjedinjenih američkih država, Vasilis Petrides, u ime Banke za razvoj Saveta Evrope, Džozef Melot, zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji, Hans Šoder , šef Predstavništva UNHCR-a u Srbiji i korisnica Aleksandra Stijelja.

Ministar Dačić je podsetio da je kamen temeljac za ove stanove postavio u septembru 2016. godine i i da su objekti završeni u roku. Dodao je da Srbija ulaže napore, i nastaviće to da čini, da pronađe i obezbedi trajna rešenja za izbeglice koje su ’90-ih godina prošlog veka napustile domove širom bivše Jugoslavije i rešile da ostanu u Srbiji.

"Srbija je svesna činjenice da su za rešavanje ovako teških pitanja potrebni i vreme i iskrena posvećenost, da je neophodna saradnja država porekla i prihvata, kao i spremnost da se za sva otvorena pitanja pronađu pravična i održiva rešenja", dodao je i izrazio zahvalnost na podršci Komesarijatu za izbeglice i migracije Srbije, i međunarodnim partnerima - EU, UNHCR, OEBS, kao i mnogobrojnim bilateralnim donatorima.

Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić je rekao da je ovo radostan dan za sve.

"Dugo ste čekali ovaj dan, predugo. Sada je on došao, dan kada će vaše ime biti na vašim vratima. Želim vam dug, zdrav i srećan život pod novim krovom" rekao je komesar Cucuć obraćajući se okupljenim korisnicima kojih je bilo više od šest stotina.

Sekretarka za socijalnu zaštitu Grada Beograda Nataša Stanisavljević rekla je da je Grad Beograd u zbrinjavanje izbeglica uložilo već osam miliona evra što je obezbedilo krov nad glavom za 925 porodica.

Mateja Norčič Štamcar, zamenica šefa delegacije EU u Srbiji, podsetila je da je EU kao najveći donator izdvojila više od 230 miliona evra za stambeno zbrinjavanje izbeglica u okviru Regionalnog stambenog programa.

Nakon obraćanja govornika, usledilo je svečano uručivanje ključeva korisnicima.

 

Svečano obeležen početak gradnje 25 stanova za izbeglice u Kikindi

U Kikindi je svečano obeležen početak gradnje 25 stanova za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji grada Kikinde, u okviru drugog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP).

Vrednost izgradnje je 601.988 evra, a finansijska sredstva obezbeđena su najvećim delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, u kom je glavni donator Evropska unija. Gradnja stanova počela je u Ulici Pere Segedinca 7, simboličnim polaganjem kamena temeljca, a rok za završetak izgradnje je 11 meseci.

Ceremoniji su prisustvovali Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije, Pavle Markov, gradonačelnik Kikinde, Džozef Melot, zamenik šefa Misije OEBS-a u Srbiji, Andrei Kazakov, koordinator UNHCR u Srbiji, predstavnici Jedinice za upravljanje projektaima u javnom sektoru d.o.o. Beograd i korisnici.

„Čast mi je da budem deo projekta koji rešava životno važna pitanja i obezbeđuje krov nad glavom ljudima koji su to zaslužili – najugroženijim izbeglim licima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. S neskrivenim zadovoljstvom mogu da vas obavestim da radovi na izgradnji stanova na svim lokacijama u okviru potprojekta 2 veoma dobro napreduju”, rekao je ministar Ivica Dačić.

Komesar Vladimir Cucić zahvalio se gradu Kikindi koji je, kako je istakao primio svojevremeno 7.200 izbeglica i sada aktivno učestvuje u sprovođnju Regionalnog stambenog programa.

„Stambenim zbrinjavanjem kroz RHP obnuhvaćeno je 105 izbegličkih porodica u Kikindi. Pomenuću samo neke brojke - pored ovih 25 stanova u Ulici Pere Segedinca, gradiće se u susednoj Ulici Dušana Vasiljeva još 16 stambenih jedinica, već je dodeljeno 14 seoskih kuća, a spremni su ugovori za još 13. Uz to, 24 porodice koje su izabrane za pomoć u građevinskom materijalu dobile su prvi deo te pomoći, a očekuje se potpisivanje ugovora za još 13 paketa za isto toliko porodica... sve ovo govori da se vredno i dobro radi“, naglasio je komesar Cucić i poželeo prisutnim korisnicima da se što pre ponovo vide na useljavanju u stanove.

Obeležen početak gradnje 20 stanova za izbeglice u Sevojnu u okviru četvrtog potprojekta Regionalnog stambenog programa

U Sevojnu je danas svečano obeležen početak gradnje 20 stanova namenjenih izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji grada Užica, u okviru četvrtog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP).

Vrednost izgradnje je 409. 846 evra, a fnansijska sredstva obezbeđena su najvećim delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, u kom je glavni donator Evropska unija. Gradnja stanova počela je u Ulici Višeslava Bugarinovića, a rok za završetak izgradnje je kraj 2018. godine.

U okviru potprojekta 4 dodeljuje se ukupno 661 stambeno rešenje, za šta je obezbeđeno 13 miliona evra. Pored gradilišta u Sevojnu, otvoreno je još 11 gradilišta širom Srbije (u Arilju, Negotinu, Kladovu, Boru, Loznici, Vrnjačkoj Banji, Brusu, Staroj Pazovi, Zrenjaninu, Temerinu i Somboru). U okviru ostalih komponenti ovog potprojekta, dodeljuje se 30 montažnih kuća, 300 paketa građevinskog materijala i obezbeđuje pomoć pri kupovini 129 seoskih kuća.

Ceremoniji su prisustvovali Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije, Bojan Stević, državni sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Tihomir Petković, gradonačelnik Užica,Dragan Katuca, direktor jedinice za upravljanje projektaima u javnom sektoru d.o.o. Beograd i drugi.

- Ponosan sam na rezultate koje ovaj Program postiže što nam govori da će on biti uspešno sproveden do kraja – istakao je prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i poželeo okuipljenim korisnicima da u decembru, kada je planiran završetak radova, u novim stanovima započnu sigurniji, rasterećeniji i bolji život.

Komeasar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić podsetio je da su građani Užica 1992. godine primili veliki broj izbeglica i istakao da Srbija kao zemlja treba da bude ponosni na to koliko je podnela i šta je sve izgurala, kada je reč o izbeglicama iz BiH i Hrvatske.

- Mi sad dolazimo u fazu kada u velikom broju gradova širom Srbije polako zatvaramo ovu tešku i mučnu knjigu, stambeno zbrinjavajući najugroženije porodice – rekao je komesar Cucić, zahvalivši se donatorima ali ističući i da je mnogo porodica zbrinuto budžetskim sredstvima Republike Srbije.

Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RSP) je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice, a najveći broj njih je baš u Srbiji.

Regionalni stambeni program sprovodi se uz podršku OEBS-a i UNHCR-a, a finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Italije, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske.

Uručeni ključevi 2000-tom korisniku Regionalnog stambenog programa u Srbiji

U Bačkoj Palanci su 23.6.2018. svečano uručeni ključevi 2000-tom korisniku Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji. Reč je o porodici Zorana Mileusnića, izbeglice iz Hrvatske, kojem je stambeni problem rešen izgradnjom montažne kuće iz potprojekta 2 RSP.

Ključeve porodici Mileusnić svečano je uručio Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije. Događaju su prisustvovali i Ingve Engstrom, šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji, Branislav Šušnica, predsednik opštine Bačka Palanka, Svetlana Velimirović, zamenica komesara za izbeglice i migracije, Duško Ćutilo, direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, predstavnici međunarodnih institucija OEBS i UNHR i mnogi drugi.

„Mnogima od vas je poznato da kontinuirano učestvujem u svim događajima vezanim za sprovođenje Programa. Obišao sam, za ovih nekoliko godina od kada je program ušao u fazu intenzivnog sprovođenja, mnoga mesta, gradove i opštine u Srbiji i svedok sam koliko je truda uloženo u ceo proces i koliki je njegov učinak“ istakao je prvi potpredsednik Vlade, ministar Dačić, poželevši porodici Mileusnić puno radosti, uspeha i slavlja u novom domu.

Zamenica komesara Svetlana Velimirović naglasila je da Regionalni stambeni program dokazuje da Srbija nijednog trenutka nije zaboravila na ove ljude, bez obzira što je toliko vremena prošlo od njihovog dolaska.

„Najveći deo izbeglica se integrisao u naše društvo na šta treba da budemo posebno ponosni. Regionalni stambeni program ima za cilj upravo to, da rešavajući najvažnije životno pitanje svakog čoveka i svake porodice - a to je stambeno pitanje - pomogne tim ljudima da zasnuju trajno mesto stanovanja za sebe i svoju decu”, rekla je Velimirović.

„Sa 232 miliona evra, Evropska unija je najveći donator u Regionalnom stambenom programu. Zajedno sa srpskim partnerima podržavamo izbeglice da ponovo izgrade svoje živote i samim tim budućnost za njih i njihovu decu" izjavio je Ingve Engstrom, šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji.

Do sada je izbegličkim porodicama u Srbiji, kroz Regionalni stambeni program, dodeljeno 713 paketa građevinskog materijala, sagrađene 192 montažne kuće, kupljeno 860 seoskih domaćinstava i useljeno 235 izbegličkih porodica u stanove u beogradskom naselju Ovča.

Osam izbegličkih porodica u Vladimircima dobilo građevinskog materijal u okviru petog potprojekta RSP

U opštini Vladimirci danas je svečano uručeno 8 ugovora za dodelu paketa pomoći u vidu građevinskog materijala namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP).

Pored predsednika opštine Vladimirci, Milorada Milinkovića kao domaćina događaja, svečanom uručivanju su prisustvovali i predsednik Skupštine opštine Vladimirci Dragan Simenunović, predstavnik Američke ambasade Sem Hili, predstavnica UNHCR Violeta Marić, koordinator mačvanskog okruga u Komesarijatu za izbeglice i migracije Željko Janić, predstavnici JUP-a Stefan Trmčić i Drago Jovović, poverenik za izbeglice Petar Popović i drugi opštinski zvaničnici.

U ime Komesarijata za izbeglice i migracije, korisnicima se obratio Željko Janić, koji je ovom prilikom istakao odličnu saradnju sa opštinom Vladimirci u sprovođenju Regionalnog stambenog programa. Posebno se zahvalio RSP donatorima, na čelu sa Evropskom Unijom kao najvećim donatorom.

Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RSP) je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice u regionu.

Regionalni stambeni program Republike Srbije sprovodi se uz podršku OEBS-a i UNHCR-a, a finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Italije, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske.

Svečano uručeni ključevi za 40 stanova za izbeglice u Sremskoj Mitrovici, u okviru drugog potprojekta RSP u Srbiji

U Sremskoj Mitrovici su danas svečano uručeni ključevi za 40 stanova za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, u okviru drugog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP).

Projekat je finansiran iz Fonda Regionalnog stambenog programa sa 680.000 evra, uz kontribuciju Grada Sremske Mitrovice od 14, 5 miliona dinara. Izvođač radova je GP „Dijagonala“ d.o.o. Novi Sad.

Potprojekat 2 RSP vredan je ukupno 13 miliona evra. U okviru njega gradi se ukupno 200 stanova u devet jedinica lokalne samouprave. Kroz potprojekat 2 Regionalnog stambenog programa izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske već je kupljeno 250 seoskih domaćinstava, sagrađeno 120 montažnih kuća i uručeno 330 paketa građevinskog materijala.

Ceremoniji su prisustvovali Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije, Vladimir Sanader, gradonačelnik Sremske Mitrovice, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, Ingve Engstrom, chargé d'affaires Delegacije EU u Srbiji, Stefan Selen, zamenik direktora Generalnog direktorata za zajmove i društveni razvoj Razvojne banke Saveta Evrope, Hans F. Šoder, šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji, Džozef Melot, zamenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, Dragan Katuca, direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, gosti iz regiona i ostali zvaničnici.

„Vlada Srbije sa ostalim partnerima ostaje snažno opredeljena i angažovana na sprovođenju Regionalnog stambenog programa, zahvaljujući kome će biti obezbeđen krov nad glavom za više od šest hiljada porodica u Srbiji. Za mene lično ovaj dan ima posebnu simboliku i budi emocije trijumfa koji smo za kratko vreme postigli, trijumfa ne samo u građevinskom i urbanističkom smislu, već trijumfa koji će omogućiti nastavak gradnje ljudskih života na zdravim temeljima“, rekao je Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Vlade Republike Srbije.

Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić zahvalio se na strpljenju korisnicima koji više od dvadeset godina čekaju svoj krov nad glavom.

„Mi smo u fazi kada u velikom broju gradova širom Srbije grade stanovi i isporučuju drugi oblici stambenih rešenja kojim konačno zatvaramo ovu tešku i mučnu. Hvala vam na strpljenju koje ste pokazali svih ovih godina. Želim vam dug, zdrav i srećan život pod novim krovom, " rekao je komesar Cucić. „Evropska Unija je zajedno sa Republikom Srbijom veoma posvećena zajedničkom cilju a to je stambeno zbrinjavanje preostalih najugroženijih izbeglica iz rata u bivšoj Jugoslaviji. Naš cilj je da do kraja 2018. godine realizujemo ukupno 3 800 završenih stambenih jedinica“, rekao je Ingve Engstrom, predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji.

U Alibunaru svečano uručeni ugovori za dodelu građevinskog materijala izbegličkim porordicama

U opštini Alibunar danas je svečano uručeno 16 ugovora za dodelu paketa pomoći u vidu građevinskog materijala namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Alibunar, u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP).

Pored predsednika opštine Alibunar, Dušana Dakića kao domaćina događaja, svečanom uručivanju su prisustvovali i načelnik Južnobanatskog okruga Danijela Lončar, savetnik predsednika opštine Vladimir Petrović, predstavnik Komesarijata za izbeglice i migracije Radmilo Dedović, te predstavnici Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, OEBS-a, UNHCR-a i drugi.

U ime Komesarijata za izbeglice i migracije, korisnicima se obratio Radmilo Dedović, koji je ovom prilikom istakao odličnu saradnju sa opštinom Alibunar u sprovođenju Regionalnog stambenog programa. Posebno se zahvalio RSP donatorima, na čelu sa Evropskom Unijom kao najvećim donatorom, a korisnicima se zahvalio na strpljenju i poželeo im srećan i miran život u novom domu.

Predsednik opštine Dušan Dakić istakao je da će opština Alibunar i ubuduće raditi na poboljšanju standarda života građana , otvaranju novih radnih mesta uz jednake šanse za sve koji žive ili su privremeno smešteni na njenoj teritoriji.

Svečano obeležen početak gradnje 276 stanova za izbeglice u Veterniku, u okviru petog potprojekta RCP

U Veterniku je danas svečano obeležen početak gradnje 276 stanova za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji grada Novog Sada, u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP). 
Ukupna vrednost radova na izgradnji objekta je 6.4 miliona evra evra, a finansijska sredstva obezbeđena su najvećim delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, u kom je glavni donator Evropska unija. Gradnja stanova počela je u Ulici Vojvode Bojovića, simboličnim polaganjem kamena temeljca, a rok za završetak izgradnje je 15 meseci (novembar 2019).

Ceremoniji su prisustvovali Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije, Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, Mateja Norčič Štamcar, Chargé d’affaires Delegacije Evropske unije u Srbiji, Hans F. Šoder, šef predstavništva UNHCR-a, Džejms Stokstil, predstavnik misije OEBS-a, Tim Svet, koordinator za izbeglice u ambasadi Sjedinjenih Američkih država, Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova, Dragan Katuca, jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru, Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Duško Ćutilo, direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima kao i predstavnici drugih državnih i međunarodnih institucija i organizacija i korisnici.

Ministar Dačić zahvalio se donatorima, kao i svima u republičkoj Vladi i lokalnim samoupravama na veoma odgovornom pristupu u implementaciji Regionalnog stambenog programa.

„Mi smo značajan deo programa završili, tako da će do kraja godine više od 3000 porodica biti zbrinuto, ali potrebno je i dalje da se radi", rekao je Dačić i naglasio da se nada da će predstojeći radovi teći bez problema i da će biti okončani u predviđenom roku.

Komesar Cucić zahvalio se korisnicima na strpljenju i istakao da su oni budući domaćini koji će nakon mnogo godina dobiti krov nad glavom zahvaljujući Regionalnom stambenom programu.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zahvalio se na podršci Vlade Republike Srbije, Komesarijata za izbeglice i migracije, Evropske unije i drugih država donatora.

„Očekujem da ćemo se početkom 2020. godine okupiti na ovom istom mestu i prisustvovati useljavanju 276 porodica proteranih sa svojih ognjišta koje su pretrpele veliku nepravdu. Istovremeno, mi pripremamo sa istim partnerima, izgradnju 152 stana u Futogu i dodatak investiciji ovde u Veterniku", izjavio je Vučević.

Svečano uručeni ključevi za 15 stanova za izbeglice u Arilju

U Arilju su danas, 14. 08.2018. godine, svečano uručeni ključevi za 15 stanova za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, u okviru četvrtog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP).

Objekat je finansiran iz Fonda Regionalnog stambenog programa sa 330.000 evra, uz kontribuciju opštine Arilje od deset miliona dinara. Izvođač radova je GP „Kej“ d.o.o. Valjevo.

Potprojekat 4 RSP vredan je više od 13 miliona evra. U okviru ovog potrpojekta dodeljuje se ukupno 661 stambeno rešenje: 30 montažnih kuća, 261 stan, 300 paketa građevinskog materijala i 70 seoskih kuća.

U potprojektu četiri višestambeni objekti predviđeni su da se grade u 13 jedinica lokalne samouprave. Zgrada u Arilju je završena prva, a stanvi se grade još u Loznici, Negotinu, Temerinu, Somboru, Brusu, Boru, Zrenjaninu, Užicu (Sevojno), Staroj Pazovi (Golubinci), Odžacima, Vrnjačkoj Banji i Kladovu.

Ceremoniji su prisustvovali Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, Zoran Todorović, predsednik opštine Arilje, Nikola Bizel, Nikola Bizel, šef Prvog sektora operacija za pravdu, unutrašnje poslove i podršku socijalnoj inkluziji, u Delegaciji EU u Srbiji, Džozef Melot, zamenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, Džon Endrju Jang, šef Odeljenja za pravnu zaštitu izbeglica UNHCR-a u Srbiji, predstavnici Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru, gosti iz regiona, predstavnici drugih državnih i međunarodnih institucija i organizacija.

Kamen temeljac za izgradnju 169 stanova za izbeglice u Staroj Pazovi

U Staroj Pazovi danas 27.8.2018. godine postavljen je kamen temeljac za izgradnju 169 stanova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova, u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP). Finansijska sredstva za izgradnju ovih stanova obezbeđena su delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, kojim upravnja Banka za razvoj Saveta Evrope, i delom iz budžeta opštine Stara Pazova. RSP fond donirao je 3,9 miliona evra, dok je kontribucija opštine Stara Pazova više od 55 miliona dinara. Gradnja stanova počinje u Fruškogorskoj ulici bb. Izvođač radova je "Zlatibor gradnja Beograd" AD i "Kej" d.o.o. Valjevo. Rok za završetak gradnje je jul 2019. godine. Gradi se sedam lamela, ukupne bruto površine 11.654 m2.

Potprojekat 5 RSP vredan je 52 miliona evra. Od te sume, odobrena međunarodna donatorska sredstva čine 38,8 miliona evra, a kontribucija Republike Srbije je 13,2 miliona evra. Događaju su prisustvovali Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne inegracije izbeglica, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, Nj.E. Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, Nj.E. Kajl Rendolf Skat, ambasador SAD u Srbiji, Dorotea Gizelman, otpravnik poslova Ambasade Nemačke, Anil Kajalar, zamenik ambasadora Turske, Igor Vencel, otpravnik poslova ambasade Slovačke, Đorđe Radinović, predsednik Opštine Stara Pazova, Bojan Stević, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Andrei Kazakov, vršilac dužnosti šefa Predstavništva UNHCR-a u Srbiji, Džozef Melot, zamenik šefa misije OEBS u Srbji, Dragan Katuca, direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, i drugi.

"Izgradnja stambenih jedinica na lokaciji u Staroj Pazovi jedna je od etapa u realizaciji Regionalnog stambenog programa, najvažnije regionalne inicijative za rešavanje dugoročnog raseljenja kao posledice sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije u periodu 1991-1995. godine. Republika Srbija je izuzetno posvećena ispunjenju ovog programa i u punoj meri doprinosi sprovođenju dogovorenih obaveza, o čemu svedoči i naše današnje prisustvo na polaganju kamena temeljca ovde u Staroj Pazovi", naglasio je prvi potpredsednik Vlade Ivica Dačić.

Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić zahvalio se vim prisutnim gostima bez kojih, kako je naglasio, mi danas ne bismo bili tu. "A sada i od sada i ubuduće majstori i neimari imaju reč. Neka vam je srećno kao i svim onim ljudima koji čekaju ove stanove", naglasio je komesar Cucić.

Postavljen kamen temeljac za izgradnju 20 stanova za izbeglice u Ubu

U Ubu je danas, 6. septembra, postavljen kamen temeljac za izgradnju 20 stanova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Ub, u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP).

Finansijska sredstva za izgradnju ovih 20 stanova obezbeđena su delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, kojim upravnja Banka za razvoj Saveta Evrope, i delom iz budžeta opštine Ub. RSP fond donirao je 59 miliona dinara, dok je kontribucija opštine Ub 4 miliona dinara. Gradnja stanova počinje u ulici Slobodana Penezića Krcuna broj 2. Izvođač radova je GP "GRAĐEVINAR" d.o.o. Rok za završetak gradnje je jun 2019. godine.

Potprojekat 5 RSP vredan je 52 miliona evra. Od te sume, odobrena međunarodna donatorska sredstva čine 38,8 miliona evra, a kontribucija Republike Srbije je 13,2 miliona evra.

Guverner CEB, gradonačelnik Beograda i zamenica komesara za izbeglice i migracije obišli korisničku porodicu Bunijevac u naselju Ovča

Guverner Banke za razvoj Saveta Evrope Rolf Vencel, zamenica komesara za izbeglice i migracije Svetlana Velimirović i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, obišli su danas, 2. oktobra 2018, porodicu Bunijevac, izbeglice iz Sarajeva, koje su se, zajedno sa 235 porodica, u martu uselile u novoizgrađene stanove za izbeglice u Ovči.

U Sečnju svečano uručeni ugovori o dodeli pomoći za kupovinu 21 paketa građevinskog materijala za izbeglice u okviru RSP

U opštini Sečanj danas su svečano uručeni ugovori o dodeli pomoći za kupovinu 21 paketa građevinskog materijala za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Sečanj, u okviru četvrtog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP).

Finansijska sredstva u iznosu od 180 000 hiljada evra za kupovinu 21 paketa građevinskog materijala obezbeđena su iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, preko Banke za razvoj Saveta Evrope. Potprojekat 4 RSP vredan je ukupno 18.7 miliona evra, od toga je 16.7 miliona evra udeo RSP fonda, dok je 2 miliona evra nacionalna kontribucija. Predviđeno je da se dodeli ukupno 1.233 stambena rešenja i to 30 montažnih kuća, 261 stambenih jedinica, 562 paketa građevinskog materijala i 329 seoskih kuća u opštinama širom Srbije.

Pored predsednika opštine Sečanj, gospodina Predraga Rađenovića kao domaćina događaja, svečanom uručivanju su prisustvovali predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije, UNHCR-a kao i predstavnici Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd (JUP) i korisnici.

Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RSP) je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice u regionu.

Sprovodi se uz podršku OEBS-a i UNHCR-a, a finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je i najveći donator, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Norveške, Italije, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Španije, Kipra, Češke, Mađarske, Rumunije i Slovačke.

U Bečeju uručeni ugovori za kupovinu 43 paketa građevinskog materijala za izbeglice u okviru SRB5

U opštini Bečej danas je svečano uručeno 43 ugovora za kupovinu građevinskog materijala namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Bečej, u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP).

Finansijska sredstva u iznosu od 270 hiljada evra za kupovinu 43 paketa građevinskog materijala obezbeđena su iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, preko Banke za razvoj Saveta Evrope. Potprojekat 5 RSP vredan je ukupno 52 miliona evra, od čega je 38.8 donacija iz RSP fonda, a 13.2 evra iz nacionalne kontribucije.

Pored predsednika opštine Bečej, Dragana Tošića, kao domaćina događaja, svečanom uručivanju su prisustvovali pomoćnik komesara za izbeglice i migracije republike Srbije Ivan Gerginov, direktor pokrajinskog Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Duško Ćutilo, predstavnici Američke ambasade, OEBS-a, UNHCR-a kao i predstavnici Jedinice za upravljanje projektima (JUP).

Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RSP) je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice u regionu.

U Subotici uručeni ugovori za 37 paketa građevinskog materijala, SRB 5

U Velikoj većnici Gradske kuće u Subotici danas, 23. januara 2019. godine , svečano su uručeni ugovori o dodeli 37 paketa građevinskog materijala  izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji grada Subotice. Paketi građevinskog materijala, vrednosti  9.000 evra finansirani su donatorskim sredstvima iz potprojekta 5 Regionalnog stambenog  programa.  
 
 Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić kazao je da mu je drago što je i u Subotici došlo do promene stava prema izbeglicama, jer kako je rekao godinama nije postojao interes da im se pomogne na bilo koji način.
-Radi se o ozbiljnoj pomoći u građevinskom materijalu vrednom oko 9.000 evra. Pronađen je i prostor za izgradnju 44 stana, a u toku je kupovina još 26 seoskih kuća – podvukao je Cucić.
 


U Zrenjaninu useljeno 11 izbegličkih porodica u nove stanove

U Zrenjaninu su danas, 25. 01. 2019. godine, svečano uručeni ključevi za 11 stanova za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, u okviru četvrtog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP). Objekat je finansiran iz Fonda Regionalnog stambenog programa sa 275.000 evra, uz kontribuciju opštine Zrenjanin od šest miliona dinara. Izvođač radova je GP „Kej“ d.o.o. Valjevo. 

Događaju su  prisustvovali Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica,  Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, Čedomir Janjić, gradonačelnik Zrenjanina, Nj.E. Sem Fabrici, ambasador, šef Delegacije Evropske Unije u Srbiji, Nj.E. Andrea Oricio, ambasador,  šef Misije OEBS-a u Srbiji, Ivana Jelić, predstavnik predstavnik UNHCR-a u Srbiji, Jane Knutrud, zamenica ambasadora Kraljevine Norveške u Srbiji, Ivan Bošnjak, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Dragan Katuca, direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd kao i predstavnici drugih državnih i međunarodnih institucija i organizacija,  i korisnici.

 

U Sremskoj Mitrovici položen kamen temeljac za izgradnju 30 stanova za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske


 

U Sremskoj Mitrovici je danas, 27.02.2019. godine, svečano položen kamen temeljac za izgradnju 30 stanova za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP).

Finansijska sredstva za izgradnju ovih 30 stanova obezbeđena su delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, kojim upravnja Banka za razvoj Saveta Evrope, i delom iz budžeta Grada Sremska Mitrovica. RSP fond donirao je blizu 669 000 evra, dok je kontribucija Grada u zemljištu i pratećoj infrastrukturi 15,1 miliomn dinara. Gradnja stanova počinje u ulici Marcilijeva bb, Marko Peričin Kamenjar. Izvođač radova je ’GRADING’ d.o.o.  Paraćin. Rok za završetak gradnje je kraj godine.

Ceremoniji su prisustvovali Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije, Vladimir Sanader, gradonačelnik Sremske Mitrovice, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, Ingve Engstrom,  šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji, Hans F. Šoder, šef Predstavništva UNHCR-a u Srbiji, Džon Klejton, šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji, Palmir Tot, pokrajinski potsekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Dragan Katuca, direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih država i ostali zvaničnici. 

Pomoćnik komesara obišao radove na izgradnji 16 stanova za izbeglice u Bačkoj Palanci

U Bačkoj Palanci je 1. marta 2019. organizovan obilazak radova na izgradnji 16 stanova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa (RSP) u Republici Srbiji.


Finansijska sredstva za izgradnju ovih 16 stanova u vrednosti od 492.608, 11 evra obezbeđena su iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, kojim upravlja Banka za razvoj Saveta Evrope. Kontribucija opštine Bačka Palanka je u zemljištu i pratećoj infrastrukturi kao i u finansiranju projektne dokumentacije i izgradnje sedam parking mesta na javnoj površini. Gradnja stanova u ulici Đure Kneževića otpočela je 25. januara 2019 godine. Izvođač radova je “Zlatibor gradnja Beograd AD“.  Rok za završetak gradnje je kraj godine.

Radove u Ulici Đure Kneževića obišli su predsednik opštine Bačka Palanka, Branislav Šušnica, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije, Ivan Gerginov,  državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samopurave, Ivan Bošnjak,  predstavnici UNHCR-a u Srbiji, Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru i drugih državnih i međunarodnih institucija i organizacija i korisnici.

Potpisan Potprojekat 9 Regionalnog stambenog programa vredan 23,5 miliona evra
 

Između Republike Srbije i Razvojne banke Saveta Evrope (CEB) 7.3.2109. godine zaključen je Ugovor o donaciji za Potprojekat 9 Regionalnog stambenog programa. Ugovor su potpisali Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije Republike Srbije i  Stefan Selen, zamenik generalnog direktora CEB-a.
Potprojekat 9 (SRB9) Regionalnog stambenog programa vredan je ukupno 23,5 miliona evra i predviđa izgradnju 350 stanova, kupovinu dodatnih 100 stanova, otkup 200 seoskih domaćinstava i dodelu 200 paketa građevinskog materijala.

Ovim dodatnim ugovorom, suma donacija opredeljena za Srbiju kroz Regionalni stambeni program iznosi ukupno 132 miliona evra. Novac je namenjen za stambeno zbrinjavanje više od 7.300 porodica do kraja 2021. godine. Do sada je kroz RSP u Srbiji stambeno zbrinuto blizu 3.000 izbegličkih porodica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Srbija domaćin 26. Regionalnog koordinacionog foruma
U Palati Srbije je 10.4.2019. održan 26. Regionalni koordinacioni forum na kojem su učestvovali predstavnici sve četiri zemlje partnera u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbeglica (RSP), predstavnici donatora, međunarodnih organizacija OEBS i UNHCR, Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru, kao i Banke za razvoj Saveta Evrope.

Partnerske zemlje predstavile su pregled aktuelne situacije u svojim zemljama. Govorilo se o postignutim rezultatima, planovima za predstojeći period ali i o izazovima u sprovođenju javnih nabavki, saniranju kašnjenja i procesu izbora korisnika.


Počela isporuka 221 paketa građevinskog materijala za izbeglice iz BiH i Hrvatske u okviru Regionalnog stambenog programaSlavica Karna i njen sin Dragan, izbeglice iz Knina, dobili su danas 11.4.2019. godine paket građevinskog materijala za unutrašnju i spoljnu adaptaciju kuće u Banatskom novom selu, čime je počela isporuka građevinskog materijala za ukupno 221 izbegličku porodicu iz Hrvatske i BiH u okviru potprojekta 7 Regionalnog stambenog programa (RSP).
 
Dodeljen paket sastoji se od materijala za postavljanje fasade, zamenu podova, unutrašnje i spoljne stolarije, zamenu vodovodnih i elektroinstalacija, adaptacija kompletnog kupatila sa ugradnjom novih sanitarnih elemenata, itd.
 
Do sada je kroz RSP u Srbiji izbeglicama iz BiH i Hrvatske kupljeno 1075 seoskih kuća, useljen je 301 stan, sagrađeno 266 montažnih kuća i isporučeno 1456 paketa građevinskog materijala za obnovu i adaptaciju kuće. Dodelom pomoći porodici Karna pređen je broj od 3000 trajno stambeno zbrinutih korisnika i on danas iznosi 3098.  Do završetka RSP više od 7.000 izbegličkih porodica iz BiH i Hrvatske imaće rešeno stambeno pitanje, a pomoć se isporučuje paraleno kroz ukupno devet potprojekata.


 
Svečano uručeni ključevi za 30 stanova za izbeglice u Loznici


U Loznici su 21. aprila 2019, svečano uručeni ključevi za 30 stanova izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji Loznice, u okviru potprojekta 4 Regionalnog stambenog programa (RSP).

Događaju su prisustvovali Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne inegracije izbeglica, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, Radovan Divnić, zamenik gradonačelnika Loznice, Ivana Nikolić, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Dragan Katuca, direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru, predstavnici UNHCR-a u Srbiji, predstavnik misije OEBS-a u Srbiji, kao i predstavnici drugih državnih i međunarodnih institucija i organizacija i korisnici.Uručeno 33 ugovora za kupovinu seoskih kuća i dodelu građevinskog materijala u Baču

U opštini Bač  je danas 23.4.2019. u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, svečano uručeno 12 ugovora za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom iz potprojekta 5, kao i 21 ugovor za dodelu paketa građevinskog materijala iz potprojekta 4, namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Bač.  


Finansijska sredstva u iznosu od  143 xiljade evra za kupovinu 12 seoskih kuća sa okućnicom kao i sredstva u iznosu od  171 hiljada evra za dodelu 21 paketa građevinskog materijala obezbeđena su iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, preko Banke za razvoj Saveta Evrope.


Pored predsednika opštine Bač kao domaćina događaja, svečanom uručivanju su prisustvovali pomoćnik komesara za izbeglice i migracije i predstavnici Komesarijata, kao i predstavnici UNHCR-a, Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru, Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima i drugi.
 
Korisnicima su se obratili predsednik opštine Bač, Borislav Antonić,  pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije, Ivan Gerginov i direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Duško Ćutilo.

Uručeni ključevi stanova za izbeglice u Negotinu i Kladovu, RSP, SRB 4


Danas 12.5.2019. godine izbegličke porodice iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske sa prebivalištem u Negotinu i Kladovu dobile su ključeve novoizgrađenih stanova u okviru četvrtog potprojekta Regionalnog stambenog programa (RSP) u Republici Srbiji. U Negotinu je ključeve dobilo 20, a u Kladovu 10 izbegličkih porodica.
 
Na oba RSP događaja prisustvovao je Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica,  Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, predsednici opština (u Negotinu Vladimir Veličković, a u  Kladovu Saša Nikolić), Džon Jang, šef Predstavništva UNHCR-a u Srbiji, Dragan Katuca, direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru, kao i predstavnici drugih državnih i međunarodnih institucija i organizacija i korisnici.


Zvaničnici su u obe opštine uručili ključeve novih domova korisnicima, poželevši im dug i spokojan život.
 
Komesar Cucić zahvalio se prvom potpredsedniku Vlade Ivici Dačiću na kontinuiranoj, dugogodišnjoj podršci, Evropskoj Uniji kao najvećem donatoru, kao i Jedinici za upravljanje projektima u javnom sektoru, UNHCR i OEBS-u na efikasnoj saradnji.
 
Finansijska sredstva za izgradnju ovih 30 stanova obezbeđena su delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, kojim upravlja Banka za razvoj Saveta Evrope, a delom iz opštinskih budžeta. U Kladovu, RSP fond donirao je 699 hiljada evra za izgradnju 10 stambenih jedinica, dok je kontribucija opštine Kladovo 3.1 milion dinara. U Negotinu, RSP fond donirao je 1,3 miliona evra za izgradnju 20 stanova, dok je kontribucija opštine Negotin 8,6 miliona dinara. Izvođač radova u obe opštine je GP „Kej“ d.o.o. Valjevo. 

Uručeni ugovori za dodelu pet paketa građevinskog materijala u Beloj Palanci, SRB 4


U Beloj Palanci 16.5. 2019. uručeni ugovori za dodelu devet paketa građevinskog materijala namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u okviru četvrtog potprojekta (proširenje) Regionalnog stambenog programa (RSP) u Republici Srbiji.

U Jagodini uručeni ugovori za kupovinu 8 seoskih kuća, SRB 4


U Jagodini su 20.5.2019. svečano potpisani ugovori o dodeli pomoći  za kupovinu 8 seoskih domaćinstava  u okviru  Potprojekta 4 Regionalnog stambenog programa namenjenog najugroženijim izbeglićkim porodicama sa prebivalištem u ovom gradu.

U Somboru uručeni ugovori za kupovinu 30 seoskih domaćinstava, SRB 5U Somboru je 22.5.2019. uručeno 30 ugovora za dodelu seoskih kuća sa okućnicom namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa (RSP) u Republici Srbiji.


U Inđiji svečano uručeni ugovori o dodeli 28 paketa građevinskog materijala, SRB 5

U Inđiji je 29.5.2019. uručeno 28 ugovora za dodelu paketa građevinskog materijala izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa (RSP) u Republici SrbijiDogađaju su prisustvovali predsednik Opštine Inđija, Vladimir Gak, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije, Ivan Gerginov, predstavnica Delegacije EU u Srbiji, Brigite Kuhar, predstavnik Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Džon Klejton, direktor pokrajinskog Fonda za pružanje pomoći izbeglim, proganinm i raseljenim licima, Duško Ćutilo, kao i predstavnici drugih državnih, pokrajinskih i međunarodnih institucija i organizacija i korisnici.

Javni pozivi za kupovinu stanova za izbeglice u okviru Regionalnog stambenog programa

Dana 30.5.2019. godine Komesarijat za izbeglice i migracije obavestio je javnost da su objavljeni
javni pozivi za kupovinu stanova za potrebe rešavanja stambenih potreba izbeglica u okviru sprovođenja Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji -Potprojekat 7 i to na teritorijama opština  Bačka Palanka, Kikinda, Sremski Karlovci, Stara Pazova i Ub, kao i gradova Zrenjanin, Požarevac i Sremske Mitrovice, sa mogućnošću kupovine i na teritorijama jedinica lokalnih samouprava koje se graniče sa navedenim jedinicama lokalne samouprave.

U Kamendinu na Svetski dan izbeglica svečano uručeni ključevi 270 stanobva za izbeglice, SRB 5


U zemunskom naselju Kamendin 20.6.2019. uručeni su ključevi 270 stanova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske s prebivalištem na teritoriji Beograda. Stanovi su izgrađeni u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa (RSP).

 
Vrednost izvedenih radova je 7,9 miliona evra, a sredstva su obezbeđena iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, čiji je najveći donator Evropska unija, a Grad Beograd je donirao zemljište i infrastrukturu u ukupnnoj vrednosti od 226 miliona dinara.

Svečanom uručivanju ključeva prisustvovali su brojni zvaničnici iz Srbije, predstavnici donatora, stranih ambasada, međunarodnih organizacija, državnih institucija i korisnici.

 
Okupljenim porodicama, koje su dugo čekale svoj krov nad glavom, obratili su se prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova i  predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Vlade Republike Srbije Ivica Dačić, komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić,  a u ime najvećeg donatora, Delegacije Evropske unije u Srbiji, govorio je šef sektora za saradnju, Ingve Engstrom. U ime Grada Beograda obratio se gradonačelnik prof. dr Zoran Radojičić. Skupu su se obratili i ambasador Sjedinjenih Američkih Država, Kajl Skat, viceguverner Banke za razvoj Saveta Evrope, Tomaš Boček, ambasador Švajcarske Filip Ge, šef Misije OEBS-a u Srbiji, Andrea Oricio, kao i Hans F. Šoder, šef Predstavništva UNHCR-a  u Srbiji.

 
U Subotici svečano uručeni ugovori za kupovinu 21 seoske kuće sa okućnicom izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske

U Subotici su  danas 5. jula 2019. godine svečano uručeni ugovori za kupovinu 21 seoske kuće sa okućnicom izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike  Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji tog grada. Kuće su kupljene u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) u Republici Srbiji. 

Ukupna vrednost kupljenih kuća iznosi 231.000 evra, a sredstva su obezbeđena iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, čiji je najveći donator Evropska unija. Vrednost donacije za svaku kuću pojedinačno je 11.000 evra.


Svečanom uručenju ugovora prisustvovali su gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Ivan Gerginov, držvni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ivan Bošnjak, pomoćnik pokrajinskog sekretara Predrag Radović,  šef terenske službe Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija Ivana Jelić, savetnica na Programu ljudskih prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Ružica Banda, i drugi.


Dvadeset izbegličkih porodica u Ubu dobilo stanove u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji

U Ubu je 6. jula 2019. dodeljeno 20 stanova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Ub, u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP).


Događaju su prisustvovali Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne inegracije izbeglica, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, Darko Glišić, predsednik opštine Ub, Nj.E. Sem Fabrici, Ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Ivana Nikolić, narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Dragan Katuca, direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru, Džozef Melot, zamenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, kao i predstavnici drugih državnih i međunarodnih institucija i organizacija i korisnici.


U Vršcu svečano uručeni ključevi 20 stanova izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske

U Vršcu su  danas 13. jula 2019. godine svečano uručeni ključevi 20 stanova izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike  Hrvatske s prebivalištem na teritoriji tog grada. 
Stanovi su izgrađeni u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) u Republici Srbiji, potprojekat 2.  Finansirani su donatorskim sredstvima u iznosu od 421,057 evra i uz  kontribuciju Grada Vršca, u vidu obezbeđene infrastrukture,  u iznosu od 11,5 miliona dinara. 


Svečanom uručenju ugovora prisustvovali su Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije, Dragana Mitrović, gradonačelnica Vršca, Leoneta Pajer, predstavnica Delegacije Evropske unije u Srbiji, Hans F. Šoder, šef Predstavništva UNHCR-a u Srbiji, Dragan Katuca, direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru,  predstavnici drugih državnih i međunarodnih institucija i organizacija i korisnici.

U Staroj Pazovi svečano uručeni ugovori o dodelu 38 paketa građevinskog materijala izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike HrvatskeU Staroj Pazovi su  24. jula 2019. godine svečano uručeni ugovori o dodelu 38 paketa građevinskog materijala izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike  Hrvatske s prebivalištem na teritoriji ove opštine. Pomoć je dodeljena u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) u Republici Srbiji, potprojekat 5. 

Svečano uručeni ključevi 20 stanova za izbeglice u Vrnjačkoj Banji izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske


U Vrnjačkoj Banji 3. avgusta 2019. svečano su uručeni ključevi  20 stanova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, u okviru četvrtog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP). Izgrađene su ukupno tri zgrade, dve sa po 8 i jedna sa četiri stambene jedinice.

Događaju su prisustvovali Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne inegracije izbeglica, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja, Štefen Hudolin, predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji, Hans F. Šoder, predstavnik UNHCR-a  i v.d.stalnog koordinatora UN u Srbiji, Dragan Katuca, direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, kao i predstavnici drugih državnih i međunarodnih institucija i organizacija i korisnici.


Stanovi iz potprojekta 4 Regionalnog stambenog programa za 20 izbegličkih porodica u Temerinu

U Temerinu je danas  21.8.2019. dodeljeno 20 stanova namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima za najugroženije izbegličke porodice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, s prebivalištem na teritoriji opštine Temerin, u okviru četvrtog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP).


Događaju su prisustvovali Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica,  Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, Đuro Žiga, predsednik opštine Temerin, Mateja Norčič Štamcar, zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Džozef Melot, zamenik šefa Misije OEBS-a u Srbiji, Bojan Stević, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave,Tim Svet, koordinator za izbeglice u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, Mihael Pič, prvi sekretar odeljenja za kulturu i štampu Ambasade Savezne Republike Nemačke, Mirjana Milenkovski, predstavnica UNHCR-a, Borislava Lukić, predstavnica Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru, Duško Ćutilo, direktor pokrajinskog Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, predstavnici drugih državnih i međunarodnih institucija i organizacija, gosti iz regiona i korisnici.


Svečano uručeni ključevi 30 stanova u Golubincima (opština Stara Pazova) i 20 u Paraćinu izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i HrvatskeDanas su svečano uručeni ključevi od 30 stanova u Golubincima (opština Stara Pazova) i 20 u Paraćinu izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji ove dve jedinice lokalne samouprave. Stanovi su izgrađeni  u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) u Republici Srbiji. 

Finansijska sredstva za izgradnju ovih  stanova obezbeđena su delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, kojim upravlja Banka za razvoj Saveta Evrope, dok je  komunalna infrastruktura i zemljište kontribucija lokalnih samouprava. 

Događaju u Golubincima  prisustvovali su Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne inegracije izbeglica, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, Ingve Engstrom, šef Sektora za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji, Hans F. Šoder, šef Predstavništva UNHCR-a  i v.d.stalnog koordinatora UN u Srbiji, Bojan Stević, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i loklanu samoupravu, Jane Knutrud, otpravnica poslova ambasade Kraljevine Norveške, Dragan Katuca, direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, gosti iz regiona, kao i predstavnici drugih državnih i međunarodnih institucija i organizacija i korisnici.Dodeli ključeva od 20 stanova u Paraćinu prisustvovali su Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova, Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije, Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin, Štefen Hudolin, predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji, Ksenija Papazoglu, predstavnica UNHCR-a, Jadranka Mašić Pavlović, predstavnica OEBs-a i drugi. 


U Bečeju svečano uručeni ugovori za kupovinu 22 seoske kuće sa okućnicom izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske

U Bečeju su danas, 24. septembra 2019. godine svečano uručeni ugovori za kupovinu 22 seoske kuće sa okućnicom izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske sa prebivalištem na teritoriji te opštine. Kuće su kupljene u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) u Republici Srbiji. 

Ukupna vrednost kupljenih kuća iznosi 242.000 evra, a sredstva su obezbeđena iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, čiji je najveći donator Evropska unija. Vrednost donacije za svaku kuću pojedinačno je 11.000 evra.Svečanom uručenju ugovora prisustvovali su Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova, Dragan Tošić, predsednik opštine Bečej, Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije, Bojan Stević, držvni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu,  Džon Klejton, šef Odeljenja za demokratizaciju OEBS-a, Jadranka Marić, predstavnica UNHCR-a, Jelena Tomić, predstavnica JUP-a i drugi. 

Regionalni stambeni program zajednički je višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice u regionu. Sprovodi se uz podršku OEBS-a, UNHCR-a i Banke za razvoj Saveta Evrope, a finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je i najveći donator, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Norveške, Švajcarske, Italije, Danske, Turske, Luksemburga, Španije, Kipra, Češke, Mađarske, Rumunije i Slovačke.


U Grockoj svečano uručeni ugovori o dodelu 15 paketa građevinskog materijala izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske


U Grockoj su  danas 14. oktobra 2019. godine svečano uručeni ugovori o dodelu 15 paketa građevinskog materijala izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike  Hrvatske s prebivalištem na teritoriji ove gradske opštine. Pomoć je dodeljena u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) u Republici Srbiji, potprojekat 2. 

Vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi maksimalnih 9.000  evra, a sredstva su obezbeđena iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, čiji je najveći donator Evropska unija. 

Svečanom uručenju ugovora prisustvovali su Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova i predsednik komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, Živadinka Avramović, predsednica Gradske opštine Grocka, Brigit Kuhar, program menadžer u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji, Andrej Kazakov, šef terenske službe UNHCR-a u Republici Srbiji, Jelena Tomić, PR Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru i drugi. 


Raspisan Javni poziv za kupovinu stanova za izbeglice u Novom Sadu, Regionalnoi stambeni program, SRB 7


Dana 29.10.2019. godine objavljen  je Javni pozivi za kupovinu stanova za potrebe rešavanja stambenih potreba izbeglica u okviru sprovođenja Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji - Potprojekat 7 na teritori Grada Novog Sada.

Javni poziv je namenjen pravnim i fizičkim licima koji imaju u vlasništvu stambene jedinice na teritoriji Grada Novog Sada i koje žele da otuđe te stambene jedinice za potrebe rešavanja stambenih potreba izbeglica. Otvoren je do 29. oktobra 2020. godine.


U Brusu uručeni ključevi od deset stanova izbegličkim porodicama iz BiH i Hrvatske, SRB 4

U Brusu je danas, 9. novembra 2019, dodeljeno 10 ključeva od novih stanova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Brus, u okviru četvrtog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP).

Objavljen javni poziv za kupovinu 42 stana za izbeglice

Dana 2.12.2019. objavljen  je Javni poziv za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom u zakup sa mogućnošću kupovine za 42 stambene jedinice na teritoriji 15 jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji i to: Bela Crkva, Sombor, Doljevac, Alibunar, Ub, Žitište, Bačka Topola, Vršac, Kragujevac, Nova Crnja, Sremski Karlovci, Niš, Velika Plana, Kladovo i Negotin.

Održan 15. radni sastanak poverenika za izbeglice i migracije na Tari

Petnaesti godišnji skup poverenika za izbeglice i migracije održan je od 2-4. decembra 2019. godine na Tari. Tokom trodnevnog skupa razmatrana su pitanja u vezi sa sprovođenjem Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji i u ostalim partnerskim zemljama, kao i o aktuelna situacija sa migrantima u zemlji, njihovom smeštaju i zbrinjavanju u centrima kojima upravlja Komesarijat za izbeglice i migracije. 

U Bajinoj Bašti svečano uručeni ključevi 20 stanova izbegličkim porodicama iz BiH i Hrvatske


U Bajinoj Bašti su  7. decembra 2019. godine svečano uručeni ključevi 20 stanova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike  Hrvatske s prebivalištem na teritoriji ove opštine. Pomoć je dodeljena u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) u Republici Srbiji, potprojekat 2. 

Uručeni ključevi 16 stanova izbegličkim porodicama u Mionici, SRB 5


U Mionici je  3. januara 2020. dodeljeno 16 ključeva od novih stanova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Mionica. Stanovi su izgrađeni u okviru Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP), potprojekat 5.

U Somboru dodeljeni ključevi od 40 stanova izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske


U Somboru je  24. januara 2020, dodeljeno 40 ključeva od stanova izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prbivalište na teritoriji ovog grada. Stanovi su izgrađeni u okviru Potprojekta četiri Regionalnog stambenog programa  (RSP) u Republici Srbiji.

U Kikindi dodeljeni ključevi od 25 stanova izbeglicama iz BiH i Hrvatske, SRB 2


U Kikindi je  29. januara 2020, dodeljeno 25 ključeva od stanova izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji ovog grada. Stanovi su izgrađeni u okviru Potprojekta dva Regionalnog stambenog programa  (RSP) u Republici Srbiji.

U Malom Crniću uručeni ključevi od šest stanova, RSP, SRB 5


U Malom Crniću je danas, 21. februara 2020, useljena zgrada sa šest stanova namenjenuh izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prbivalište na teritoriji ove opštine. Stanovi su izgrađeni u okviru potprojekta pet Regionalnog stambenog programa  (RSP) u Republici Srbiji.
U Odžacima je  7. marta 2020, dodeljeno 20 ključeva od stanova izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prbivalište na teritoriji ove opštine. Stanovi su izgrađeni u okviru Potprojekta četiri Regionalnog stambenog programa  (RSP) u Republici Srbiji.

U Žabarima dodeljeni stanovi za 12 izbegličkih porodica, RSP, SRB 5
U Žabarima je 9. marta 2020, dodeljeno 12 ključeva od stanova izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prbivalište na teritoriji ove opštine. Stanovi su izgrađeni u okviru Potprojekta pet Regionalnog stambenog programa  (RSP) u Republici Srbiji.
U Kruplju svečano otvrena zgrada sa pet stanova za izbeglice iz BiH I Hravtske, RSP, SRB 5

U Krupnju je danas, 23. maja 2020, svečano otvorena zgrada sa pet stanova namenjena izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji ove opštine. Stanovi su izgrađeni u okviru Potprojekta pet Regionalnog stambenog programa  (RSP) u Republici Srbiji.

 Finansijska sredstva za izgradnju objekta  u Ulici Luke Stevića bb obezbeđena su delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, dok je zemljište i prateću infrastrukturu obezbedila opština Krupanj. Ukupna vrednost radova iznosi 173.604,14 evra, a bruto površina objekta je 410,77 m2. 


U Valjevu dodeljeni ključevi od 20 stanova, RSP, SRB 5

U Valjevu su danas, 24. maja 2020, svečano uručeni ključevi od 20 stanova izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji ovog grada. Stanovi su izgrađeni u okviru Potprojekta pet Regionalnog stambenog programa  (RSP) u Republici Srbiji. Finansijska sredstva za izgradnju objekta  na Trgu Vladike Nikolaja  bb obezbeđena su delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, dok je zemljište i prateću infrastrukturu obezbedio Grad Valjevo. Ukupna vrednost radova iznosi 458.890 evra, a bruto površina objekta je 1356 m2. 

U Smederevskoj Palanci postavljen kamen temeljac za izgradnju zgrade za 15 stanova, RSP, SRB 9

U Smederevskoj Palanci je danas, 26. maja 2020, svečano položen kamen temeljac za izgradnju zgrade sa  15 stanova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji ove opštine. Zgrada će biti izgrađena u okviru Regionalnog stambenog programa (potprojekat 9) koji u Srbiji sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije. 

 Finansijska sredstva za izgradnju objekta u Nemanjinoj  bb obezbeđena su delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, dok je zemljište i prateću infrastrukturu obezbedila opština Smederevska Palanka. Ukupna vrednost radova iznosi je 338.147 evra, a bruto površina objekta je 909 m2. 

U Bačkom Petrovcu uručeni ključevi tri stana za izbeglice iz BiH i Hrvatske, RSP, SRB 5

U Bačkom Petrovcu su danas, 29. maja 2020, svečano uručeni ključevi od tri  stana namenjena izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji ove opštine. Stanovi su izgrađeni u okviru Potprojekta pet Regionalnog stambenog programa (RSP) u Republici Srbiji.

 


U Bačkoj Palanci useljeni korisnici u 16 novih stanova, RSP, SRB 5
 


U Bačkoj Palanci su danas, 29. maja 2020, svečano uručeni ključevi za 16 stanova namenjeni izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji ove opštine. Stanovi su izgrađeni u okviru Potprojekta pet Regionalnog stambenog programa (RSP) koji u Srbiji, kao vodeća institucija, sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije. 

U Sevojnu useljene dve zgrade sa ukupno 30 stanova za izbeglice, RSP, SRB 4 i SRB 5


U Sevojnu su danas, 30. maja 2020, svečano uručeni ključevi za 30  stanova namenjeni izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji ove opštine.


Stanovi su izgrađeni u okviru potprojekata 4 i 5 Regionalnog stambenog programa (RSP) koji u Srbiji, kao vodeća institucija, sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije. 

U Novom Sadu useljen kompleks zgrada sa 275 stanova, RSP, SRB 5


U Novom Sadu su danas, 5. juna 2020, svečano uručeni ključevi za 276  stanoova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji ovog grada. Stanovi su izgrađeni u okviru Regionalnog stambenog programa (SRB 5)  koji  Republici Srbiji, kao vodeća institucija, sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije.

Finansijska sredstva za izgradnju kompleksa zgarad u naselju Veternik u Novom Sadu, omeđenog ulicama Vojvode Bojovića ( brojevi ulaza 50, 52, 54, 56 i 58)  i Radnička (51a),   obezbeđena su delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, dok je zemljište i prateću infrastrukturu obezbedio Grad Novi Sad. Ukupna vrednost izvedenih radova iznosi 6,7 miliona evra, a bruto površina 19.877 m2. U Požarevcu svečano uručeni ključevi od 20 stanova, RSP, SRB 5


U Požarevcu su danas, 6. juna 2020, svečano uručeni ključevi za 20 stanova namenjeni izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji ovog grada. Stanovi su izgrađeni u okviru Potprojekta pet Regionalnog stambenog programa (RSP) koji u Srbiji, kao vodeća institucija, sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije. 

U Novom Pazaru useljeni korisnici u 20 novih stanova, RSP, SRB 5U Novom Pazaru su danas, 8. juna 2020, svečano uručeni ključevi 20 stanova namenjeni izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji ovog Grada. Stanovi su izgrađeni u okviru Potprojekta pet Regionalnog stambenog programa (RSP) koji u Srbiji, kao vodeća institucija, sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije. 

 
Finansijska sredstva za izgradnju objekta  u Ulici Blaževo 150 a i 150 b,  u naselju Postenje, obezbeđena su delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, dok je zemljište i prateću infrastrukturu obezbedio Grad Novi Pazar. Ukupna vrednost radova iznosi 480.987 evra, a bruto površina objekta je 1.252 m2. 

U Kraljevu svečano položen kamen temeljac za izgradnju 10 stanova, RSP, SRB 9

U Kraljevu je danas, 8. juna 2020. svečano položen kamen temeljac za izgradnju 10 stanova namenjeni izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji ovog Grada. Stanovi će biti izgrađeni u okviru Potprojekta devet Regionalnog stambenog programa (RSP) koji u Srbiji, kao vodeća institucija, sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije. 
 
Finansijska sredstva za izgradnju objekta obezbeđena su delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, dok će zemljište i prateću infrastrukturu obezbediti Grad Kraljevo.

U Svilajncu uručeni ključevi 15 stanova za izbeglice iz BiH i Hrvatske, RSP, SRB 5

 
U Svilajncu je danas, 15. juna 2020, dodeljeno 15 ključeva od stanova izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji ove opštine. Stanovi su izgrađeni u okviru Potprojekta pet Regionalnog stambenog programa  (RSP) u Republici Srbiji.

U Irigu useljeno 16 porodica u nove stanove, RSP, SRB 5

U Irigu su danas, 16. juna 2020, svečano uručeni ključevi 13 stanoova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji ove opštine.

Stanovi su izgrađeni u okviru potprojekta 5 Regionalnog stambenog programa koji  u Republici Srbiji, kao vodeća institucija, sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije.


U Srermskoj Mitrovici useljeno 30 stanova za izbeglice iz BiH i Hrvatske, RSP, SRB 5

U Sremskoj Mitrovici uručeni su 8.7. 2020. ključevi od 30 novoizgrađenih stanova izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Stranovi su izgrađeni u okviru Regionalnog stambenog programa, potprojekat 5. 


Zbog situacije sa koronavirusom, i mera Vlade protiv širenja kovida 19, nije organizovana svečanost. Uz pridržavanje epidemioloških mera, a u želji da ih lično pozdrave, uručenju ključeva prisustvovali su samo komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucići zamenica predsednika opštine Sremska Mitrovica Svetlana Milovanović. 


U Staroj Pazovi podeljeni ključevi za 169 stanova, RSP, SRB 5

Izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova, 5.8.2020. godineuručeni su ključevi od ukupno 169 stanova izgrađenih u okviru potprojekta 5 Regionalnog stambenog programa.

Zbog situacije sa koronavirusom, ključevi su korisnicima  sukcesivno uručivani tokom nekoliko dana, da bi preostale porodice, uz sve epdemiološke mere, primile ključeve u sredu 5.8.2020. godine, od predsednika opštine Đorđa Radinovića, ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića i komesara za izbeglice i migracije Vladimira Cucića. Zvaničnici su korisnicima poželeli dug i srećan život u novim domovima.

 

 

Useljene 64 izbegličke porodice u novoizgrađene stanove u Temerinu (Sirig)

 

U Sirigu, opština Temerin, 27.8.2020. uručeni su ključevi 64 novoizgrađena stana, izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji ove opštine. Stanovi su izgrađenih u okviru potprojekta 5 Regionalnog stambenog programa.

Zbog situacije sa korona virusom, nije održana zvanična već samo simbolična kratka ceremonija, sa preduzetim svim merama prevencije. Ključeve su dodelili pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Ivan Gerginov, predsednik opštine Mladen Zec, direktor pokrajinskog Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognaninim i raseljenim licima Duško Ćutilo i direktorka Sektora za planiranje i upravljanje projektima u izgradnji JUP-a Tanja Kadijević.. Zvaničnici su korisnicima poželeli dug i srećan život u novim domovima.