Kontakt ЋИРLATENG

UN i drugi multilateralni fondovi

Specijalna mera, usvojena 7. oktobra 2015. godine od strane Evropske komisije, u vrednosti od 7 miliona evra, predstavlja pomoć Evropske unije za tačno određene potrebe na osnovu Plana reagovanja usvojenog u septembru 2015. godine, pre svega u pogledu pribavljanja neophodnih sredstava za opremanje i izgradnju smeštajnih kapaciteta, kao i angažovanje dodatnog osoblja. Projekat je trajao godinu dana i sredstva su bila podeljena u tri komponente:
1. Prva komponenta je nastojala da osigura dovoljne/proširi postojeće kapacitete nadležnih institucija kako bi efektivno odgovorile na potrebe izbeglica i migranata. 1,5 miliona evra je opredeljeno za Komesarijat za izbeglice i migracije i Ministarstvo unutrašnjih poslova, kako bi se obezbedila sredstva za: podršku u finansiranju tekućih/operativnih troškova za smeštaj i obezbeđivanje osnovnih životnih uslova u tranzitno - prihvatnim i centrima za smeštaj tražilaca azila, kao i angažovanje dodatnog osoblja.

2. Druga komponenta je opredeljena za obezbeđivanje neophodne opreme. Delegacija Evropske unije nabavila je autobuse, kombi i putnička vozila u vrednosti od 2,5 miliona evra za Komesarijat za izbeglice i migracije i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

3. Treća komponenta u vrednosti od 3 miliona evra imala je za cilj da ojača kapacitete partnerskih nevladinih organizacija u podršci aktivostima Vlade Republike Srbije. Podeljena je na sledeći način:
  • 1 milion evra je opredeljen za Danski savet za izbeglice – za unapređenje smeštajnih kapaciteta (Krnjača) i životnih uslova izbeglica, kao i za jačanje kapaciteta za odgovor Komesarijata, MINRZS-a i drugih nacionalnih institucija koje su uključene.
  • 1 milion evra je opredeljen za ASB i IDC – izgradnja (Dimitrovgrad) i opremanje smeštajnih kapaciteta
  • 1 milion evra je opredeljen za HELP - izgradnja i opremanje smeštajnih kapaciteta u Bosilegradu i Pirotu, kao i za jačanje kapaciteta za odgovor Komesarijata, MINRZS-a i drugih nacionalnih institucija koje su uključene, pogotovo onim na lokalu.
MADAD 1 – Jačanje kapaciteta u upravljanju izbegličkom/migrantskom krizom u Republici Srbiji - Grant ugovor  TF MADAD/2016/T04.28

Vrednost projekta: 7.299.999 evra. 

Donator: Evropska unija (Regionalni poverilački fond Evropske unije za rešavanje sirijske krize – „Madad fond“)
Projekat je trajao od 13.01.2017. do 13.01.2018.godine. 

Cilj projekta bio je da osigura i proširi direktne operativne kapacitete organa Republike Srbije sa ciljem efikasnog rešavanja i pružanja odgovora na povećane migratorne tokove, kako bi se osiguralo adekvatno funkcionisanje sistema azila i migracija.

Projektom su bile predviđene sledeće aktivnosti:
  • Pokrivanje operativnih/tekućih troškova za smeštaj u centrima za azil, tranzitnim/prihvatnim centrima i centrima za smeštaj maloletnih lica bez pratnje roditelja ili staratelja, koji uključuju hranu, elekričnu energiju, grejanje, pranje veša, komunalne usluge, vodu i sanitarne usluge;
  • Angažovanje  dodatnog osoblja čime je obezbeđena podrška centrima za socijalni rad u obavljanju poslova iz delokruga organa starateljstva, i funkcionisanje centara za smeštaj maloletnih lica bez pratnje.
  • Angažovanje dodatnog osoblja od strane Komesarijata za izbeglice i migracije: koordinatore objekata, terenske radnike, obezbeđenje, administrativno osoblje, prevodioce i higijeničare, a sve u cilju nesmetanog funkcionisanja azilnih i prihvatnih/tranzitnih centara;
  • Pokrivanje troškova ishrane i smeštaja za zaposlene na terenu koje su angažovali Komesarijat za izbeglice i migracije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva unutrašnjih poslova;
  • Pokrivanje troškova  goriva i održavanja vozila za zaposlene Komesarijata za izbeglice i migracije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva unutrašnjih poslova, a koji su korišćeni za terenski rad sa migrantskom populacijom;
  • Nabavka  IT opreme za potrebe zaposlenih u Ministarstvu, Komesarijatu za izbeglice i migracije i Ministarstva unutrašnjih poslova.
MADAD 2 - Podrška Evropske unije Srbiji u upravljanju migracijama – Grant ugovor TF-MADAD/2017/T04.86, u vrednosti od 16.000.000 evra

Donator: Evropska unija (Regionalni poverilački fond Evropske unije za rešavanje sirijske krize – „Madad fond“)

Trajanje projekta: 15 meseci (od 13.01.2018.)

Ciljevi projekta: Sveobuhvatni cilj ovog projekta je da se odgovori na potrebe migranata, izbeglica i tražioca azila u Srbiji za oporavkom, kroz pružanje podrške republičkim organima, uključujući poboljšanje uslova u skloništima i kvaliteta u pružanju usluga.

Specifični ciljevi projekta su unapređenje usluge smeštaja i zaštite prava migranata, izbeglica i tražioca azila u centrima za azil, prihvatnim centrima i centrima za maloletna lica bez pratnje i pružanje adekvatnih usluga zdravstvene zaštite i obrazovanja kako bi se na efikasan način odgovorilo na potrebe migranata, izbeglica i tražioca azila u Srbiji. Poseban akcenat stavljen je na brigu i zaštitu ranjivih kategorija u migrantskoj populaciji, pre svih dece/maloletnika bez pratnje.
Koordinator projekta: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Partneri na projektu: Komesarijat za izbeglice i migracije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  
 
 Aktivnosti su sledeće:
 
Komesarijat za izbeglice i migracijeAktivnost 1. Pomoć u plaćanju tekućih troškova centara za migrante i tražioce azila
Aktivnost 2.Obezbeđivanje adekvatnog osoblja za prihvatne centre za migrante i centre za azil
Aktivnost 3. Opremanje nadležnih organa za rad na terenu, gde se nalaze azilni i tranzitni centri (dodatne zalihe goriva i održavanje vozila)
Aktivnost 4. Podrška lokalnim samoupravama u obezbeđivanju prevoza učenika kako bi se osiguralo neselektivno obrazovanje
 
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanjaAktivnost 1. Pomoć za tekuće troškove rada centara za maloletnike bez pratnje roditelja ili staratelja
Aktivnost 2. Obezbediti adekvatno osoblje u centrima za maloletnike bez pratnje roditelja ili staratelja
Aktivnost 3. Opremanje nadležnih organa za rad na terenu, gde se nalaze azilni i tranzitni centri (dodatne zalihe goriva i održavanje vozila)
 
Ministarstvo unutrašnjih poslova: 
Aktivnost 1. Opremanje nadležnih organa za rad na terenu, gde se nalaze azilni i tranzitni centri (dodatne zalihe goriva i održavanje vozila)
 
Ministarstvo zdravlja: 
Aktivnost 1. Podrška Ministarstvu zdravlja u pružanju zdravstvenih usluga migrantima u Srbiji u zdravstvenim ustanovama i Institutima za javno zdravlje
 
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 

Aktivnost 1. Učenje srpskog kao stranog jezika
Aktivnost 2. Obuka za povećanje kapaciteta u primeni nastavnog programa za srpski jezik kao strani jezik
Aktivnost 3. Pravljenje baze trenera
Aktivnost 4. Organizacija Treninga za trenere (ToT) - jedan ToT koji traje 2 dana za 12 trenera
Aktivnost 5. Sprovođenje 20 treninga
Aktivnost 6. Aktivnosti u vezi sa vidljivošću
Aktivnost 7. Priprema internog dokumenta za podršku školama kroz dodelu stipendija i  određivanje kriterijuma za izbor
Aktivnost 8. Izbor i dodela stipendija, poziv za podnošenje predloga (za apliciranje); uspostavljanje komisije za evaluaciju, izbor i sl.
Aktivnost 9. Primena i praćenje (nadgledanje)
Aktivnost 10. Pravljenje baze volontera - priprema kriterijuma za izbor i otvaranje postupka za prijavu
Aktivnost 11. Pravljnje baze volontera- odabir i obuka
Aktivnost 12. Pravljenje baze grupe volontera- primena podrške školama i deci
Aktivnost 13. Praćenje studentskih dostignuća i opšteg stanja u školama