Kontakt ЋИРLATENG

Komesar

Vladimir Cucić
Komesar

Rođen 1959. godine u Beogradu, gde je završio Šestu beogradsku gimnaziju i diplomirao na Fakultetu političkih nauka.

Ima višegodišnje radno iskustvo u radu sa izbegličkom i raseljeničkom populacijom. Bio je savetnik za politiku razvoja u Ministarstvu rada i socijalne politike, kao i stariji analitičar u Centru za istraživanje migracija.

U Koordinacionom centru za Kosovo i Metohiju Srbije i Crne Gore i Republike Srbije radio je kao: rukovodilac Službe koordinacije, rukovodilac srpskog dela pregovaračkog tima za izradu Protokola o dobrovoljnom i organizovanom povratku na Kosovo i Metohiju, rukovodilac srpskog dela Radne grupe za povratak na Kosovo i Metohiju, i kao rukovodilac Sektora za povratak.

Bio je predsednik Komiteta u Komitetu za pomoć i zaštitu prava ratom pogođenih lica. Šef Kancelarije Komisije za Srbiju u Komisiji za imovinske zahteve raseljenih lica i izbeglica  (Dejtonski mirovni sporazum Aneks 7).

Bio je pomoćnik i savetnik komesara, kao i sekretar  u Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije.

U okviru USAID – SCOPES programa bio je predavač o organizovanju i delovanju u vanrednim situacijama.

U Štabu za prihvat i zbrinjavanje izbeglica Vlade Republike Srbije radio je kao rukovodilac srpskog dela pregovaračkog tima za izradu Protokola o dobrovoljnom i organizovanom povratku u Republiku Hrvatsku, kao rukovodilac srpskog dela Radne grupe za povratak u Republiku Hrvatsku, i kao oficir za vezu sa štabovima za prihvat i zbrinjavanje u komesarijatima za izbeglice Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srpske Krajine.

Bio je član mešovite jugoslovensko-hrvatske komisije za primenu člana 7. Sporazuma o normalizaciji odnosa i rukovodilac jugoslovenskog dela komisije za pitanja izrade Protokola o dobrovoljnom i organizovanom povratku u Republiku Hrvatsku.

Jula meseca 2008. godine Vlada Republike Srbije ga postavlja za Komesara za izbeglice.

Govori engleski jezik. Oženjen, otac troje dece.