Комесар

 

Наташа Станисављевић рођена је 1978. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу и дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Уписала је докторске студије на смеру социјална политика на Факултету политичких наука.

Има десет година радног искуства у великим компанијама у приватном сектору на пословима организације, управљања, маркетинга и продаје.

Има вишегодишње искуство у области социјалне заштите. Била је помоћник секретара за социјалну заштиту, потом заменик секретара, да би од 2015. године била именована за секретара Секретаријата за социјалну заштиту, а функцију је обављала до августа 2022. године, када је Влада Републике Србије именује за в. д. комесара за избеглице и миграције.

За време њеног мандата, исплаћена су сва заостала социјална давања у Београду, отворено је 14 нових клубова за најстарије суграђане, изграђена су 4 објекта за децу са сметњама у развоју, уведен је портал Е-беба за сва градска давања за породиље, Прихватилиште за децу Београда пресељено је у нову зграду, а уведене су и нове услуге социјалне заштите: лични пратилац, персонални асистенти, док су 1.422 избегличке породице добиле помоћ у стамбеном збрињавању.

Иницирала је израду првог Акционог плана Града Београда за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији за период од 2020-2024. године. 

Члан је Савета за права детета Града Београда, Савета за родну равноправност, Савета за управљање миграцијама, Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом.

Говори енглески и немачки језик.