Остали документи

Одлука о измени и допуни Одлуке о пружању привремене заштите у Републици Србији расељеним лицима која долазе из Украјине

 

ДИРЕКТИВЕ

Директива о начину рада и поступању запослених у поступку избора и доделе средстава јединицама локалне самоуправе за спровођење мера и активности неопходних за јачање толеранције према мигрантима и јачање капацитета јединица локалне самоуправе за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији.

Директива о начину рада и поступању запослених у поступку доделе средстава јединицама локалне самоуправе за јачање њихових капацитета за ургентно решавање елементарних услова живота и отклањање последица насталих услед повећања броја миграната на њиховим територијама

Процедура о задужењу и раздужењу

Директива - Отуђење

Правилник о вршењу пописа

Директива - Начин разврставања

Директива - Евиденција

Прву измену и допуну Директиве о праћењу рокова и извршењу уговора у Комесаријату за избеглице и миграције РС бр. 019-1439 од 19.04.2023. године

Директива за доделу средстава јединицама локалне самоуправе на основу програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица и програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама

Директивa о поступању у циљу спречавања сукоба интереса

Директива о начину поступања Комесаријата за избеглице и миграције, извештавање и евидентирање у вези са пријемом донације

Директива о поступку и контроли плаћања преузетих финансијско-материјалних обавеза

Директива о праћењу рокова и извршењу уговора

Директива о начину коришћења службених телефона

 

 

Упутство за попуњавање табеларног извештаја о праћењу извршавања уговора о додели буџетских средстава Комесаријата за избеглице и миграције јединицама локалне самоуправе

1. Текст Упутства

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА  ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОПУЛАЦИЈУ ИЗБЕГЛИЦА, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА И ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ

1. Текст Процедуре

САРАЈЕВСКА ДЕКЛАРАЦИЈА

  1. Текст Сарајевске декларације
  2. Мапа пута Републике Србије

ПРОГРАМИ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМЕСАРИЈАТУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 Програм усавршавања за 2021. годину

 Програм усавршавања за 2022. годину

 Програм усавршавања за 2023. годину

Програм усавршавања за 2024. годину

ПЛАНОВИ

Финансијски план за 2024. годину

Одлука средњoрочни план за период 2023-2025

Средњорочни план за период 2023-2025
 

Одлука средњорочни план 2024-2026

Средњорочни план 2024-2026

 

Средњорочни план 2025-2027

Одлука средњорочни план 2025-2027