Остали документи

ДИРЕКТИВЕ

Процедура о задужењу и раздужењу

Директива - Отуђење

Правилник о вршењу пописа

Директива - Начин разврставања

Директива - Евиденција

Прву измену и допуну Директиве о праћењу рокова и извршењу уговора у Комесаријату за избеглице и миграције РС бр. 019-1439 од 19.04.2023. године

Директива за доделу средстава јединицама локалне самоуправе на основу програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица и програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама

Директивa о поступању у циљу спречавања сукоба интереса

Директива о начину поступања Комесаријата за избеглице и миграције, извештавање и евидентирање у вези са пријемом донације

Директива о поступку и контроли плаћања преузетих финансијско-материјалних обавеза

Директива о праћењу рокова и извршењу уговора

Директива о начину коришћења службених телефона

 

 

Упутство за попуњавање табеларног извештаја о праћењу извршавања уговора о додели буџетских средстава Комесаријата за избеглице и миграције јединицама локалне самоуправе

1. Текст Упутства

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА  ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОПУЛАЦИЈУ ИЗБЕГЛИЦА, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА И ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ

1. Текст Процедуре

САРАЈЕВСКА ДЕКЛАРАЦИЈА

  1. Текст Сарајевске декларације
  2. Мапа пута Републике Србије

ПРОГРАМИ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМЕСАРИЈАТУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 Програм усавршавања за 2021. годину

 Програм усавршавања за 2022. годину

 Програм усавршавања за 2023. годину

Програм усавршавања за 2024. годину

ПЛАНОВИ

Одлука средњoрочни план за период 2023-2025

Средњорочни план за период 2023-2025
 

Одлука средњорочни план 2024-2026

Средњорочни план 2024-2026