ТипПреговарачки поступак
Датум објаве09.11.2016.
Рок за достављање18.11.2016. - Истекао

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку енергената за грејање, Партија 4-набавка огревног дрвета за грејање,ЈН бр. 2/2016

Преузмите пратећу документацију
ТипПреговарачки поступак
Датум објаве13.10.2016.
Рок за достављање21.10.2016. - Истекао

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку eнергената за грејање, обликована по партијама, ЈН бр. 1/2016

Преузмите пратећу документацију
ТипПреговарачки поступак
Датум објаве27.11.2015.
Рок за достављање07.12.2015. - Истекао

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку добара одеће и обуће за мигранте у сталним и прихватно- транзитним, ЈН 7/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипПреговарачки поступак
Датум објаве20.11.2015.
Рок за достављање27.11.2015. - Истекао

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку лож уља за потрбе нових прихватно транзитних центара ЈН 6/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипПреговарачки поступак
Датум објаве16.11.2015.
Рок за достављање23.11.2015. - Истекао

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за набавку добара електричнe енергијe за потребе Прихватно-транзитних центара Комесаријата за избеглице и миграције ЈН 5/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипПреговарачки поступак
Датум објаве14.09.2015.
Рок за достављање18.09.2015. - Истекао

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на објектима Прихватнoг центра за мигранте у Прешеву, фаза 2 ЈН 4/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипПреговарачки поступак
Датум објаве13.08.2015.
Рок за достављање18.08.2015. - Истекао

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку сувог оброка ЈН 3/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипПреговарачки поступак
Датум објаве31.07.2015.
Рок за достављање05.08.2015. - Истекао

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара намештаја, унутрашње опреме, уређаја и апарата за домаћинство за прихватни центар за мигранте у Прешеву, обликован по партијама ЈН 2/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипПреговарачки поступак
Датум објаве29.07.2015.
Рок за достављање04.08.2015. - Истекао

Обавештење и конкурсна документација за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуге извођења грађевинских и грађевинско занатских радова на објектима Прихватног центара за мигранте у Прешеву - фаза 1, ЈН бр. 1/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипПреговарачки поступак
Датум објаве01.12.2014.
Рок за достављање05.12.2014. - Истекао

Обавештење и конкурсна документација за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуге испитивања терена на локалитету - каменолом у селу Рудница, општина Рашка по партијама, ЈН бр. 6/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипПреговарачки поступак
Датум објаве11.08.2014.
Рок за достављање21.08.2014. - Истекао

Обавештење и конкурсна документација за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања на име контрибуције Републике Србије у Регионалном стамбеном пројекту, ЈН бр. 5/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипПреговарачки поступак
Датум објаве01.08.2014.
Рок за достављање06.08.2014. - Истекао

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуге испитивања терена „Падина 1“ и „Падина 2“ на локалитету – каменолом у селу Рудница, општина Рашка, ЈН бр. 4/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипПреговарачки поступак
Датум објаве30.07.2014.
Рок за достављање14.08.2014. - Истекао

Обавештење и конкурсна документација за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуга одржавања и поправке возила са пратећом опремом, ЈН бр. 3/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипПреговарачки поступак
Датум објаве18.07.2014.
Рок за достављање25.07.2014. - Истекао

Обавештење и конкурсна документација за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавку услугe испитивања терена „Брежуљак“ на локалитету – каменолом у селу Рудница, општина Рашка, ЈН бр. 2/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипПреговарачки поступак
Датум објаве28.03.2014.
Рок за достављање04.04.2014. - Истекао

Обавештење и конкурсна документација за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуге рушења објекта и уклањања шута на локалитету – каменолом у селу Рудница, општина Рашка, ЈН бр. 1/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипПреговарачки поступак
Датум објаве03.12.2013.
Рок за достављање10.12.2013. - Истекао

Обавештење и конкурсна документација за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда зa јавну набавку услуга испитивања терена на локалитету - каменолом у селу Рудница, општина Рашка, ПП бр. 1/2013

Преузмите пратећу документацију