Интеграција

У протекле две и по деценије, Влада Републике Србије и Комесаријат  континуирано раде на решавању проблема лица која су морала да напусте своје домове током сукоба на простору бивше Југославије. Доношењем Закона о избеглицама и усвајањем Националне Стратегије за решавање питања избеглица и интерно расељених лица потврђена je решеност и политичка воља свих релевантних државних органа да се лицима која оптирају останак у Републици Србији помогне у интеграцији.

Смањење броја избеглица углавном је резултат њихове интеграције у Републици Србији. Од 537.937 избеглица и 79.791 ратом угрожених лица, регистриваних на попису из 1996. године, више од 350.000 лица стекло је држављанство Републике Србије што представља највећи процес интеграције избеглица у савременој Европи. Према подацима из 2021. године, у Републици Србији се налази још 25.330 избеглица из Босне и Херцеговине и Хрватске.
Иако је велики број избеглих, прогнаних и ратом угрожених лица натурализован, овим лицима је и даље потребна помоћ у решавању питања  становања као и помоћ у остваривању права у земљи порекла, чиме би се многима знатно олакшао економски аспект процеса интеграције у локалним заједницама у Републици Србији. И поред енормних напора и интензивне подршке међународне заједнице, избегличко питање на овим просторима још није затворено. Остварени су велики помаци, првенствено у решавању егзистенцијалних питања ове популације и динамици обезбеђивања трајних стамбених решења.

Интеграција се спроводи кроз обезбеђивање стамбених јединица у закуп са правом откупа, сеоских кућа са окућницом, пакета грађевинског материјала за завршетак започете градње или адаптацију неусловних објеката у власништву ових лица, доделом монтажних кућа лицима која имају плацеве као и социјално становање у заштићеним условима. 

Осим кроз Регионални програм стамбеног збрињавања, стамбени проблеми избеглица решавају се и из средстава одобрених законом о буџету на разделу Комесаријату за избеглице и миграције, а у складу са Уредбом о утврђивању програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица коју Влада Републике Србије доноси на предлог Комесаријата за избеглице и миграције за сваку буџетску годину.

 

Комисија за решавање стамбених потреба Комесаријата за избеглице и миграције