ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве28.11.2022.
Рок за достављање28.12.2022.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку горива

Позив за подношење понудаКонкурсна документација- fuel
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве09.11.2022.
Рок за достављање15.11.2022. - Истекао

Набавка услуге „Одржавање трафо станица у прихватним центрима Адашевци и Принциповац“

Позив за подношење понудаТехничка спецификацијаИзјава образацПонуда образац
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве28.10.2022.
Рок за достављање01.11.2022. - Истекао

Позив за подношење понуда за набавку услуге - Услуга прања возила

Јавни позивОбразац понудеИзјаваМодел Уговора о набавциТехничка спецификација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве31.08.2022.
Рок за достављање29.09.2022. - Истекао

Јавни позив Града Новог Сада за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

Јавни позивИзјава корисникаИзјава по ЗУП
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве05.07.2022.
Рок за достављање08.07.2022. - Истекао

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА Набавку клима уређаја са услугом уградње

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.06.2022.
Рок за достављање13.06.2022. - Истекао

Предлог листе реда првенства за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине једне стамбене јединице у Прокупљу

Предлог листе
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве27.05.2022.
Рок за достављање02.06.2022. - Истекао

Набавка застава Републике Србије и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве24.05.2022.
Рок за достављање30.05.2022. - Истекао

Набавка дневна гласила

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.05.2022.
Рок за достављање13.05.2022. - Истекао

Набавка услуга штампе визит карти и честитки израда печата са додатном опремом

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве27.04.2022.
Рок за достављање04.05.2022. - Истекао

Набавка услуга превентивних лекарских прегледа запослених

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве13.04.2022.
Рок за достављање15.04.2022. - Истекао

Набавка коверти и ПВЦ фолија за папир

Јавни позивКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.04.2022.
Рок за достављање13.04.2022. - Истекао

Услуга техничког прегледа монтажних објеката у Врању и Лазаревцу и објекта КН 127 у Обреновцу

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве25.03.2022.
Рок за достављање31.03.2022. - Истекао

Набавка противпожарне заштите са уградњом и сервисирањем опреме бр. 404-20/2022

Позив за подношење понудаОбразац понуде на конкурс за радно место бр. 1
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве14.03.2022.
Рок за достављање17.03.2022. - Истекао

Набавка услуге машинског и мануелног прања и дубинског усисавања душека и комплетног простора у прихватно-транзитном центру Обреновац

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.03.2022.
Рок за достављање11.03.2022. - Истекао

Набавка материјала ради видљивости реализованих програма помоћи КИРС-а

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве28.02.2022.
Рок за достављање03.03.2022. - Истекао

Набавка услуга објављивања текстова у штампаном медију и читуља – једној дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србије

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве28.02.2022.
Рок за достављање03.03.2022. - Истекао

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ СТРУЧНИХ ПРЕВОДИЛАЦА И ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве22.02.2022.
Рок за достављање28.02.2022. - Истекао

Набавка услуге стручног лица за послове безбедности и здравља на раду.

Позив за подношење понудаОбразац понуде и конкурсна документација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве22.02.2022.
Рок за достављање25.02.2022. - Истекао

Набавка услуге надзора над извођењем радова на изградњи монтажних објеката у Лазаревцу и Врању

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве17.01.2022.
Рок за достављање20.01.2022. - Истекао

Набавка услуге техничког прегледа и регистрације возила

Позив за подношење понудаКонкурсна документација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.12.2021.
Рок за достављање14.12.2021. - Истекао

Набавка услуге стаклоресца

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве07.12.2021.
Рок за достављање09.12.2021. - Истекао

Набавка услуге инсталирања и подешавања "моодле" платформе и одржавања систе,а

Јавни позивОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве07.12.2021.
Рок за достављање09.12.2021. - Истекао

Набавка услуге обучавања запослених на тему приоритетизације радних задатака и планирање залиха у непредвиђеним ситуацијама

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве07.12.2021.
Рок за достављање09.12.2021. - Истекао

Набавка услуге обучавања запослених за израду мапе пословних процеса са практичном применом

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве06.12.2021.
Рок за достављање08.12.2021. - Истекао

Набавка услуга прес клипинга и праћења дрштвених мрежа

Јавни позивОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве06.12.2021.
Рок за достављање08.12.2021. - Истекао

Набавка ситног потрошног материјала за прихватни центар Прешево

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве03.12.2021.
Рок за достављање07.12.2021. - Истекао

Набавка услуге монтаже видео надзора у прихватном центру Прешево

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве03.12.2021.
Рок за достављање07.12.2021. - Истекао

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПОКЛОНА ПУТЕМ ВАУЧЕРА ИЛИ ПОКЛОН КАРТИЦА ЗА ДЕЦУ МИГРАНТЕ И ТРАЖИОЦЕ АЗИЛА

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве02.12.2021.
Рок за достављање06.12.2021. - Истекао

Набавка материјала ради видљивости реализованих програма помоћи Комесаријата

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве25.11.2021.
Рок за достављање02.12.2021. - Истекао

Позив на подношење понуда за закуп пословног простора у Грачаници

Позив за подношење понудаОбразац понуде