ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве22.10.2021.
Рок за достављање26.10.2021. - Истекао

Услуге прања путничких аутомобила и комби возила

Позив за подношење понудаТехничка документација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве29.09.2021.
Рок за достављање06.10.2021. - Истекао

Набавка репроизведених тонера

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве30.07.2021.
Рок за достављање05.08.2021. - Истекао

Услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији зграде КН 127 у ПЦ Обреновaц број 61/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве28.06.2021.
Рок за достављање30.06.2021. - Истекао

Набавка услуга интернета за тренинг сентар у Пландишту

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве21.06.2021.
Рок за достављање23.06.2021. - Истекао

Геодетске услуге за КП 10453/1 КО Врање 1

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.06.2021.
Рок за достављање11.06.2021. - Истекао

Набавка безконтактних топломера

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве28.05.2021.
Рок за достављање02.06.2021. - Истекао

Набавка застава Републике Србије и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије - НАБАВКА БРОЈ 30/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве21.05.2021.
Рок за достављање25.05.2021. - Истекао

Набавка дневних гласила - ЈН 28/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве18.05.2021.
Рок за достављање24.05.2021. - Истекао

Набавка електронске комуникационе услуге - услуга преноса путем оптичких влакана

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве17.05.2021.
Рок за достављање20.05.2021. - Истекао

Набавка репроизведених тонера

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве20.04.2021.
Рок за достављање26.04.2021. - Истекао

Извођење радова на замени вентилације у трпезарији ПЦ Обреновац број 20/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве14.04.2021.
Рок за достављање16.04.2021. - Истекао

Набавка услуге промоције ЦЕБ пројекта (промо филм)

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве12.04.2021.
Рок за достављање15.04.2021. - Истекао

Набавка мобилних телефона - НАБАВКА БРОЈ 19/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве12.04.2021.
Рок за достављање14.04.2021. - Истекао

Набавка услуге електронског праћења прописа бр. 404-35

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве09.04.2021.
Рок за достављање13.04.2021. - Истекао

Набавка класичних жичних слушалица са микрофоном - НАБАВКА БРОЈ 18/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве02.04.2021.
Рок за достављање09.04.2021. - Истекао

Набавка мобилних телефона

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве22.03.2021.
Рок за достављање25.03.2021. - Истекао

Набавка услуга погребних предузећа Н 13/2021

Позив за подношење понудаОбразац пријаве
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве04.03.2021.
Рок за достављање09.03.2021. - Истекао

Јавна набавка за услуге чишћења димњака

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве04.03.2021.
Рок за достављање09.03.2021. - Истекао

Јавна набавка за услуге чишћења котлова на лож уље

Позив за подношење понудаОбразац за подношење понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве03.03.2021.
Рок за достављање09.03.2021. - Истекао

Набавка услуге пројектовања и израде комплетно потребне техничке документације за адапатацију и пренамену објекта КН 127 у Прихватном центру у Обреновцу

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.02.2021.
Рок за достављање11.02.2021. - Истекао

Набавкa добара за противпожарну заштиту са уградњом и сервисирањем против пожарне опреме Н 5/2021

Позив за подношење понудаОбразац понудеИзмењен образац понуде 10.2.2021.
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве03.02.2021.
Рок за достављање05.02.2021. - Истекао

Јавна набавка 4/2021-Услуга прања возила

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве29.01.2021.
Рок за достављање03.02.2021. - Истекао

Набавка услуга штампе взит карти и честитки, израда печата са додатном опремом Н 3/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве22.01.2021.
Рок за достављање26.01.2021. - Истекао

Набавка услуга стручног лица за послове безбедности и здрављa на раду Н 1/2021

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве20.01.2021.
Рок за достављање25.01.2021. - Истекао

Позив за подношење понуда за услуге техничког прегледа и регистрације возила

Позив за подношење понудаКонкурсна документација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве14.12.2020.
Рок за достављање16.12.2020. - Истекао

Услуга израде геодетских подлога и ажурираног катастарско топографског плана Н 60/20

Позив за подношење понуда, образац понуде и конкурсна документација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве07.12.2020.
Рок за достављање09.12.2020. - Истекао

Набавка новогодишњих пакета за децу мигранте и тражиоце азила Н 59/2020

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве04.12.2020.
Рок за достављање07.12.2020. - Истекао

Набавка услуга праћења медијске експонираности прес клипинга друштвених мрежа Н 58/2020

Позив за подношење понудаОбразац понуде