ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве14.12.2020.
Рок за достављање16.12.2020. - Истекао

Услуга израде геодетских подлога и ажурираног катастарско топографског плана Н 60/20

Позив за подношење понуда, образац понуде и конкурсна документација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве07.12.2020.
Рок за достављање09.12.2020. - Истекао

Набавка новогодишњих пакета за децу мигранте и тражиоце азила Н 59/2020

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве04.12.2020.
Рок за достављање07.12.2020. - Истекао

Набавка услуга праћења медијске експонираности прес клипинга друштвених мрежа Н 58/2020

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве12.11.2020.
Рок за достављање16.11.2020. - Истекао

Јавна набавка наруџбеницом за куповину намештаја за Центар за обуку у Прихватном центру Обреновац

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве21.10.2020.
Рок за достављање23.10.2020. - Истекао

Јавна набавка дидактичког материјала за обуку шивења у прихватним центрима

Конкурсна документација и позив за подношење понуда
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.06.2020.
Рок за достављање19.06.2020. - Истекао

Јавнa набавкa услуга погребних предузећа, ЈН бр. 15/2020

Позив за подношење понудаКонкурсна документација Одлука о додели уговора 22.06.2020.Обавештење о закљученом уговору ЈН-15/2020
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве09.06.2020.
Рок за достављање18.06.2020. - Истекао

Набавка механизације за избеглице повратнике у земљу порекла JН 14/2020

Позив за подношење понудаКонкурсна документација Одлука о додели уговора 23.6.2020.Обавештење о закљученoм уговору 2.7.2020.
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.06.2020.
Рок за достављање17.06.2020. - Истекао

Јавна набавa пакета помоћи за избеглице повратнике, ЈН бр. 13/2020

Позив за подношење понудаКонкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору 2.7.2020.
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве20.05.2020.
Рок за достављање29.05.2020. - Истекао

Набавка услуга одржавања и поправке возила са пратећим деловима и опремом, обликована по партијама бр. 12/2020

Позив за подношење понудаКонкурсна документација Одлука о додели уговора ЈН 12/2020 02.06.2020.Oбавештење о закљученом уговору за партију 1 и партију 2
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве19.05.2020.
Рок за достављање28.05.2020. - Истекао

Набавка пнеуматика и осталог материјала за саобраћај, ЈН бр. 11/2020

Позив за подношење понудаKонкурсна документација Одлука о додели уговора ЈН 11/2020 29.05.2020.Обавештење о закљученом уговору 8.6.2020.
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве06.04.2020.
Рок за достављање14.04.2020. - Истекао

Јавна набавка материјала и алата за потребе центара за азил

Конкурска документацијаЈавни позивОбавештење о закљученом уговору 6.5.2020.
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве16.03.2020.
Рок за достављање25.03.2020. - Истекао

Јавна набавка мале вредности – услуге прања постељине у Центру за азил у Бањи Ковиљачи ЈН 404-17/2020

Јавни позивKонкурсна документација Одлука о додели уговора, 28.4.2020.Обавештење о закљученoм уговору 18.5.2020.
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве27.02.2020.
Рок за достављање09.03.2020. - Истекао

Јавна набавка - мале вредности радова на текуће одржавање објеката које су у власништву Републике Србије а дате су на коришћење Комесаријату за избеглице и миграције, редни број ЈН 9/2020.

Позив за подношење понудаKонкурсна документација Одговор на питање 1 28.2.2020.Одговор на питање бр. 2, 3, 4 и 5. (4. 3. 2020)Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 14.4.2020.
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве25.02.2020.
Рок за достављање05.03.2020. - Истекао

Јавнa набавкa сетвеног репроматеријала за пролећну сетву семеног кукуруза, као помоћ избеглицама повратницима у земље порекла, ЈН бр. 8/2020.

Позив за подношење понудаKонкурсна документација Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 30.3.2020.
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве24.02.2020.
Рок за достављање04.03.2020. - Истекао

Јавнa набавкa добара за противпожарну заштиту са уградњом и сервисирањем против пожарне опреме, ЈН 7/2020

Позив за подношење понудаКонкурсна документација Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.02.2020.
Рок за достављање19.02.2020. - Истекао

Набавка услуга унос у базу ЈН-5/20

Позив за подношење понуда ЈН-5/20Конкурсна документација ЈН-5/20.Одлука о додели уговора ЈН-5/2020Обавештење о закљученом уговору 26.2.2020.
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве05.02.2020.
Рок за достављање14.02.2020. - Истекао

Јавнa набавкa услугa сређивање, сортирање и селектовање документације, за потребе Групе за документационе послове, писарницу и архиву, ЈН бр. 4/2020

Позив за подношење понуда 05.02.2020.Конкурсна документација 05.02.2020.Одлука о додели уговора ЈН-4/2020Обавештење о закљученом уговору ЈН-2/2020
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве05.02.2020.
Рок за достављање14.02.2020. - Истекао

Набавка услуга објављивања текстова у штампаном медију – једној дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србије, ЈН бр. 3/2020

Позив за подношење понуда 05.02.2020.Конкурсна документација 05.02.2020.Одлука о додели уговора ЈН-3/2020Обавештење о закљученом уговору 11.3.2020.
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве28.11.2019.
Рок за достављање06.12.2019. - Истекао

Набавка рачунарске опреме неопходне за реализацију програмске активности 0013 и 0014

Позив за подношење понуда ЈН-30/19Kонкурсна документација ЈН-30/19Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.11.2019.
Рок за достављање18.11.2019. - Истекао

Јавна набавa пакета помоћи за избеглице повратнике, ЈН бр. 29/2019

Позив за подношење понудаKонкурсна документација Одлука о додели уговора ЈН-29 19.11.2019.Обавештење о закљученом уговору ЈН-29/2019
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве04.11.2019.
Рок за достављање12.11.2019. - Истекао

Јавна набавка мале вредности - навлаке за душеке ЈН 25/2019

Јавни позив ЈН-25Конкурсна документација ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНАТЦИЈЕ НАВЛАКЕ ЗА ДУШЕКЕ новембар 2019.Одлука о додели уговора 15.11.2019.Обавештење о закљученом уговору 22.11.2019.
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве30.10.2019.
Рок за достављање08.11.2019. - Истекао

Јавнa набавкa канцеларијског материјала за програмску активност 0013 и 0014, обликована по партијама JН 27/2019

Позив за подношење понуда ЈН-27Конкурсна документација ЈН-27Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступка
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве23.10.2019.
Рок за достављање01.11.2019. - Истекао

Набавка тонера за реализацију програмске активности 0013 и 0014 ЈН 26/2019

Позив за подношење понудаKонкурсна документација Одлука о додели уговораОбавештење о закљученим уговорима 18.11.2019.
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве25.09.2019.
Рок за достављање04.10.2019. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку механизације за избеглице повратнике у земљу порекла

Позив за подношење понудаKонкурсна документација Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве24.09.2019.
Рок за достављање03.10.2019. - Истекао

Jавнa набавкa услуге учења српског језика за лица којима је одобрено право на азил ЈН бр. 23/2019

Позив за подношење понудаKонкурсна документација Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве03.06.2019.
Рок за достављање13.06.2019. - Истекао

Јавни позив за прикупљање понуда и конкурсна документација за јавну набавку алата и материјала JН 21/2019

Позив за подношење понуда Конкурсна документацијаОбавештење о продужењу рока 5.6.2019Измењена конкурсна документација 5.6.2019.Oдлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве28.05.2019.
Рок за достављање05.06.2019. - Истекао

Набавка услуга организовања и спровођења обука за потребе спровођења пројекта Подршка систему управљања миграцијама у Републици Србији, обликоване по партијама 18-2019

Преузмите пратећу документацијуПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора ЈН 18/2019
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве14.05.2019.
Рок за достављање24.05.2019. - Истекао

Набавка пнеуматика и осталог материјала за саобраћај, ЈН бр. 20/2019

Позив за подношење понуда Конкурсна документацијаИзмена конкурсне документације 22.5.2019.Обавештење о продужење рока Одлука о додели уговора 29.5.2019.Обавештење о закљученом уговору ЈН 20/2019
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.05.2019.
Рок за достављање20.05.2019. - Истекао

Позив за подношење понуда за јавну набавку рачунарске опреме 11/2019

Преузмите пратећу документацију Обавештење о закљученом уговору
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве23.04.2019.
Рок за достављање06.05.2019. - Истекао

Јавна набавка пчела и кошница са опремом ЈН 15/2019

Позив за подношеље понудеКонкурсна документацијаОдлука о додели уговора ЈН пчеле и кошницеОбавештење о закљученом уговору