ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве11.07.2023.
Рок за достављање26.07.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова становања избеглица које живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјалПријава
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве03.03.2023.
Рок за достављање10.03.2023. - Истекао

Набавкa услуге Објављивање текстова у штампаном медију и читуља у једној дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србије

Изјава образац 1Образац понуде - образац 2Модел уговора - образац 3Позив за подношење понудаТехничка спецификацијаОбавештење о измени конкурсне документације
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве02.03.2023.
Рок за достављање06.03.2023. - Истекао

НАБАВKA УСЛУГЕ ШТАМПАЊЕ ДОПЛАТНИХ ПОШТАНСКИХ МАРКИЦА КРОВ 2023

Изјава образац 1Образац понудеТехничка спецификација кровПозив за подношење понудаИдејно решење доплатне марке кров 2023
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве14.02.2023.
Рок за достављање20.02.2023. - Истекао

Набавка услуге додатне верификације трошкова у оквиру РСП, потпројекат 5

Техничка спецификацијаПозив за подношење понудаОбразац понудеИзјава
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве14.02.2023.
Рок за достављање20.02.2023. - Истекао

Набавка услуге стручних преводилаца и техничке опреме

Позив за подношење понудаТехничка спецификацијаОбразац понуде - образац 2Модел уговора - образац 3Изјава - образац 1
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.02.2023.
Рок за достављање14.02.2023. - Истекао

Набавка услуге техничког прегледа и регистрације возила

Изјава образац 1Модел уговора технички прегледПозив за подношење понудаТехничка спецификацијаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве22.12.2022.
Рок за достављање26.12.2022. - Истекао

НАБАВКА УСЛУГА ПРАЋЕЊА МЕДИЈСКЕ ЕКСПОНИРАНОСТИ ПРЕС КЛИПИНГА ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА.

Позив за подношење понудаИзјава (образац 1)Образац понуде (образац 2)Модел уговора прес клипинг
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве09.12.2022.
Рок за достављање15.12.2022. - Истекао

НАБАВKA УСЛУГЕ СТРУЧНОГ ЛИЦА ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Позив за подношење понудаИзјаваМодел уговораОбразац понудеТехничка спецификација БЗНР
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве06.12.2022.
Рок за достављање08.12.2022. - Истекао

Набавка услуге закупа пословног простора у Косовској Грачаници

Техничка спецификацијаМодел уговора о закупуОбразац 1 ИзјаваОбразац понудеПозив за подношење понуда 404-75-3
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве05.12.2022.
Рок за достављање09.12.2022. - Истекао

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТА ЗА ДЕЦУ МИГРАНАТА И ТРАЖИОЦЕ АЗИЛА

ПозивИзјаваОбразац понудеТехничка спецификација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве01.12.2022.
Рок за достављање05.12.2022. - Истекао

Понуда за набавку новогодишњих ваучера за децу запослених

ИзјаваОбразац понудеПозив за подношење понудеТехничка спецификација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве28.11.2022.
Рок за достављање04.01.2023. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку горива

Позив за подношење понудаКонкурсна документација- fuelПродужење рокаОбавештење
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве09.11.2022.
Рок за достављање15.11.2022. - Истекао

Набавка услуге „Одржавање трафо станица у прихватним центрима Адашевци и Принциповац“

Позив за подношење понудаТехничка спецификацијаИзјава образацПонуда образац
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве28.10.2022.
Рок за достављање01.11.2022. - Истекао

Позив за подношење понуда за набавку услуге - Услуга прања возила

Јавни позивОбразац понудеИзјаваМодел Уговора о набавциТехничка спецификација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве31.08.2022.
Рок за достављање29.09.2022. - Истекао

Јавни позив Града Новог Сада за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

Јавни позивИзјава корисникаИзјава по ЗУП
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве05.07.2022.
Рок за достављање08.07.2022. - Истекао

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА Набавку клима уређаја са услугом уградње

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.06.2022.
Рок за достављање13.06.2022. - Истекао

Предлог листе реда првенства за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине једне стамбене јединице у Прокупљу

Предлог листе
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве27.05.2022.
Рок за достављање02.06.2022. - Истекао

Набавка застава Републике Србије и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве24.05.2022.
Рок за достављање30.05.2022. - Истекао

Набавка дневна гласила

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве10.05.2022.
Рок за достављање13.05.2022. - Истекао

Набавка услуга штампе визит карти и честитки израда печата са додатном опремом

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве27.04.2022.
Рок за достављање04.05.2022. - Истекао

Набавка услуга превентивних лекарских прегледа запослених

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве13.04.2022.
Рок за достављање15.04.2022. - Истекао

Набавка коверти и ПВЦ фолија за папир

Јавни позивКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.04.2022.
Рок за достављање13.04.2022. - Истекао

Услуга техничког прегледа монтажних објеката у Врању и Лазаревцу и објекта КН 127 у Обреновцу

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве25.03.2022.
Рок за достављање31.03.2022. - Истекао

Набавка противпожарне заштите са уградњом и сервисирањем опреме бр. 404-20/2022

Позив за подношење понудаОбразац понуде на конкурс за радно место бр. 1
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве14.03.2022.
Рок за достављање17.03.2022. - Истекао

Набавка услуге машинског и мануелног прања и дубинског усисавања душека и комплетног простора у прихватно-транзитном центру Обреновац

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.03.2022.
Рок за достављање11.03.2022. - Истекао

Набавка материјала ради видљивости реализованих програма помоћи КИРС-а

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве28.02.2022.
Рок за достављање03.03.2022. - Истекао

Набавка услуга објављивања текстова у штампаном медију и читуља – једној дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србије

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве28.02.2022.
Рок за достављање03.03.2022. - Истекао

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ СТРУЧНИХ ПРЕВОДИЛАЦА И ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетација