ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве11.02.2019.
Рок за достављање20.02.2019. - Истекао

Јавнa набавкa услугa сређивање, сортирање и селектовање документације, за потребе Групе за документационе послове, писарницу и архиву, ЈН бр. 1/2019.

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве08.02.2019.
Рок за достављање18.02.2019. - Истекао

Јавнa набавкa услуга коришћења покретних тоалета на подручју Војводине, ЈН бр. 4/2019.

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве26.11.2018.
Рок за достављање05.12.2018. - Истекао

Јавна набавка мале вредности- Извођење радова на инсталацијама за детекцију и дојаву пожара, редни број ЈН 26/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве22.11.2018.
Рок за достављање03.12.2018. - Истекао

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/2018 и Конкурсна документација

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве13.11.2018.
Рок за достављање22.11.2018. - Истекао

Набавка добра механизације за избеглице повратнике у земљу порекла JН 25/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве09.11.2018.
Рок за достављање19.11.2018. - Истекао

Набавка добра: апарата, рачунарске, мрежне опреме и друге опреме за реализацију пројектних активности ЈН 23/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве26.10.2018.
Рок за достављање05.11.2018. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку канцеларијског материјала JН 22/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве14.09.2018.
Рок за достављање24.09.2018. - Истекао

Јавна набавa пакета за избеглице повратнике, ЈН бр.21/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве11.09.2018.
Рок за достављање20.09.2018. - Истекао

Јавна набавка мале вредности – Извођење радова на адаптацији, санацији и промени намене објекта у Пландишту – фаза 3, редни број ЈН 20/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве20.08.2018.
Рок за достављање29.08.2018. - Истекао

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 19/2018 и Конкурсна документација

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве06.08.2018.
Рок за достављање15.08.2018. - Истекао

Јавнa набавкa добара за противпожарну заштиту са уградњом и сервисирањем против пожарне опреме,ЈН 18/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве19.07.2018.
Рок за достављање30.07.2018. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга превентивних лекарских прегледа запослених, редни број JN 17/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве19.07.2018.
Рок за достављање27.07.2018. - Истекао

Набавка услуге - унос у базу статуса

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве11.07.2018.
Рок за достављање20.07.2018. - Истекао

Јавна набавка - мале вредности услуга за израду техничке документације за објекте чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције, редни број JN 16/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве04.05.2018.
Рок за достављање14.05.2018. - Истекао

Набавка услуга одржавања и поправке возила са пратећим деловима и опремом, обликована по партијама бр. 15/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве13.04.2018.
Рок за достављање23.04.2018. - Истекао

Набавка одеће и обуће за тражиоце азила, ЈН 11/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве13.04.2018.
Рок за достављање23.04.2018. - Истекао

Јавна набавка - мале вредности добара пчела и кошница са опремом за избеглице, ИРЛ и повратнике, ЈН 14/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве12.04.2018.
Рок за достављање23.04.2018. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуге учења српског језика за лица којима је признато право на уточиште, ЈН бр. 13/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве12.04.2018.
Рок за достављање20.04.2018. - Истекао

Позив за подношење понуда за јавну набавку пнеуматика и осталог материјала за саобраћај са конкурсном документацијом, ЈН бр. 7/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве15.03.2018.
Рок за достављање27.03.2018. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације по епидемиолошким индикацијама, ЈН бр. 10/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве15.03.2018.
Рок за достављање23.03.2018. - Истекао

Јавнa набавкa услуга коришћења покретних тоалета, ЈН бр. 8/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве07.03.2018.
Рок за достављање16.03.2018. - Истекао

Јавна набавка мале вредности за набавку услуге прања постељине у Центру за азил у Бањи Ковиљачи, ЈН бр. 6/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве01.03.2018.
Рок за достављање09.03.2018. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга погребних предузећа, ЈН бр. 5/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве28.02.2018.
Рок за достављање09.03.2018. - Истекао

Јавна набавка - мале вредности радова на текуће одрзавање објеката које су у власништву Републике Србије а дате су на корисшћење Комесаријату за избеглице и миграције, редни број ЈН 4/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве27.02.2018.
Рок за достављање07.03.2018. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку сетвеног репроматеријала за пролећну сетву семеног кукуруза, као помоћ избеглицама повратницима у земље порекла, ЈН бр. 3/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве14.02.2018.
Рок за достављање22.02.2018. - Истекао

Набавка услуга објављивања текстова у штампаном медију – једној дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србије, ЈН бр. 2/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве12.02.2018.
Рок за достављање20.02.2018. - Истекао

Јавнa набавкa услугa сређивање, сортирање и селектовање документације, за потребе Групе за документационе послове, писарницу и архиву, ЈН бр. 1/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве21.11.2017.
Рок за достављање29.11.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку фотокопир апарата, рачунарске и мрежне опреме, обликованан по партијама, ЈН бр. 30/2017.

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве21.11.2017.
Рок за достављање30.11.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку за набавку тонера, обликованан по партијама, ЈН бр. 29/2017.

Преузмите пратећу документацију
ТипНабавке на које се ЗЈН не примењује
Датум објаве26.10.2017.
Рок за достављање03.11.2017. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку пакета за избеглице повратнике,ЈН бр.28/2017.

Преузмите пратећу документацију