Kontakt ЋИРLATENG
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave01.12.2016.
Rok za dostavljanje09.12.2016. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga hotela radi održavanja radnih sastanaka sa implementacionim partnerima, zaposlenima i angažovanim licima u Komesarijatu, JN br.18/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave09.11.2016.
Rok za dostavljanje17.11.2016. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku geodetskih usluga na teritoriji Republike Srbije, oblikovana po partijama, JN br.17/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave04.10.2016.
Rok za dostavljanje12.10.2016. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku paketa za izbeglice povratnike,JN br.16/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave02.09.2016.
Rok za dostavljanje12.09.2016. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za tekuće održavanje stambenih jedinica koje su u vlasništvu Republike Srbije date na korišćenje Komesarijatu za izbeglice i migracije, redni broj JN 15/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave09.06.2016.
Rok za dostavljanje19.06.2016. - Istekao

Javna nabavka za nabavku pneumatika i ostalog potrošnog materijala za vozila, redni broj JN 13/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave19.05.2016.
Rok za dostavljanje31.05.2016. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti dobara pčela i košnica sa opremom za izbeglice, IRL i povratnike, redni broj JN 14/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave14.04.2016.
Rok za dostavljanje24.04.2016. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku usluga preventivnih lekarskih pregleda zaposlenih, redni broj JN 12/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave31.03.2016.
Rok za dostavljanje08.04.2016. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku dobra sadnica kao pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima u privatnom smeštaju i povratnicima, redni broj JN 11/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave24.03.2016.
Rok za dostavljanje01.04.2016. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku usluga pranja posteljine u Centru za azil u Banji Koviljači, redni broj JN 10/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave14.03.2016.
Rok za dostavljanje25.03.2016. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku dobara, opreme za tranzitno prihvatne centre oblikovana po partijama, redni broj JN 5/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave14.03.2016.
Rok za dostavljanje22.03.2016. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku usluge pogrebnih preduzeća, redni broj JN 9/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave07.03.2016.
Rok za dostavljanje15.03.2016. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku usluga posredovanja pri kupovini avio karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja, oblikovana po partijama, redni broj JN 8/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave25.02.2016.
Rok za dostavljanje04.03.2016. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku dobara setvenog repromaterijala za prolećnu setvu semenog kukuruza, kao pomoć izbeglicama povratnicima u zemlje porekla, redni broj JN 7/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave18.02.2016.
Rok za dostavljanje04.03.2016. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku dobara nameštaja i inventara za tranzitno prihvatne centre, redni broj JN 4/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave12.02.2016.
Rok za dostavljanje23.02.2016. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku usluge - unos podataka u bazu statusa, redni broj JN 3/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave11.02.2016.
Rok za dostavljanje19.02.2016. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku usluge za sređivanje, sortiranje i selektovanje dokumentacije, za potrebe Grupe za dokumentacione poslove, pisarnicu i arhivu Komesarijata za izbeglice i migracije, redni broj JN 2/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave11.02.2016.
Rok za dostavljanje19.02.2016. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku usluge - objavljivanja tekstova u štampanom mediju – jednoj dnevnoj novini koja se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, redni broj JN 1/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave17.12.2015.
Rok za dostavljanje25.12.2015. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku usluge - ugovor o delu- menadžer projekta sa ciljem postizanja efektivnog odgovora na intenzivirane migracione tokove, redni broj JN 28/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave01.12.2015.
Rok za dostavljanje09.12.2015. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku usluge - ugovor o delu- menadžer projekta sa ciljem postizanja efektivnog odgovora na intenzivirane migracione tokove, redni broj JN 27/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave12.11.2015.
Rok za dostavljanje20.11.2015. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku mehanizacije za izbeglice povratnike, redni broj JN 26/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave29.10.2015.
Rok za dostavljanje06.11.2015. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku usluga revizije za izveštaj o realizaciji projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), redni broj JN 25/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave22.10.2015.
Rok za dostavljanje06.11.2015. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku dobara radne odeće i obuće za potrebe Komesarijata za izbeglice i migracije, redni broj JN 24/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave08.10.2015.
Rok za dostavljanje19.10.2015. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku usluga angažovanja osiguravajuće kuće za osiguranje vozila i zaposlenih u Komesarijatu za izbeglice i migracije, oblikovana po partijama, redni broj JN 23/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave25.09.2015.
Rok za dostavljanje05.10.2015. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku usluga pranja posteljine za potrebe prihvatnog centra za migrante u Preševu, redni broj JN 22/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave04.08.2015.
Rok za dostavljanje19.08.2015. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku dobara tonera za prihvatni centar za migrante u Preševu, redni broj JN 21/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave17.07.2015.
Rok za dostavljanje27.07.2015. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku pneumatika i ostalih delova za saobraćaj, redni broj JN 20/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave24.06.2015.
Rok za dostavljanje03.07.2015. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku dobara sporstke robe i opreme i predmeta za razonodu za centre za azil, za partiju 1. nabavku dobara sporstke robe i opreme, redni broj JN 19/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave26.05.2015.
Rok za dostavljanje03.06.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobra sportske robe i opreme i predmeta za razonodu za centre za azil, JN 18/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave19.05.2015.
Rok za dostavljanje27.05.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara, transportnih vreća za posmrtne ostatke, JN 17/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave11.05.2015.
Rok za dostavljanje19.05.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za istraživanje javnog mnjenja na temu percepcije lokalne sredine o tražiocima azila, JN 16/2015

Преузмите пратећу документацију