Kontakt ЋИРLATENG
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave04.08.2014.
Rok za dostavljanje08.08.2014. - Istekao

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke, male vrednosti narudžbenicom, za nabavku dobara računarske opreme i dokumentacija za podnošenje ponuda, JN br. 2/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave01.08.2014.
Rok za dostavljanje06.08.2014. - Istekao

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke, male vrednosti narudžbenicom, za nabavku usluga zakupa kancelarijskog kontejnera na lokalitetu - kamenolom u selo Rudnica, opština Raška, JN br. 1/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave30.06.2014.
Rok za dostavljanje07.07.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke, male vrednosti, za nabavku usluge štampanje biltena radi informisanja javnosti za potrebe readmisanata i ostalih migranata, JN br. 18/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave25.06.2014.
Rok za dostavljanje07.07.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke, male vrednosti, za nabavku dobra sadnica kao pomoć izbeglicama i IRL u privatnom smeštaju i povratnicima, JN br. 17/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave20.05.2014.
Rok za dostavljanje30.05.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke, male vrednosti, za nabavku pčela i košnica za izbeglice, interno raseljena lica i povratnike, JN br. 19/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave29.04.2014.
Rok za dostavljanje07.05.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke, male vrednosti, za nabavku usluga pružanja besplatne pravne i psihosocijalne pomoći tražiocima azila, JN br. 16/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave17.04.2014.
Rok za dostavljanje28.04.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke, male vrednosti, za nabavku dobara opreme, JN br. 15/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave19.03.2014.
Rok za dostavljanje27.03.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke, male vrednosti, za nabavku usluga pranja posteljine u Centru za azil u Banji Koviljači, JN br. 14/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave18.03.2014.
Rok za dostavljanje26.03.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke, male vrednosti, za nabavku dobara odeće i obuće za lica u Centrima za azil, JN br. 13/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave14.03.2014.
Rok za dostavljanje24.03.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke za nabavku usluge pogrebnih preduzeća, JN br. 10/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave12.03.2014.
Rok za dostavljanje24.03.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke za nabavku dobara ostalih delova za saobraćaj - šifra iz opšteg rečnika 34300000 - delovi i pribor za vozila i njihove motore, JN br. 12/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave10.03.2014.
Rok za dostavljanje21.03.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke, male vrednosti, za nabavku dobara kancelarijskog materijala, JN br. 11/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave06.03.2014.
Rok za dostavljanje17.03.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke, male vrednosti, za nabavku usluga prikupljanja i sređivanja dokumentacije, informacija o nestalim licima u oružanim sukobima na području Republike Hrvatske u periodu od 1991-1995.godine., JN br. 9/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave04.03.2014.
Rok za dostavljanje11.03.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke, male vrednosti, za nabavku dobra električne energije za potrebe Centra za azil u Banji Koviljači, JN br. 4/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave21.02.2014.
Rok za dostavljanje03.03.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku za javnu nabavku male vrednosti za izbor izvođača radova na popravci krovnog pokrivača radi zaštite od prokišnjavanja stambenih jedinica u Kovačici, JN br. 8/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave14.02.2014.
Rok za dostavljanje24.02.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku za javnu nabavku male vrednosti za nabavku usluge - unos podataka u bazu statusa, JN br. 7/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave13.02.2014.
Rok za dostavljanje26.02.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku za javnu nabavku male vrednosti za nabavku usluga revizije za izveštaj o realizaciji projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), JN br. 6/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave11.02.2014.
Rok za dostavljanje19.02.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku za javnu nabavku male vrednosti za nabavku usluga održavanje higijene i vršenje manjih zanatskih popravki u Centru za azil u Banji Koviljači, JN br. 3/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave06.02.2014.
Rok za dostavljanje14.02.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku za javnu nabavku male vrednosti za nabavku usluga objavljivanja tekstova u štampanom mediju - jednoj dnevnoj novini koja se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbija, a za potrebe komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, JN br. 2/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave06.02.2014.
Rok za dostavljanje19.02.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku za javnu nabavku male vrednosti za nabavku usluga posredovanja pri kupovini avionskih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u inostranstvo, oblikovane po partijama, JN br. 1/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave09.12.2013.
Rok za dostavljanje20.12.2013. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku za javnu nabavku male vrednosti za nabavku usluga, izrade sistema za elektronsku evidenciju lica smeštenih u centrima za azil i prikupljanja podataka o pruženim uslugama u svoj sistem poslovanja i podrška, JN br. 35/2013

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave02.12.2013.
Rok za dostavljanje10.12.2013. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku za javnu nabavku male vrednosti za izvođača radova na sanaciji posledica požara na kućama broj 1 i 2 u izbegličkom naselju "Stari Doljevac" u Doljevcu, JN br. 34/2013

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave12.11.2013.
Rok za dostavljanje20.11.2013. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku za javnu nabavku male vrednosti za nabavku usluga hotela radi održavanja konferencije i regionalnih sastanaka sa poverenicima za izbeglice i projektnim partnerima, JN br. 33/2013

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave08.11.2013.
Rok za dostavljanje18.11.2013. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku za javnu nabavku male vrednosti za nabavku dobra mehanizacije za izbeglice povratnike, JN br. 32/2013

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave07.11.2013.
Rok za dostavljanje15.11.2013. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za izbor izvođača radova na sanaciji posledica požara na kućama broj 1 i 2 u izbegličkom naselju "Stari Doljevac" u Doljevcu, JN br. 31/2013

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave04.11.2013.
Rok za dostavljanje15.11.2013. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku novogodišnjih paketića za decu izbeglica i raseljenih lica, smeštenu u kolektivnim centrima i privatnom smeštaju, broj JN: 30/2013

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave23.10.2013.
Rok za dostavljanje31.10.2013. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobra higijenskih paketa za izbegla i interno raseljena lica smeštena u kolektivnim centrima i ustanovama socijalne zaštite, JN br. 29/2013

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave22.10.2013.
Rok za dostavljanje29.10.2013. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – opreme za komunikaciju u sistemu prenosa podataka, JN br. 28/2013

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave11.10.2013.
Rok za dostavljanje21.10.2013. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga pružanja besplatne pravne pomoći tražiocima azila

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave26.09.2013.
Rok za dostavljanje08.10.2013. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga osiguranja vozila i zaposlenih u Komesarijatu za izbeglice i migracije, oblikovanu po partijama: Partija 1. Osiguranje vozila Komesarijata za izbeglice i migracije i Partija 2. Osiguranje zaposlenih u Komesarijatu za izbeglice i migracije

Преузмите пратећу документацију