Kontakt ЋИРLATENG
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave30.04.2015.
Rok za dostavljanje11.05.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara materijala za radionice u centrima za azil, JN 14/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave30.04.2015.
Rok za dostavljanje08.05.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku pčela i košnica za izbeglice, IRL i povratnike., JN 15/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave16.04.2015.
Rok za dostavljanje24.04.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku sadnica kao pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima u privatnom smeštaju i povratnicima, JN 13/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave09.04.2015.
Rok za dostavljanje20.04.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge izrade filma o tražiocima azila, JN 12/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave08.04.2015.
Rok za dostavljanje16.04.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara paketa za izbeglice povratnike, JN 11/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave17.03.2015.
Rok za dostavljanje25.03.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga pranja posteljine u Centru za azil u Banji Koviljači, JN 10/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave16.03.2015.
Rok za dostavljanje27.03.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara odeće i obuće za lica u Centrima za azil, JN 9/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave04.03.2015.
Rok za dostavljanje12.03.2015. - Istekao

Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avionskih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja oblikovana po partijama: partija 1. za potrebe programske aktivnosti 0013 i partija 2. za potrebe programske aktivnosti 0014- Komisija za nestala lica, JN 8/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave26.02.2015.
Rok za dostavljanje06.03.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga prikupljanja i sređivanja dokumentacije, informacija o nestalim licima u oružanim sukobima od 1991-1995. godine, JN 7/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave25.02.2015.
Rok za dostavljanje05.03.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga pogrebnih preduzeća, oblikovana u dve partije, JN 6/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave18.02.2015.
Rok za dostavljanje26.02.2015. - Istekao

Javna nabavka male vrednosti za nabavku usluga održavanja higijene u Centru za azil i vršenje manjih zanatskih popravki, redni broj JN 6/2016

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave12.02.2015.
Rok za dostavljanje20.02.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za unos podataka u bazu statusa, JN 5/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave12.02.2015.
Rok za dostavljanje20.02.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga održavanje higijene u Centru za azil i vršenje manjih zanatskih popravki, JN br. 3/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave11.02.2015.
Rok za dostavljanje19.02.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge za sređivanje, sortiranje i selektovanje dokumentacije, za potrebe Grupe za dokumentacione poslove, pisarnicu i arhivu Komesarijata za izbeglice i migracije, JN br. 4/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave05.02.2015.
Rok za dostavljanje13.02.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga posredovanja pri kupovini avionskih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja oblikovana po partijama: partija 1. za potrebe programske aktivnosti 0013 i partija 2. za potrebe programske aktivnosti 0014- Komisija za nestala lica, JN br. 2/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave05.02.2015.
Rok za dostavljanje13.02.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga objavljivanja tekstova u štampanom mediju – jednoj dnevnoj novini koja se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, JN br. 1/2015

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave01.12.2014.
Rok za dostavljanje09.12.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluge revizije za izveštaj o realizaciji Projekta realizovanog iz donatorskih sredstava Ambasade Velike Britanije, JN br. 30/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave10.11.2014.
Rok za dostavljanje13.11.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka arhitektonskih uskuga usluga premera po partijama, JN br. 5/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave06.11.2014.
Rok za dostavljanje14.11.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge revizije za izveštaj o realizaciji Projekta realizovanog iz donatorskih sredstava Ambasade Norveške, JN br. 29/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave06.11.2014.
Rok za dostavljanje14.11.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku dobara paketa za izbeglice povratnike, JN br. 22/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave04.11.2014.
Rok za dostavljanje12.11.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku novogodišnjih paketića za decu izbeglica i interno raseljenih lica, smeštenu u kolektivnim centrima i privatnom smeštaju, JN br. 28/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave21.10.2014.
Rok za dostavljanje29.10.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku dobara opreme, JN br. 27/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave21.10.2014.
Rok za dostavljanje30.10.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge izrade filma o tražiocima azila, JN br. 26/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave09.10.2014.
Rok za dostavljanje24.10.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluga osiguranja vozila i zaposlenih u Komesarijatu za izbeglice i migracije, oblikovane po partijama: partija 1. Osiguranje vozila Komesarijata za izbeglice i migracije i partija 2. Osiguranje zaposlenih u Komesarijatu za izbeglice i migracije, JN br. 25/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave29.09.2014.
Rok za dostavljanje08.10.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge informisanja javnosti štampe biltena za potrebe readmisanata i ostalih migranata, JN br. 21/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave29.09.2014.
Rok za dostavljanje07.10.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti, za nabavku dobara vreća za transport posmrtnih ostataka na lokalitetu – kamenolom u selu Rudnica, opština Raška, JN br. 24/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave15.09.2014.
Rok za dostavljanje23.09.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za sprovođenje javne nabavke male vrednosti, za nabavku dobara, i to sadnica koje će se deliti izbeglicama i interno raseljenim licima u privatnom smeštaju, kao i povratnicima, JN br. 20/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave12.09.2014.
Rok za dostavljanje22.09.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara mehanizacije za izbeglice povratnike, JN br. 23/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave07.08.2014.
Rok za dostavljanje12.08.2014. - Istekao

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke, male vrednosti narudžbenicom, za nabavku dobara stolova za obdukciju na lokalitetu - kamenolom u selu Rudnica, opština Raška, JN br. 4/2014

Преузмите пратећу документацију
TipНабавке на које се ЗЈН не примењује
Datum objave05.08.2014.
Rok za dostavljanje12.08.2014. - Istekao

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke, male vrednosti narudžbenicom, za nabavku usluga zakupa pokretnih toaleta na lokalitetu - kamenolom u selu Rudnica, opština Raška, JN br. 3/2014

Преузмите пратећу документацију