Kontakt ЋИРLATENG

Plan javnih nabavki

24.09.2021.   Odluka  o usvajanju pete izmene izmene Plana javnih nabavki za 2021. godinu

                      Izmenjena verrija Plana javnih nabavki za 2021. godinu

06.09.2021.   Odluka o usvajanju četvrte izmene Plana javnih nabavki za 2021. godinu

24.05.2021.  Odluka o usvajanju treće izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu

24.05.2021.  Plan javnih nabavki za 2021. godinu - izmena 3 

18.03.2021. Plan javnih nabavki za 2021. godinu - izmena 2

25.02.2021.  Plan javnih nabavki za 2021. godinu - izmena 1

14.01.2021. Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2021. godinu

14.01.2021. Plan javnih nabavki za 2021. godinu

15.09.2020. Objava Plana javnih nabavki za 2020.

19.03.2020. Plan javnih nabavki za 2020. godinu - izmena 2

11.02.2020. Plan javnih nabavki za 2020. godinu - izmena 1

4.02.2020. Plan javnih nabavki za 2020. godinu

23.12.2019. Plan javnih nabavki za 2019. godinu - izmena 11

28.11.2019. Plan javnih nabavki za 2019. godinu - izmena 10

8.11.2019. Plan javnih nabavki za 2019. godinu - izmena 9

24.10.2019. Plan javnih nabavki za 2019. godinu - izmena 8

9.09.2019. Plan javnih nabavki za 2019. godinu - izmena 7

6.08.2019. Plan javnih nabavki za 2019. godinu - izmena 6

19.07.2019. Plan javnih nabavki za 2019. godinu - izmena 5

20.05.2019. Plan javnih nabavki za 2019. godinu - izmena 4

23.4.2019. Plan javnih nabavki za 2019. godinu - izmena 3

29.3.2019. Plan javnih nabavki za 2019. godinu - izmena 2

28.02.2019. Plan javnih nabavki za 2019. godinu - izmena 1

01.02.2019. Plan javnih nabavki za 2019.godinu

03.12.2018. Plan javnih nabavki za 2018. godinu - izmena 9

26.11.2018. Plan javnih nabavki za 2018. godinu - izmena 8

23.05.2018. Plan javnih nabavki za 2018. godinu - izmena 6

10.09.2018. Plan javnih nabavki za 2018. godinu - izmena 5

06.08.2018. Plan javnih nabavki za 2018. godinu - izmena 4

10.07.2018. Plan javnih nabavki za 2018. godinu - izmena 3

26.03.2018. Plan javnih nabavki za 2018. godinu - izmena 2

28.02.2018. Plan javnih nabavki za 2018. godinu - izmena 1

05.02.2018. Plan javnih nabavki za 2018. godinu

20.11.2017. Plan javnih nabavki za 2017. godinu - izmena 6

24.07.2017. Plan javnih nabavki za 2017. godinu - izmena 5

28.06.2017. Plan javnih nabavki za 2017. godinu - izmena 4

04.05.2017. Plan javnih nabavki za 2017. godinu - izmena 3

12.04.2017. Plan javnih nabavki za 2017. godinu - izmena 2

27.02.2017. Plan javnih nabavki za 2017. godinu - izmena 1

26.01.2017. Plan javnih nabavki za 2017. godinu

29.11.2016. Plan javnih nabavki za 2016. godinu - izmena 6

20.09.2016. Plan javnih nabavki za 2016. godinu - izmena 5

05.09.2016. Plan javnih nabavki za 2016. godinu - izmena 4

25.08.2016. Plan javnih nabavki za 2016. godinu - izmena 3

01.06.2016. Plan javnih nabavki za 2016. godinu - izmena 2

24.03.2016. Plan javnih nabavki za 2016. godinu - izmena 1

09.01.2016. Plan javnih nabavki za 2016. godinu