Kontakt ЋИРLATENG
TipИзбор корисника
Datum objave11.04.2024.

Odluka o izboru korisnika za dodelu 2 stambene jedinice, opština Temerin, Regionalni stambeni program - Potprojekat 5

одлука
TipИзбор корисника
Datum objave05.04.2024.

Predlog lista korisnika za dodelu pomoći kroz ekonomsko osnaživanje lica

предлог листе
TipИзбор корисника
Datum objave05.04.2024.

Predlog lista korisnika za dodelu pomoći porodicama interno raseljenim licima kroz dohodovne aktivnosti

предлог листе
TipИзбор корисника
Datum objave02.04.2024.

Odluka i konačna lista reda prvenstva korisnika stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na tertoriji opštine Žabari.

коначна листаодлука
TipИзбор корисника
Datum objave28.03.2024.

Konačna lista reda prvenstva za dodelu 3 stambene jedinice, grad Prokuplje, Regionalni stambeni program - Potprojekat

коначна листа
TipИзбор корисника
Datum objave22.03.2024.

Konačna lista reda prvenstva za davanje u zakup sa mogućnošću kupovine četiri stambene jedinice u Alibunaru namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica

коначна листа
TipИзбор корисника
Datum objave15.03.2024.

PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE PORODICA IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE

предлог листе
TipИзбор корисника
Datum objave15.03.2024.

Odluka o izboru korisnika za dodelu 3 stambene jedinice, grad Prokuplje, Regionalni stambeni program - Potprojekat 2

одлука
TipИзбор корисника
Datum objave13.03.2024.

Konačna lista za dodelu Pomoći po podnetim prijavama na Javni poziv za dodelu pomoći za poboljšanje uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvukroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta

коначна листа
TipИзбор корисника
Datum objave01.03.2024.

Konačna lista reda prvenstva za davanje u zakup sa mogućnošću kupovine četiri stambene jedinice u dva dvojna montažna stambena objekta u Lazarevcu namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Коначна листа - Лазаревац
TipИзбор корисника
Datum objave12.02.2024.

Konačna lista korisnika za dodelu pomoći grada Paraćina

коначна листа
TipИзбор корисника
Datum objave12.02.2024.

Konačna lista korisnika za dodelu 1 stambene jedinice, grad Kruševac, Regionalni stambeni program - Potprojekat 2

коначна листа
TipИзбор корисника
Datum objave06.02.2024.

U prilogu je predlog liste reda prvenstva za davanje u zakup sa mogućnošću kupovine četiri stambene jedinice u dva dvojna montažna stambena objekta u Lazarevcu namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica Potrebno je da ista bude objavljena na našem sajtu u delu Javni pozivi -Izbor korisnika.

предлог листе
TipИзбор корисника
Datum objave25.01.2024.

PREDLOG LISTE GRADA PARAĆINA ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA IZBEGLICA KROZ KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELU JEDNOKRATNE POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU I OPREMI (MALI GRANT) ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI

предлог листе
TipИзбор корисника
Datum objave24.01.2024.

PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA OPŠTINE RUMA ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA IZBEGLICA KROZ KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELU JEDNOKRATNE POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU I OPREMI (MALI GRANT) ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI

предлог листе
TipИзбор корисника
Datum objave24.01.2024.

PREDLOG LISTE GRADA SOMBORA ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA IZBEGLICA KROZ KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELU JEDNOKRATNE POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU I OPREMI (MALI GRANT) ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI

предлог листе
TipИзбор корисника
Datum objave22.01.2024.

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu broja osvojenih bodova, iz RHP programa

одлука
TipИзбор корисника
Datum objave25.12.2023.

Konačna lista o izboru korisnika za grad Užice

коначна листа
TipИзбор корисника
Datum objave25.12.2023.

Odluka o izboru korisnika za pakete pomoći u Republici Hrvatskoj

одлука
TipИзбор корисника
Datum objave15.12.2023.

KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA DAVANjE U ZAKUP NA ODREĐENO VREME SA MOGUĆNOŠĆU KUPOVINE PET STAMBENIH JEDINICA U SOMBORU NAMENjENIH ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA

коначна листа
TipИзбор корисника
Datum objave14.12.2023.

Odluka grada Užica o dodelu stambene jedinice

одлука
TipИзбор корисника
Datum objave12.12.2023.

Odluka o izboru korisnika za isplatu jednokratne novčane pomoći u okviru RSP

Одлука о избору корисника
TipИзбор корисника
Datum objave07.12.2023.

KONAČNA LISTA KORISNIKA GRADA SUBOTICE ZA DODELU POMOĆI INTERNO RASELjENIM LICIMA DOK SU U RASELjENIŠTVU DODELOM SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE

коначна листа
TipИзбор корисника
Datum objave27.11.2023.

Predlog liste korisnika za dodelu pomoći za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica dodelom pomoći u građevinskom materijalu i opremi

предлог листе
TipИзбор корисника
Datum objave27.11.2023.

Predlog liste korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, dodelom pomoći namenjene za nabavku građevinskog materijala i opreme za završetak ili adaptaciju stambenog objekta

предлог листе
TipИзбор корисника
Datum objave22.11.2023.

Konačna lista korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant)“.

коначна листа
TipИзбор корисника
Datum objave20.11.2023.

Konačna liste za lica koja su kao izbeglice boravili u Republici Srbiji i koja su se vratili u Republiku Hrvatsku za pomoć u beloj tehnici

коначна листа
TipИзбор корисника
Datum objave10.11.2023.

Predlog liste za lica koja su koja su kao izbeglice boravili u Republici Srbiji i koja su se vratili u Republiku Hrvatsku za pomoć u beloj tehnici

Предлог листе
TipИзбор корисника
Datum objave06.11.2023.

Konačna lista korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje i dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi odnosno za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje.

коначна листа