Kontakt ЋИРLATENG

Dobrovoljni povratak u državu porekla

Prema Zakonu o azilu i privremenoj zaštiti, Komesarijat za izbeglice i migracije sprovodi programe dobrovoljnog povratka stranca čiji je zahtev za azil odlukom nadležnog organa odbijen ili odbačen ili ako je postupak azila obustavlje; stranca kojem je odobrena privremena zaštita; stranca kojem je doneta odluka o prestanku privremene zaštite; licu kojem je Kancelarija za azil po službenoj dužnosti ukinula odluku o usvajanju zahteva za azil ili poništila takvu odluku i stranca kojem je prestalo pravo za azil.

Komesarijat za izbeglice i migracije preduzima odgovarajuće mere kako bi se licu omogućio dobrovoljni povratak u državu porekla, pri čemu se vodi računa o ljudskom dostojanstvu.

Komesarijat, prema istom zakonu, razmatra relevantne izveštaje o stanju u državi porekla lica, upoznaje lice s tim stanjem i omogućava mu da svoju odluku o povratku donese uz potpuno poznavanje činjenica.
 
Lice  do dana povratka , ima pravo na: boravak i slobodu kretanja u Republici Srbiji;smeštaj, ishranu, odeću i obuću; zdravstvenu zaštitu; predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje; informisanje i pravnu pomoć i slobodu veroispovesti.

Program za podršku dobrovoljnog povratka donosi Vlada na predlog Komesarijata.Uredba o utvrđivanju Programa za podršku dobrovoljnog povratka stranaca za period od 2022. do 2025. godine