Kontakt ЋИРLATENG

Ostali dokumenti

Uputstvo za popunjavanje tabelarnog izveštaja o praćenju izvršavanja ugovora o dodeli budžetskih sredstava Komesarijata za izbeglice i migracije jedinicama lokalne samouprave

1. Tekst Uputstva

PROCEDURA ZA FINANSIRANjE PREDLOGA PROGRAMA  OD ZNAČAJA ZA POPULACIJU IZBEGLICA, INTERNO RASELjENIH LICA, TRAŽILACA AZILA I POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI

1. Tekst Procedure

SARAJEVSKA DEKLARACIJA

  1. Tekst Sarajevske deklaracije
  2. Mapa puta Republike Srbije

PROGRAMI POSEBNOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U KOMESARIJATU ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

      Program usavršavanja za 2021. godinu

      Program usavršavanja za 2022. godinu

PLANOVI

Odluka srednjoročni plan za period 2023-2025

Srednjoročni plan za period 2023-2025