Kontakt ЋИРLATENG

Ostali dokumenti

DIREKTIVE

Procedura o zaduženju i razduženju

Direktiva - Otuđenje

Pravilnik o vršenju popisa

Direktiva - Način razvrstavanja

Direktiva - Evidencija

Prvu izmenu i dopunu Direktive o praćenju rokova i izvršenju ugovora u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS br. 019-1439 od 19.04.2023. godine

Direktiva za dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave na osnovu programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica i programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama

Direktiva o postupanju u cilju sprečavanja sukoba interesa

Direktiva o načinu postupanja Komesarijata za izbeglice i migracije, izveštavanje i evidentiranje u vezi sa prijemom donacije

Direktiva o postupku i kontroli plaćanja preuzetih finansijsko-materijalnih obaveza

Direktiva o praćenju rokova i izvršenju ugovora

Direktiva o načinu korišćenja službenih telefona

 

 

Uputstvo za popunjavanje tabelarnog izveštaja o praćenju izvršavanja ugovora o dodeli budžetskih sredstava Komesarijata za izbeglice i migracije jedinicama lokalne samouprave

1. Tekst Uputstva

PROCEDURA ZA FINANSIRANjE PREDLOGA PROGRAMA  OD ZNAČAJA ZA POPULACIJU IZBEGLICA, INTERNO RASELjENIH LICA, TRAŽILACA AZILA I POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI

1. Tekst Procedure

SARAJEVSKA DEKLARACIJA

  1. Tekst Sarajevske deklaracije
  2. Mapa puta Republike Srbije

PROGRAMI POSEBNOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U KOMESARIJATU ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

 Program usavršavanja za 2021. godinu

 Program usavršavanja za 2022. godinu

 Program usavršavanja za 2023. godinu

Program usavršavanja za 2024. godinu

PLANOVI

Odluka srednjoročni plan za period 2023-2025

Srednjoročni plan za period 2023-2025
 

Odluka srednjoročni plan 2024-2026

Srednjoročni plan 2024-2026