Kontakt ЋИРLATENG

Ostali dokumenti

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

 

DIREKTIVE

Direktiva o načinu rada i postupanju zaposlenih u postupku izbora i dodele sredstava jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za jačanje tolerancije prema migrantima i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za rešavanje problema migranata koji se nalaze na njihovoj teritoriji.

Direktiva o načinu rada i postupanju zaposlenih u postupku dodele sredstava jedinicama lokalne samouprave za jačanje njihovih kapaciteta za urgentno rešavanje elementarnih uslova života i otklanjanje posledica nastalih usled povećanja broja migranata na njihovim teritorijama

Procedura o zaduženju i razduženju

Direktiva - Otuđenje

Pravilnik o vršenju popisa

Direktiva - Način razvrstavanja

Direktiva - Evidencija

Prvu izmenu i dopunu Direktive o praćenju rokova i izvršenju ugovora u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS br. 019-1439 od 19.04.2023. godine

Direktiva za dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave na osnovu programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica i programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama

Direktiva o postupanju u cilju sprečavanja sukoba interesa

Direktiva o načinu postupanja Komesarijata za izbeglice i migracije, izveštavanje i evidentiranje u vezi sa prijemom donacije

Direktiva o postupku i kontroli plaćanja preuzetih finansijsko-materijalnih obaveza

Direktiva o praćenju rokova i izvršenju ugovora

Direktiva o načinu korišćenja službenih telefona

 

 

Uputstvo za popunjavanje tabelarnog izveštaja o praćenju izvršavanja ugovora o dodeli budžetskih sredstava Komesarijata za izbeglice i migracije jedinicama lokalne samouprave

1. Tekst Uputstva

PROCEDURA ZA FINANSIRANjE PREDLOGA PROGRAMA  OD ZNAČAJA ZA POPULACIJU IZBEGLICA, INTERNO RASELjENIH LICA, TRAŽILACA AZILA I POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI

1. Tekst Procedure

SARAJEVSKA DEKLARACIJA

  1. Tekst Sarajevske deklaracije
  2. Mapa puta Republike Srbije

PROGRAMI POSEBNOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U KOMESARIJATU ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

 Program usavršavanja za 2021. godinu

 Program usavršavanja za 2022. godinu

 Program usavršavanja za 2023. godinu

Program usavršavanja za 2024. godinu

PLANOVI

Finansijski plan za 2024. godinu

Odluka srednjoročni plan za period 2023-2025

Srednjoročni plan za period 2023-2025
 

Odluka srednjoročni plan 2024-2026

Srednjoročni plan 2024-2026

 

Srednjoročni plan 2025-2027

Odluka srednjoročni plan 2025-2027