Kontakt ЋИРLATENG

Migracioni profil Republike Srbije

Migracioni profil predstavlja dokument koji objedinjuje podatke o svim kategorijama migranata u zemlji, razvrstane u skladu sa Uredbom 862/2007 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. jula 2007. godine o Statistici zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti, kao i opis i analizu sveukupnog stanja migracija u Republici Srbiji. Izrada Migracionog profila i njegovo redovno ažuriranje bila je obaveza Republike Srbije iz Mape puta za viznu liberalizaciju, ali i specifični cilj Strategije za upravljanje migracijama („Službeni glasnik RS”, broj 59/09).

Republika Srbija od 2010. godine samostalno izrađuje Migracioni profil Republike Srbije. Migracioni profil predstavlja sveukupan pregled statistika o migracijama i migracionim politikama u zemlji kako bi akterima koji se bave upravljanjem migracijama i široj javnosti dao sveobuhvatni uvid u stanje migracija. Migracioni profil nastoji da identifikuje i analizira ključne izazove u oblasti migracija.

Migracioni profil Republike Srbije za 2021. godinu

Migracioni profil Republike Srbije za 2020. godinu

Migracioni profil Republike Srbije za 2019. godinu

Migracioni profil Republike Srbije za 2018. godinu

​Migracioni profil Republike Srbije za 2017. godinu

Migracioni profil Republike Srbije za 2016. godinu

Migracioni profil Republike Srbije za 2015. godinu

Migracioni profil Republike Srbije za 2014. godinu

Migracioni profil Republike Srbije za 2013. godinu

Migracioni profil Republike Srbije za 2012. godinu

Migracioni profil Republike Srbije za 2011. godinu

Migracioni profil Republike Srbije za 2010. godinu