Миграциони профил Републике Србије

Миграциони профил представља документ који обједињује податке о свим категоријама миграната у земљи, разврстане у складу са Уредбом 862/2007 Европског парламента и Савета од 11. јула 2007. године о Статистици заједнице о миграцији и међународној заштити, као и опис и анализу свеукупног стања миграција у Републици Србији. Израда Миграционог профила и његово редовно ажурирање била је обавеза Републике Србије из Мапе пута за визну либерализацију, али и специфични циљ Стратегије за управљање миграцијама („Службени гласник РС”, број 59/09).

Република Србија од 2010. године самостално израђује Миграциони профил Републике Србије. Миграциони профил представља свеукупан преглед статистика о миграцијама и миграционим политикама у земљи како би актерима који се баве управљањем миграцијама и широј јавности дао свеобухватни увид у стање миграција. Миграциони профил настоји да идентификује и анализира кључне изазове у области миграција.

Миграциони профил Републике Србије за 2022 годину

Миграциони профил Републике Србије за 2021. годину

Миграциони профил Републике Србије за 2020. годину

Миграциони профил Републике Србије за 2019. годину

Миграциони профил Републике Србије за 2018. годину

​Миграциони профил Републике Србије за 2017. годину

Миграциони профил Републике Србије за 2016. годину

Миграциони профил Републике Србије за 2015. годину

Миграциони профил Републике Србије за 2014. годину

Миграциони профил Републике Србије за 2013. годину

Миграциони профил Републике Србије за 2012. годину

Миграциони профил Републике Србије за 2011. годину

Миграциони профил Републике Србије за 2010. годину