Закони

ЗАКОН О АЗИЛУ И ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАШТИТИ
Усвојен 26.марта 2018. године

ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА
Усвојен 8. новембра 2012. године

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗБЕГЛИЦАМА
Усвојен 5. маја 2010. године

ЗАКОН О ИЗБЕГЛИЦАМА
Усвојен 4. априла 1992. године