ТипНевладин сектор
Датум објаве12.04.2022.
Рок за достављање27.04.2022. - Истекао

Јавни позив за финансирање/делимично финансирање програма организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избeглица из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине

Јавни позивОбразац за пријаву програмаИзјава да средства нису на други начин обезбеђена Изјава о непостојању сукоба интересаПредлог листе вредновања поднетих програма организација цивилног друштваОдлука
ТипНевладин сектор
Датум објаве10.03.2022.
Рок за достављање25.03.2022. - Истекао

Јавни позив за финансирање/делимично финансирање програма организација цивилног друштва од значаја за унапређење процеса решавања проблематике несталих лица у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ и АП КиМ

Јавни позивИзјава о непостојању сукоба интересаИзјава да средства нису на други начин обезбеђенаОбразац за предлог пројектаЛиста вредновања и рангирањаОдлука
ТипНевладин сектор
Датум објаве24.02.2022.
Рок за достављање10.03.2022. - Истекао

Јавни позив за финансирање програма организација цивилног друштва

Јавни позивОбразац за предлог пројекатаИзјава да средства нису на други начин обезбеђенаИзјава о непостојању сукоба интересаПредлог листе вредновања програма организација цивилног друштваОдлука
ТипНевладин сектор
Датум објаве10.11.2021.
Рок за достављање26.11.2021. - Истекао

Четврти јавни позив за финансирање/делимично финансирање програма организација цивилног друштва

Јавни позивИзјава о непостојању сукоба интересаИзјава да средства нису на други начин обезбеђенаОбразац за предлог пројектаПредлог листе четврти јавни позивОдлука
ТипНевладин сектор
Датум објаве11.10.2021.
Рок за достављање27.10.2021. - Истекао

Јавни позив за финансирање/делимично финансирање програма организација цивилног друштва

Јавни позивОбразац за предлог пројекатаИзјава да средства нису на други начин обезбеђенаИзјава о непостојању сукоба интересаПредлог листе Одлука о финансирању поднетих програма организација цивилног друштва
ТипНевладин сектор
Датум објаве13.08.2021.
Рок за достављање31.08.2021. - Истекао

Јавни позив за финансирање/делимично финансирање програма организација цивилног друштва

Јавни позивОбразац за предлог пројекатаИзјава да средства нису на други начин обезбеђенаИзјава о непостојању сукоба интересаПредлог листе Одлука
ТипНевладин сектор
Датум објаве30.03.2021.
Рок за достављање14.04.2021. - Истекао

Јавни позив за финансирање/делимично финансирање програма организација цивилног друштва од значаја за унапређење процеса решавања проблематике несталих лица у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ и АП КиМ

Јавни позивОбразац за предлог пројекатаИзјава да средства нису на други начин обезбеђенаИзјава о непостојању сукоба интересаПредлог листе вредновања и рангирањаОдлука
ТипНевладин сектор
Датум објаве16.03.2021.
Рок за достављање31.03.2021. - Истекао

Јавни позив за финансирање/делимично финансирање програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила, повратника по основу Споразума о реадмисији

Јавни позивОбразац за предлог пројекатаИзјава о непостојању сукоба интересаИзјава да средства нису на други начин обезбеђенаПредлог листе Измена предлога листеОдлука
ТипНевладин сектор
Датум објаве09.06.2020.
Рок за достављање25.06.2020. - Истекао

Јавни позив за финансирање/делимично финансирање програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији

Јавни позивИзјаваОбразац за предлог пројектаПредлог листе 9.7.2020.Одлука 23.7.2020.
ТипНевладин сектор
Датум објаве18.02.2020.
Рок за достављање05.03.2020. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМАТИКЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА, У ВЕЗИ СА ОРУЖАНИМ СУКОБИМА НА ПРОСТОРУ БИВШЕ СФРЈ И АП КИМ

Јавни позивИзјаваОбразац за предлог пројектаЛиста вредновањаОдлука о обустављању поступка 24.3.2020Одлука број 553-142-8 од 27.05.2020
ТипНевладин сектор
Датум објаве10.02.2020.
Рок за достављање24.02.2020. - Истекао

Јавни позив за финансирање/делимично финансирање програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији

Јавни позивОбразац за предлог пројектаИзјаваОдлука о обустави поступка 26.3.2020.
ТипНевладин сектор
Датум објаве30.01.2020.
Рок за достављање31.12.2020. - Истекао

Годишњи план расписивања јавних позива за финансирање/делимично финансирање програма организација цивилног друштва

Годишњи план
ТипНевладин сектор
Датум објаве21.11.2019.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Предлог листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица и интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по споразуму о редамисији

Предлог листе
ТипНевладин сектор
Датум објаве07.10.2019.
Рок за достављање28.10.2019. - Истекао

Jaвни позив зa финaнсирaњe/делимично финансирање прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по Споразуму о реадмисији

ИзјаваОбразац пријавеЈавни позив Одлука о финансирању 2019
ТипНевладин сектор
Датум објаве29.07.2019.
Рок за достављање29.07.2019. - Истекао

Oдлука о финансирању / делимичном финансирању OЦД од значаја за популацију избеглица и ИРЛ

Одлука
ТипНевладин сектор
Датум објаве24.06.2019.
Рок за достављање09.07.2019. - Истекао

Јавни позив за финансирање предлога пројеката удружења који су од значаја за унапређење процеса решавања проблематике несталих лица, у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ у периоду од 1991 - 1995. године

Јавни позивОбразацИзјаваЛистаОдлука
ТипНевладин сектор
Датум објаве21.06.2019.
Рок за достављање31.12.2019. - Истекао

Одлука о финансирању/делимичном финансирању поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију миграната, тражилаца азила и лица којима је одобрено право на азил у Републици Србији

Одлука
ТипНевладин сектор
Датум објаве12.06.2019.
Рок за достављање02.07.2019. - Истекао

Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избеглица и интерно расељених лица

Jaвни позив Образац за предлог пројекта Изјава Листа вредновања
ТипНевладин сектор
Датум објаве10.06.2019.
Рок за достављање17.06.2019. - Истекао

Листа вредновања и рангирања поднетих пројеката удружења породица несталих лица у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ и АП КиМ

Листа вредновања
ТипНевладин сектор
Датум објаве10.06.2019.
Рок за достављање17.06.2019. - Истекао

Предлог Листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу миграната, тражилаца aзилa и лица којима је одобрено право на азил у Републици Србији

Предлог листе вредновања
ТипНевладин сектор
Датум објаве10.05.2019.
Рок за достављање27.05.2019. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМАТИКЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА, У ВЕЗИ СА ОРУЖАНИМ СУКОБИМА НА ПРОСТОРУ БИВШЕ СФРЈ И АП КИМ

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве23.04.2019.
Рок за достављање10.05.2019. - Истекао

Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу миграната, тражилаца aзилa и лица којима је одобрено право на азил у Републици Србији

Јавни позивИзјаваОбразацОдлукаЗакључак о исправљању техничке грешке
ТипНевладин сектор
Датум објаве09.04.2019.
Рок за достављање25.04.2019. - Истекао

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ Одлуке о финансирању/делимичном финансирању поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији

Преузмите пратећу документацијуОдлука о поништењу одлуке
ТипНевладин сектор
Датум објаве19.03.2019.
Рок за достављање31.12.2019. - Истекао

Предлог листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији

Предлог листе
ТипНевладин сектор
Датум објаве25.01.2019.
Рок за достављање14.02.2019. - Истекао

Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избeглицa, интерно расељених лица и пoврaтникa пo oснoву Спoрaзумa o рeaдмисиjи

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве13.12.2018.
Рок за достављање13.01.2019. - Истекао

Одлука о финансирању/делимичном финансирању поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве11.12.2018.
Рок за достављање11.01.2019. - Истекао

Предлог Листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве19.11.2018.
Рок за достављање03.12.2018. - Истекао

Јавни позив за финансирање програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве13.11.2018.
Рок за достављање13.12.2018. - Истекао

Одлука о финансирању/делимичном финансирању поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији

Преузмите пратећу документацију
ТипНевладин сектор
Датум објаве30.10.2018.
Рок за достављање30.11.2018. - Истекао

Предлог листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији

Преузмите пратећу документацију