Билатерална подршка

Пројекат Подршка систему управљања миграцијама у Републици Србији

Општи циљ пројекта:

Јачање система управљања миграцијама у Републици Србији у складу са међународним стандардима и правним тековинама ЕУ, са посебним освртом на механизме сарадње и јачање капацитета на локалном нивоу како би се осигурала заштита права миграната.

Донатор: Влада Швајцарске преко Државног секретаријата за миграције

Корисничке институције: Kомесаријат за избеглице и миграције и Министарство унутрашњих послова

Време спровођења пројекта: децембар 2016-август 2019

Очекивани резултати:

Унапређени капацитети МУП-а и КИРС-а да ефикасно управљају политикама у области управљања миграцијама и борбе против трговине људима на националном нивоу.

Унапређени капацитети за ефикасно управљање миграцијама и борбу против трговине људима на локалном нивоу.

Побољшана заштита права миграната и жртава трговине људима кроз бољи приступ програмима и услугама које одговарају њиховим потребама.

Унапређени капацитети МУП-а и КИРС-а за учешће на регионалним и међународним платформама.

Подршка Европске уније Комесаријату за избеглице и миграције

Општи циљ пројекта:

Свеобухватни циљ је да олакша већу координацију одговора на изазове управљања миграцијама у Србији и да осигура поштовање, редовно праћење и унапређивање стандарда када је реч о предвиђеној помоћи и заштити миграната и избеглица.

Посебни циљеви:

- јачање механизама праћења, управљања информацијама и капацитета за планирање КИРС-а;

- унапређење механизама координације и управљања у прихватним центрима у складу са оквирним инструкцијама Европске канцеларије за подршку азилу (ЕАСО), укључујући и јачање капацитета КИРС-овог особља у прихватним центрима;

- јачање капацитета КИРС-ових тимова на терену у раду са мигрантима И избеглицама по питању бољег разумевања заштите, родности и потреба корисника, са посебним фокусом на рањиве групе;

- унапређење пружања информација мигрантима и избеглицама, као и боља информисаност о ефектима помоћи коју Европска унија (ЕУ) и Влада Републике Србије пружају мигрантима и избеглицама.

Планиране активности у Србији:

- успостављање Одељења за управљање подацима у оквиру КИРС-ове канцеларије у Београду;

- опремање прихватних и центара за азил, као и централне канцеларије потребном информационом технологијом (опремом и софтвером), као и средствима потребним за евалуацију и мониторинг;

- организовање обука за прикупљање података, процене потреба и трошкова, као и извештавање за особље на терену;

- развој и примена мера комуникације са циљем бољег протока инфромација између КИРС-а и тимова на терену, као и партнера;

- организација догађаја за јавност и медије у прихватним центрима.