Стратегије

 

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

Донета 30.12.2020.

 

СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, ПОСЕБНО ЖЕНАМА И ДЕЦОМ И ЗАШТИТЕ ЖРТАВА 2017-2022.
Донета 4. августа 2017.године

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2020. ГОДИНЕ

КОМУНИКАЦИОНА СТРАТЕГИЈА 

Динета 2012.

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА
Донета 23.07.2009.године

СТРАТЕГИЈА РЕИНТЕГРАЦИЈЕ ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ
Донета 13.2.2009.године

СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Донета 9.4.2009. године

СТРАТЕГИЈА ЗА СУПРОТСТАВЉАЊЕ ИРЕГУЛАРНИМ МИГРАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ
Донета 27.12.2018.године

КОМУНИКАЦИОНА СТРАТЕГИЈА - ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА У СРБИЈИ

Април, 2018. године

СТРАТЕГИЈА ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА У СРБИЈИ
Резиме и матрице

СТРАТЕГИЈА ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА У СРБИЈИ
Главни текст

СТРАТЕГИЈА ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА У СРБИЈИ
Прилози и анекси

СТРАТЕГИЈА УПТАВЉАЊА РИЗИЦИМА
Донета 28.12.2017. године