ТипОтворени поступак
Датум објаве10.01.2023.
Рок за достављање09.02.2023. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку горива

Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаКонкурсна документација 1Одлука о додели
ТипОтворени поступак
Датум објаве30.08.2022.
Рок за достављање30.08.2022. - Истекао

Набавка три возила за транспорт опреме и материјала - EuropeAid/2020/418-074/404-48

Обавештење о додели уговора
ТипОтворени поступак
Датум објаве07.07.2022.
Рок за достављање08.08.2022. - Истекао

Набавка три возила за транспорт опреме и материјала - EuropeAid/2020/418-074/404-48

Позив за подношење понудаКонкурсна документација
ТипОтворени поступак
Датум објаве25.02.2022.
Рок за достављање28.03.2022. - Истекао

Јавни позив за набавку услуге исхране избеглица, миграната и тражилаца азила 700-404-9/2022-24

Јавни позивOбавештење о додели уговора
ТипОтворени поступак
Датум објаве11.02.2022.
Рок за достављање15.03.2022. - Истекао

Набавка 3 ’’pick up’’ возила - EuropeAid/2020/418-074/404-83

Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбустава поступка
ТипОтворени поступак
Датум објаве22.11.2021.
Рок за достављање22.12.2021. - Истекао

Набавка 3 ’’pick up’’ возила - EuropeAid/2020/418-074/404-83

Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОбустава поступка
ТипОтворени поступак
Датум објаве01.10.2021.
Рок за достављање01.11.2021. - Истекао

Претходно информативно обавештење за набавку хране за кориснике у објектима Комесаријата

Претходно информативно обавештење
ТипОтворени поступак
Датум објаве03.09.2021.
Рок за достављање04.10.2021. - Истекао

Набавка пијаће воде

Обједињена документацијаОбавештење о додели уговора
ТипОтворени поступак
Датум објаве09.03.2021.
Рок за достављање10.05.2021. - Истекао

Јавни позив за набавку оброка за избеглице, мигранте и тражиоце азила EuropeAid/2020/418 -074/404-68

Обједињена документацијаОбавештење о додели уговора
ТипОтворени поступак
Датум објаве18.02.2021.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Набавка услуге осигурања запослених и других лица ЦЈН 11/2020 – централизована јавна набавка

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 ЦЈН 11-2020Обавештење о закљученом уговору за партију 2 ЦЈН 11-2020
ТипОтворени поступак
Датум објаве06.11.2020.
Рок за достављање06.11.2020. - Истекао

Набавка рачунарске опреме-хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 500.000 динара),обликован у партијама, ЦЈН 2/2020 – централизована јавна набавка

Обавештење о закљученим уговорима
ТипОтворени поступак
Датум објаве05.11.2020.
Рок за достављање05.11.2020. - Истекао

Набавка услуге мобилне телефоније, ЦЈН 4/2020 – централизована јавна набавка

Обавештење о закљученом уговору
ТипОтворени поступак
Датум објаве31.08.2020.
Рок за достављање31.08.2020. - Истекао

Набавка услуге обавезног осигурања возила, ЦЈН 6/2020 – централизована јавна набавка

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 – осигурање возила
ТипОтворени поступак
Датум објаве31.07.2020.
Рок за достављање31.07.2020. - Истекао

Обвештење о закљученом уговору за обезбеђење

Обавештење о закљученом уговору
ТипОтворени поступак
Датум објаве20.07.2020.
Рок за достављање20.07.2020. - Истекао

Набавка електричне енергије - централизована јавна набавка горива и мазива број 5/2019.

Обавештење о закљученом уговору о набавци електричне енергије.Одлука о измени уговора
ТипОтворени поступак
Датум објаве10.07.2020.
Рок за достављање10.07.2020. - Истекао

Обавештење о закљученом Уговору о набавци гасног уља екстра лако Еvro EL.

Обавештење о закљученом уговору
ТипОтворени поступак
Датум објаве02.07.2020.
Рок за достављање02.08.2020. - Истекао

Претходно информативно обавештење за набавку хране за кориснике у објектима Комесаријата.

Претходно информативно обавештење
ТипОтворени поступак
Датум објаве30.06.2020.
Рок за достављање30.06.2020. - Истекао

Обавештење о закљученим уговорима о набавци горива за Партије 1, 2 и 3, на основу Оквирних споразума које је закључила Управа за заједничке послове републичких органа у поступку централизоване јавне набавке горива и мазива број 1/2019.

Обавештење о закљученом уговору евро БМБ 98Обавештење о закљученом уговору евро премиум БМБ 95Обавештење о закљученом уговору Евро дизел
ТипОтворени поступак
Датум објаве04.06.2020.
Рок за достављање07.07.2020. - Истекао

Jавнa набавкa услуга исхране лица, тражилаца азила у центру за азил у Бањи Ковиљачa , ЈН бр. 10/2020

Позив за подношење понудаКонкурсна документација Одлука о додели уговора 16.7.2020.Обавештење о закљученом уговору 27.7.2020.
ТипОтворени поступак
Датум објаве06.05.2020.
Рок за достављање05.06.2020. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку средства за хигијену за потребе центара за азил, транзитно прихватних центара и тражилаца азила, избеглица у установама социјалне заштите и интерно расељених лица и избеглица у колективним центрима за партију 1. набавка средстава за одржавање хигијене објекта – Центарa за азил и прихватних центара, ЈН бр. 11/2020

Позив за подношење понудаКонкурсна документација Одлука о додели уговора 12.6.2020.Обавештење о закљученом уговору за Партију бр. 1 ; 7.7.2020.
ТипОтворени поступак
Датум објаве09.04.2020.
Рок за достављање11.05.2020. - Истекао

Набавка одеће и обуће за тражиоце азила и радних одела за ангажована лица обликована по партијама

Позив за подношење понудаKонкурсна документација Одлука о додели уговора 14.5.2020.Обавештење о закљученим уговорима
ТипОтворени поступак
Датум објаве04.03.2020.
Рок за достављање03.04.2020. - Истекао

Јавне набавке средства за хигијену за потребе центара за азил, прихватних центара и тражилаца азила, избеглица у установама социјалне заштите и интерно расељених лица и избеглица у колективним центрима обликована по партијама, ЈН бр. 6/2020

Позив за подношење понудаKонкурсна документација Одлука о обустави поступка за Партију 1 14.4.2020.Одлука о додели уговора за партију 2, 24.04.2020.Обавештење о обустави поступка за партију 1, 28.4. 2020.Обавештење о закљученом уговору за партију 2, 12.5.2020.
ТипОтворени поступак
Датум објаве25.02.2020.
Рок за достављање25.02.2020. - Истекао

Набавка услуге осигурања запослених и других лица, ЦЈН 6/2018

Обавештење о закљученом уговору ЦЈН 6-2018-Партија 1Обавештење о закљученом уговору ЦЈН 6-2018-Партија 2
ТипОтворени поступак
Датум објаве25.02.2020.
Рок за достављање26.03.2020. - Истекао

Набавка хране и пићa за особље КИРС-а на терену EuropeAid/ 2019/411 -187/404-90/2020 - Обавештавамо вас да, због техничких проблема, конкурсну документацију за јавну набавку хране и пићa за особље КИРС-а на терену EuropeAid/ 2019/411 -187/404-90/2020 можете преузети упитом на мејл bojana.nedovic@kirs.gov.rs. Званично обавештење можете погледати у другом ПДФ

Конкурсна документацијаОбавештење Обавештење о одлагању отварања јавне набавке 30,3,2020.Обавештење о обустави поступка 11.5.2020.
ТипОтворени поступак
Датум објаве24.02.2020.
Рок за достављање26.03.2020. - Истекао

Набавка пелета за грејање-потребе транзитно прихватних центара и центара за азил , ЈН бр. 7/2020

Позив за подношење понудаКонкурсна документација Одговор на питање 1 28.2.2020.Одговор на питање бр.2 4.3.2020.Одлука о додели уговора 12.5.2020.Обавештење о закљученим уговорима 4.6.2020.
ТипОтворени поступак
Датум објаве13.02.2020.
Рок за достављање16.03.2020. - Истекао

Набавка прехрамбених пакета за угрожене категорије миграната, редни број ЈН 4/2020

Јавни позивКонкурсна документација Одлука о додели уговора 18.3.2020.Обавештење о закљученoм уговору 22.4.2020.
ТипОтворени поступак
Датум објаве11.02.2020.
Рок за достављање12.03.2020. - Истекао

Набавка услуга посредовањa при обезбеђивању хотелског смештаја у земљи и иностранству за службена и студијска путовања, хотелских услуга за састанке и конференције и услуга посредовања у куповини авио карата ,обликована по партијама, ЈН бр. 3/2020

Позив за подношење понудаКонкурсна документација Одлука о додели уговораОбавештење о закљученим уговорима за партију 1 и партију 2. 20.3.2020.
ТипОтворени поступак
Датум објаве05.02.2020.
Рок за достављање06.03.2020. - Истекао

Набавка хране за децу EuropeAid/ 2019/411 -187/404-4/2020

Конкурсна документацијаПитања и одговори бр. 1-24.02.2020.
ТипОтворени поступак
Датум објаве24.01.2020.
Рок за достављање24.02.2020. - Истекао

Јавна набавка пијаће воде Europe Aid/ 2019/411-187/404-5/2020

Конкурсна документацијаОбавештење о додели Уговора 06.04.2020