ТипОтворени поступак
Датум објаве27.12.2019.
Рок за достављање25.02.2020. - Истекао

Набавка оброка за избеглице, мигранте и тражиоце азила EuropeAid/ 2019/411 -187/404-75

Конкурсна документацијаПитања и одговори бр. 1-12.02.2020.Обавештење о додели уговора 25.3.2020.
ТипОтворени поступак
Датум објаве29.10.2019.
Рок за достављање29.10.2019. - Истекао

Централизована јавна набавка-набавка услуге мобилне телефоније, ЦЈН 7/2018

Обавештење о закљученом уговору ЦЈН 7-2018
ТипОтворени поступак
Датум објаве22.10.2019.
Рок за достављање25.11.2019. - Истекао

Набавка услугe исхране лица смештених у објектима Комесаријата за избеглице и миграције ЈН 12/2019

Позив за подношење понудаKонкурсна документација Измењена конкурсна документацијаПојашњење конкурсне документацијеОбавештење о продужењу рокаИзмена конкурсне документације 15.11.2019.Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору 24.12.2019.
ТипОтворени поступак
Датум објаве15.10.2019.
Рок за достављање15.11.2019. - Истекао

Претходно информативно обавештење за набавку услуге исхране корисника у објектима Комесаријата

Претходно информативно обавештење
ТипОтворени поступак
Датум објаве07.10.2019.
Рок за достављање06.11.2019. - Истекао

Набавка услуга сервисирања и одржавања возила од стране овлашћеног сервисера са уградњом оригиналних резервних делова сертификованих од стране произвођача возила, обликована по партијама бр. 11/2019

Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о обустави поступка за партије 4 и 5 13.11.2019.Одлука о додели уговора 13.11.2019.Обавештење о закљученим уговорима 19.11.2019.Обавештење о обустави поступка за партије 4 и 5 26-11-2019.
ТипОтворени поступак
Датум објаве13.09.2019.
Рок за достављање13.09.2019. - Истекао

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге обавезног осигурања возила, ЦЈН 5/2018 – централизована јавна набавка

Обавештење Одлука о измени уговора за партију 1 – осигурање возила 19.3.2020
ТипОтворени поступак
Датум објаве03.06.2019.
Рок за достављање05.07.2019. - Истекао

Набавка превозних средстава обликована по партијама

Позив за подношење понуде Конкурсна документацијаОдлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
ТипОтворени поступак
Датум објаве24.04.2019.
Рок за достављање24.05.2019. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуга одржавања и поправке возила са пратећим деловима и опремом, обликована по партијама БР.9/2019

Преузмите пратећу документацијуПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора 28.5.2019.Oбавештење о закљученом уговору за партију 1 и партију 2
ТипОтворени поступак
Датум објаве27.03.2019.
Рок за достављање30.04.2019. - Истекао

Јавна набавка у отвореном поступку за набавку одеће и обуће за тражиоце азила и радних одела за ангажована лица ,ЈН 8/2019

Преузмите пратећу документацијуОдлука о додели уговора ЈН одећа и обућаДопуна - Обавештење о закљученом уговору
ТипОтворени поступак
Датум објаве21.03.2019.
Рок за достављање23.04.2019. - Истекао

Јавна набавка прехрамбених пакета за угрожене категорије миграната. ЈН бр. 4/2019.

Преузмите пратећу документацијуОдговори на питања 19.4.2019.Oдлука о додели уговора 4-2019 на дан 10.5.2019. Измена одлуке о додели уговора 4-2019 на дан 13.5.2019.Обавештење о закљученом уговору 5.6.2019.
ТипОтворени поступак
Датум објаве20.03.2019.
Рок за достављање22.04.2019. - Истекао

Jавнa набавкa услуга исхране лица, тражилаца азила у центру за азил у Бањи Ковиљачa , ЈН бр. 7/2019

Преузмите пратећу документацијуOдлука о додели уговора 7-2019 на дан 16.5.2019.Обавештење о закљученом уговору 4.6.2019.
ТипОтворени поступак
Датум објаве15.03.2019.
Рок за достављање17.04.2019. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуге превоза обликована по партијама, ЈН бр. 6/2019.

Преузмите пратећу документацијуПојашњење 1Појашњење 2Одлука о додели уговора 22.4.2019.Измена конкурсне документације 12.4.2019.Обавештење о продужењу рока 12.4.2019.Обавештење о закљученим уговорима за партије 1,2,3 15.5.2019.Измењена конкурсна документација 1.4.2019.
ТипОтворени поступак
Датум објаве15.03.2019.
Рок за достављање15.04.2019. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку средства за хигијену за потребе центара за азил, транзитно прихватних центара и тражилаца азила, избеглица у установама социјалне заштите и интерно расељених лица и избеглица у колективним центрима, обликована по партијама, ЈН бр. 5/2019.

Преузмите пратећу документацијуОдлука о додели уговора 22.4.2019.Обавештење о закљученом уговору 15.5.2019.
ТипОтворени поступак
Датум објаве01.03.2019.
Рок за достављање01.04.2019. - Истекао

Извођење радова на адаптацији, санацији и промени намене објекта у Пландишту – фаза 5, ЈН бр. 3/2019.

Преузмите пратећу документацијуОдлука о додели уговора објављена 10.4.2019.Oбавештење о потписаном уговору 25.4.2019.
ТипОтворени поступак
Датум објаве20.02.2019.
Рок за достављање25.03.2019. - Истекао

Набавка пелета за грејање потребе транзитно прихватних центара и центара за азил , ЈН бр. 2/2019.

Позив за подношење понуда ЈН-2/2019Конкурсна документација ЈН-2/2019Одговор на питање 1 1.3.2019.Одговор на питање 2 5.3.2019.Одговор на питање 3 14.3.2019.Одлука о додели уговора ЈН-2/2019Обавештење о закљученим уговорима ЈН-2/2019
ТипОтворени поступак
Датум објаве12.02.2019.
Рок за достављање14.03.2019. - Истекао

Набавка услуга посредовањa при обезбеђивању хотелског смештаја у земљи и иностранству за службена и студијска путовања, хотелских услуга за састанке и конференције и услуга посредовања у куповини авио карата ,обликована по партијама., ЈН бр. 1/2019.

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве10.12.2018.
Рок за достављање10.01.2019. - Истекао

Јавна набавка отворени поступак – Извођење радова на адаптацији, санацији и промени намене објекта у Пландишту – фаза 4., редни број ЈН 10/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве18.09.2018.
Рок за достављање19.10.2018. - Истекао

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку ЈН 9/2018 и Конкурсна документација за јавну набавку ЈН 9/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве14.05.2018.
Рок за достављање13.06.2018. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга - Исхрана лица, тражилаца азила у центру за азил у Бањи Ковиљачи број 8/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве09.05.2018.
Рок за достављање08.06.2018. - Истекао

Позив за подношење понуда за јавну набавку: набавка пакета хране за угрожене категорије миграната број 7/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве25.04.2018.
Рок за достављање04.06.2018. - Истекао

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку: Набавка материјала и алата за потребе центара за азил и прихватно-транзитних центаре број 6/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве29.03.2018.
Рок за достављање04.05.2018. - Истекао

Набавка енергената за грејање транзитно прихватних центара, обликована по партијама, ЈН бр. 5/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве16.03.2018.
Рок за достављање16.04.2018. - Истекао

Набавкa електричне енергије за потребе центара за азил и транзитно прихватних центара, ЈН бр. 4/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве28.02.2018.
Рок за достављање30.03.2018. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку јавне набавке услуга превоза обликована по партијама, ЈН бр. 3/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве27.02.2018.
Рок за достављање29.03.2018. - Истекао

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку средства за хигијену за потребе центара за азил, транзитно прихватних центара и тражилаца азила, избеглица у установама социјалне заштите и интерно расељених лица и избеглицама у колективним центрима - ЈН бр. 2/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве12.02.2018.
Рок за достављање14.03.2018. - Истекао

Набавка услуга посредовањa при обезбеђивању хотелског смештаја у земљи и иностранству за службена и студијска путовања, хотелских услуга за састанке и конференције и услуга посредовања у куповини авио карата, обликована по партијама - ЈН бр. 1/2018

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве02.06.2017.
Рок за достављање14.08.2017. - Истекао

Јавна набавка услуга: Исхрана лица у Центру за азил у Бањи Ковиљачи ЈН 7/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве02.06.2017.
Рок за достављање03.07.2017. - Истекао

Јавна набавка добара-прехрамбени пакети за угрожене категорије миграната ЈН бр. 8/2017

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве04.05.2017.
Рок за достављање05.06.2017. - Истекао

Набавка горива за моторна возила, ЈН бр. 6/2017

Преузмите пратећу документацију