ТипОтворени поступак
Датум објаве07.09.2016.
Рок за достављање07.10.2016. - Истекао

Јавна набавка за извођење радова на инвестиционом одржавању Центра за азил у Бањи Ковиљачи

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве30.08.2016.
Рок за достављање29.09.2016. - Истекао

Јавна набавa eнергената за грејање, обликована по партијама, ЈН бр. 8/2016

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве12.07.2016.
Рок за достављање15.08.2016. - Истекао

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга исхране лица, тражилаца азила у центру за азил у Бањи Ковиљачи. ЈН бр. 7/2016

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве30.05.2016.
Рок за достављање29.06.2016. - Истекао

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавања и поправке возила са пратећим деловима и опремом, одлука по партијама, ЈН бр. 6/2016

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве27.05.2016.
Рок за достављање27.06.2016. - Истекао

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга исхране лица, тражилаца азила у центру за азил у Бањи Ковиљачи. ЈН бр. 5/2016

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве20.05.2016.
Рок за достављање20.06.2016. - Истекао

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара прехрамбених пакета за угрожене категорије миграната. ЈН бр. 4/2016

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве15.04.2016.
Рок за достављање16.05.2016. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара одеће и обуће за лица у центрима за азил. ЈН бр. 3/2016

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве16.03.2016.
Рок за достављање15.04.2016. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга превоза, обликована по партијама. ЈН бр. 2/2016

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве14.03.2016.
Рок за достављање24.05.2016. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку средстава за хигијену за потребе центара за азил, транзитно прихватних центара и тражилаца азила, избеглица у установама социјалне заштите и интерно расељеним лицима и избеглицама у колективним центрима, обликована по партијама. ЈН бр. 1/2016

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве26.06.2015.
Рок за достављање27.07.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга исхране лица у Центру за азили у Бањи Ковиљачи. ЈН бр. 7/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве26.06.2015.
Рок за достављање30.07.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавања и поправки возила са пратећом опремом. ЈН бр. 6/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве16.04.2015.
Рок за достављање03.07.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку прехрамбених пакета хране за угрожене категорије миграната. ЈН бр. 4/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве09.04.2015.
Рок за достављање11.05.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга пружања бесплатне правне и психосоцијалне помоћи тражиоцима азила. ЈН бр. 5/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве19.03.2015.
Рок за достављање28.04.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга превоза, обликована по партијама. ЈН бр. 3/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве24.02.2015.
Рок за достављање26.03.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку средстава за хигијену за потребе центара за азил и тражилаца азила, избеглица у установама социјалне заштите и интерно расељених лица и избеглицама у колективним центрима, обликована по партијама. ЈН бр. 2/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве04.02.2015.
Рок за достављање05.03.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуге физичко техничког обезбеђења имовине и лица Комесаријата за избеглице и миграције. ЈН бр. 1/2015

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве15.12.2014.
Рок за достављање15.01.2015. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добра – котла на течно гориво са монтажом и уградњом од 800 кw, са пратећом опремом и арматуром, за објекат у Крњачи. ЈН бр. 10/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве05.09.2014.
Рок за достављање06.10.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда y отвореном поступку јавне набавке добра-набавка прехрамбених пакета хране за угрожене категорије миграната. ЈН бр. 8/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве01.09.2014.
Рок за достављање09.10.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда y отвореном поступку јавне набавке услуге физичко-техничкоф обезбеђења имовине и лица комесаријата за избеглице и миграције, ЈН бр. 9/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве22.07.2014.
Рок за достављање21.08.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда y отвореном поступку јавне набавке добара за набавку услуга исхране лица смештених у Центру за азил, ЈН бр. 7/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве01.07.2014.
Рок за достављање01.08.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда y отвореном поступку јавне набавке за набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања на име контрибуције Републике Србије у Регионалном стамбеном пројекту, ЈН бр. 6/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве28.04.2014.
Рок за достављање28.05.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке за набавку услуга пружања смештаја и исхране тражилаца азила, ЈН бр. 5/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве10.04.2014.
Рок за достављање03.06.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара за набавку горива и лож уља за потребе Комесаријата за избеглице и миграције, ЈН бр. 1/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве09.04.2014.
Рок за достављање09.04.2014. - Истекао

Претходно обавештење о планираној јавној набавци добара. Предмет јавне набавке је набавка стамбених јединица, којима ће се, у складу са Законом о избеглицама решавати стамбене потребе избеглицa ознака из општег речника GC17

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве31.03.2014.
Рок за достављање19.05.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке за набавку услуга одржавања и поправке возила са пратећом опремом, ЈН бр. 2/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве20.03.2014.
Рок за достављање29.04.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке за набавку услуга превоза, ЈН бр. 4/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве25.02.2014.
Рок за достављање07.04.2014. - Истекао

Позив и конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку набавке средстава за хигијену за потребе тражилаца азила и Центра за азил и избеглица и интерно расељених лица смештених у колективним центрима и установама социјалне заштите, обликована по партијама, ЈН бр. 3/2014

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве11.02.2014.
Рок за достављање11.02.2014. - Истекао

Претходно обавештење о намери да се спроведе поступак Јавне набавке услуга пружања смештаја и исхране тражиоцима азила, обликоване по партијама: партија 1. Услуге смештаја и исхране на подручју Војводине, партија 2. Услуге смештаја и исхране на подручју источне Србије и партија 3. Услуге смештаја и исхране на подручју западне Србије

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве23.10.2013.
Рок за достављање22.11.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке у отвореном поступку за јавну набавку услуга – смештај тражилаца азила ван Центра за азил, ЈН бр.5-2013

Преузмите пратећу документацију
ТипОтворени поступак
Датум објаве06.09.2013.
Рок за достављање16.10.2013. - Истекао

Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке добра - набавка пакета хране за угрожене категорије миграната у Републици Србији

Преузмите пратећу документацију