ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве30.09.2022.
Рок за достављање18.10.2022. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у РС ван КиМ, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву , а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом

Јавни позивОбразац пријавеОдлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве30.09.2022.
Рок за достављање18.10.2022. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у РС на АП КиМ, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву , а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењену за завршетак и адапраацију започетог објекта набавком грађевинског материјала и опреме

Јавни позивОбразац пријавеОдлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве30.09.2022.
Рок за достављање18.10.2022. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у РС на АП КиМ, за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање , развој и унапређење доходовних активности за интерно расељена лица

Јавни позивОбразац пријавеОдлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.04.2022.
Рок за достављање26.04.2022. - Истекао

Јавни позив Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији.

Јавни позивОбразац пријавеОдлука о обустави поступка
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.04.2022.
Рок за достављање26.04.2022. - Истекао

Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, на територији Аутономне покрајне Косово и Метохија, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала.

Јавни позивОбразац понудеОдлука о обустави поступка
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.04.2022.
Рок за достављање17.05.2022. - Истекао

Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме у општини Беoчин

Јавни позив
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве16.03.2022.
Рок за достављање31.03.2022. - Истекао

На основу утврђене Листе Комисије за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала, именована решењем Бр. 36-4/1-2022 дана 31. јануара 2022. године, у складу са чланом 9. Правилника о раду Комисије Број: 36-4/2-2022 од 31. јануара 2022. године, од стране Комесара донета је Одлука из прилога.

Одлука о избору ЈЛС ГМ за ИРЛ 2022
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве16.03.2022.
Рок за достављање31.03.2022. - Истекао

На основу утврђене Листе Комисије за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање, именована решењем Бр. 36-2/1-2022 дана 31. јануара 2022. године, у складу са чланом 9. Правилника о раду Комисије Број: 36-2/2-2022 од 31. јануара 2022. године, од стране Комесара донета је Одлука из прилога.

Одлука о избору ЈЛС СК за ИРЛ 2022
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве28.02.2022.
Рок за достављање31.03.2022. - Истекао

На основу утврђене Листе Комисије за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала и опреме, именована решењем Бр. 36-3/1-2022 дана 31. јануара 2022. године, у складу са чланом 10. Правилника о раду Комисије Број: 36-3/2-2022 од 31. јануара 2022. године, од стране Комесара донета је Одлука из прилога.

Одлука о избору ЈЛС ГМ за избеглице 2022
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.02.2022.
Рок за достављање31.03.2022. - Истекао

На основу утврђене Листе Комисије за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант), именована решењем Бр. 36-1/1-2022 дана 31. јануара 2022. године, у складу са чланом 10. Правилника о раду Комисије Број: 36-1/2-2022 од 31. јануара 2022. године, од стране Комесара донета је Одлука из прилога.

Одлука о избору ЈЛС СК за избеглице 2022
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.01.2022.
Рок за достављање14.02.2022. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ jединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала и опреме.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.01.2022.
Рок за достављање14.02.2022. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ jединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант).

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.01.2022.
Рок за достављање14.02.2022. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ jединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.01.2022.
Рок за достављање14.02.2022. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ jединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала и опреме

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.11.2021.
Рок за достављање25.11.2021. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 25. новембар 2021. године.

Јавни позивОбразац за пријављивање
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.11.2021.
Рок за достављање25.11.2021. - Истекао

Јавни позив Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве12.10.2021.
Рок за достављање15.10.2021. - Истекао

Јавни позив јединивцама локалне самоуправе за доделу средстава намењених за побољшање услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине.

Јавни позивЗахтев за доделу средставаОбавештење о продужетку рока за достављање пријава
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве26.08.2021.
Рок за достављање17.09.2021. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе за финансирање мера и активности неопходних за јачање капацитета јединица локалне самоуправе за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији

Јавни позивОбразац за пријављивање
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве19.07.2021.
Рок за достављање03.08.2021. - Истекао

JАВНИ ПОЗИВ Jединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развој комуникације и дијалога

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве16.07.2021.
Рок за достављање02.08.2021. - Истекао

Jавни позив у Републици Србији за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву која бораве у неформалим колективним центрима на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве10.06.2021.
Рок за достављање18.06.2021. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији.

Јавни позивЗахтев за доделу пакета
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.05.2021.
Рок за достављање08.06.2021. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и/или интерно расељених лица на њиховој територији, кроз куповину сеоских кућа са окућницом.

Јавни позив
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.04.2021.
Рок за достављање27.04.2021. - Истекао

Јавни позив Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.04.2021.
Рок за достављање27.04.2021. - Истекао

Јавни позив Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве05.04.2021.
Рок за достављање16.04.2021. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) у складу са процедурама и критеријумима прописаним Законом о избеглицама, односно Регионалним стамбеним програмом у Републици Србији

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве22.03.2021.
Рок за достављање05.04.2021. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве19.03.2021.
Рок за достављање05.04.2021. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.02.2021.
Рок за достављање12.03.2021. - Истекао

Јавни позив Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.02.2021.
Рок за достављање12.03.2021. - Истекао

Јавни позив Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве06.11.2020.
Рок за достављање18.11.2020. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за побољшање услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине

Јавни позивЗахтев за доделу средстава