ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве02.06.2023.
Рок за достављање10.06.2023.

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант)

Предлог листе сеоске куће ИЗБ
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве02.06.2023.
Рок за достављање10.06.2023.

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

Предлог листе грађевински материјал ИРЛ
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве02.06.2023.
Рок за достављање10.06.2023.

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова становања избеглица на њиховој територији доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

Предлог листе грађевински материјал ИЗБ
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве02.06.2023.
Рок за достављање10.06.2023.

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Предлог листе сеоске куће ИРЛ
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве28.04.2023.
Рок за достављање15.05.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

ЈАВНИ ПОЗИВПријава
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве28.04.2023.
Рок за достављање15.05.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за расподелу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

ЈАВНИ ПОЗИВПријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве28.04.2023.
Рок за достављање15.05.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за расподелу средстава намењених побољшању услова становања избеглица на њиховој територији доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

ЈАВНИ ПОЗИВПријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве28.04.2023.
Рок за достављање15.05.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за расподелу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант)

ЈАВНИ ПОЗИВПријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.04.2023.
Рок за достављање24.04.2023. - Истекао

ОДЛУКA о расписивању Јавног позива јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије

ОДЛУКУ о расписивању Јавног позива јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделуОДЛУКУ о расписивању Јавног позива за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроОДЛУКУ о расписивању Јавног позива јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица на њиховој територији доделом помоћи у грађевинском материјалу и опремиОдлуку о расписивању Јавног позива јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговара
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве21.04.2023.
Рок за достављање21.04.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање

ОДЛУКА
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.03.2023.
Рок за достављање10.05.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица, куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

ЈАВНИ ПОЗИВ
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве02.03.2023.
Рок за достављање24.03.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање.

ЈАВНИ ПОЗИВПријавни образацИзјава о непостојању корупцијеИзјава о опорезивању
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве30.09.2022.
Рок за достављање18.10.2022. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у РС ван КиМ, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву , а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом

Јавни позивОбразац пријавеОдлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве30.09.2022.
Рок за достављање18.10.2022. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у РС на АП КиМ, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву , а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењену за завршетак и адапраацију започетог објекта набавком грађевинског материјала и опреме

Јавни позивОбразац пријавеОдлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве30.09.2022.
Рок за достављање18.10.2022. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у РС на АП КиМ, за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање , развој и унапређење доходовних активности за интерно расељена лица

Јавни позивОбразац пријавеОдлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.04.2022.
Рок за достављање26.04.2022. - Истекао

Јавни позив Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији.

Јавни позивОбразац пријавеОдлука о обустави поступка
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.04.2022.
Рок за достављање26.04.2022. - Истекао

Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, на територији Аутономне покрајне Косово и Метохија, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала.

Јавни позивОбразац понудеОдлука о обустави поступка
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.04.2022.
Рок за достављање17.05.2022. - Истекао

Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме у општини Беoчин

Јавни позив
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве16.03.2022.
Рок за достављање31.03.2022. - Истекао

На основу утврђене Листе Комисије за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала, именована решењем Бр. 36-4/1-2022 дана 31. јануара 2022. године, у складу са чланом 9. Правилника о раду Комисије Број: 36-4/2-2022 од 31. јануара 2022. године, од стране Комесара донета је Одлука из прилога.

Одлука о избору ЈЛС ГМ за ИРЛ 2022
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве16.03.2022.
Рок за достављање31.03.2022. - Истекао

На основу утврђене Листе Комисије за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање, именована решењем Бр. 36-2/1-2022 дана 31. јануара 2022. године, у складу са чланом 9. Правилника о раду Комисије Број: 36-2/2-2022 од 31. јануара 2022. године, од стране Комесара донета је Одлука из прилога.

Одлука о избору ЈЛС СК за ИРЛ 2022
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве28.02.2022.
Рок за достављање31.03.2022. - Истекао

На основу утврђене Листе Комисије за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала и опреме, именована решењем Бр. 36-3/1-2022 дана 31. јануара 2022. године, у складу са чланом 10. Правилника о раду Комисије Број: 36-3/2-2022 од 31. јануара 2022. године, од стране Комесара донета је Одлука из прилога.

Одлука о избору ЈЛС ГМ за избеглице 2022
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.02.2022.
Рок за достављање31.03.2022. - Истекао

На основу утврђене Листе Комисије за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант), именована решењем Бр. 36-1/1-2022 дана 31. јануара 2022. године, у складу са чланом 10. Правилника о раду Комисије Број: 36-1/2-2022 од 31. јануара 2022. године, од стране Комесара донета је Одлука из прилога.

Одлука о избору ЈЛС СК за избеглице 2022
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.01.2022.
Рок за достављање14.02.2022. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ jединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала и опреме.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.01.2022.
Рок за достављање14.02.2022. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ jединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант).

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.01.2022.
Рок за достављање14.02.2022. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ jединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.01.2022.
Рок за достављање14.02.2022. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ jединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала и опреме

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.11.2021.
Рок за достављање25.11.2021. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 25. новембар 2021. године.

Јавни позивОбразац за пријављивање
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.11.2021.
Рок за достављање25.11.2021. - Истекао

Јавни позив Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве12.10.2021.
Рок за достављање15.10.2021. - Истекао

Јавни позив јединивцама локалне самоуправе за доделу средстава намењених за побољшање услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине.

Јавни позивЗахтев за доделу средставаОбавештење о продужетку рока за достављање пријава
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве26.08.2021.
Рок за достављање17.09.2021. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе за финансирање мера и активности неопходних за јачање капацитета јединица локалне самоуправе за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији

Јавни позивОбразац за пријављивање