ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.09.2023.
Рок за достављање29.09.2023.

Јавни позив jединицама локалне самоуправе у Републици Србији, на територији АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

ЈАВНИ ПОЗИВПријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.09.2023.
Рок за достављање29.09.2023.

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, на територији АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији

ЈАВНИ ПОЗИВПријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве12.09.2023.
Рок за достављање27.09.2023.

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава остварених продајом доплатне поштанске марке ''Кров 2023'' намењених интеграцији најугроженијих избеглица и унапређењу животних услова најугроженијих интерно расељених лица, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоских домаћинстава

Јавни позив сеоска домаћинства КРОВ 2023Пријава сеоска домаћинства КРОВ 2023
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве08.09.2023.
Рок за достављање29.09.2023.

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота повратника по основу споразума о реадмисији, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Јавни позивПријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве08.09.2023.
Рок за достављање29.09.2023.

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, које су изабране Одлуком о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање Бр. 9-9/533-21/2022 од 13. априла 2023. године и које су доделиле изабраним корисницима-повратницима по основу споразума о реадмисији помоћ кроз куповину сеоске куће са окућницом, без доделе малог гранта, све у оквиру реализације пројекта „Реинтеграција повратника по споразуму о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ кроз обезбеђивање трајних стамбених решења.

Јавни позивПријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве01.09.2023.
Рок за достављање18.09.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републке Србије у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка промовисању и јачању толеранције према мигрантима, и то за повећање толеранције, отклањање предрасуда и развој комуникације и дијалога.

ЈАВНИ ПОЗИВOбразац за пријављивање
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве17.08.2023.
Рок за достављање17.08.2023. - Истекао

Одлука о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији, а на основу Јавног позива бр.553-334/3-2023 од 6. јула 2023. године

Одлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве17.08.2023.
Рок за достављање17.08.2023. - Истекао

Коначна листа јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији.

Коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.08.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

: КОНАЧНА ЛИСТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ВАН АП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КОЈЕ ЖИВЕ У НЕФОРМАЛНИМ КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ (МАЛИ ГРАНТ)

Коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.08.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

КОНАЧНA ЛИСТA ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ВАН АП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА КОЈЕ ЖИВЕ У НЕФОРМАЛНИМ КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ

Коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.08.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

КОНАЧНA ЛИСТA ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ВАН АП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, А КОЈА ЖИВЕ У НЕФОРМАЛНИМ КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.08.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

КОНАЧНA ЛИСТA ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ВАН АП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА ЖИВОТА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, А КОЈА ЖИВЕ У НЕФОРМАЛНИМ КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ЗАВРШЕТАК ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

Коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.08.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

ОДЛУКА о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица које живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант)

ОДЛУКA
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.08.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

ОДЛУКА о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица које живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

ОДЛУКA
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.08.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

ОДЛУКА о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе у неформалним колетивним центерима на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

ОДЛУКA
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.08.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

ОДЛУКА о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији, кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

ОДЛУКA
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве07.08.2023.
Рок за достављање15.08.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван АП Косова и Метохије, за расподелу средстава намењених за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији

Предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве02.08.2023.
Рок за достављање10.08.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно, одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве02.08.2023.
Рок за достављање10.08.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

Предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве02.08.2023.
Рок за достављање10.08.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица које живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант)

Предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве02.08.2023.
Рок за достављање10.08.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова становања избеглица које живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

Предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве11.07.2023.
Рок за достављање26.07.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

Јавни позив - ИРЛ - грађевински материјалПријава
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве11.07.2023.
Рок за достављање26.07.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Јавни позив - ИРЛ - сеоске кућеПријава
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве11.07.2023.
Рок за достављање26.07.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица које живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант)

Јавни позив - ИЗБ - сеоске кућеПријава
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве11.07.2023.
Рок за достављање26.07.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова становања избеглица које живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјалПријава
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве06.07.2023.
Рок за достављање21.07.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији

ЈАВНИ ПОЗИВОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве13.06.2023.
Рок за достављање13.06.2023. - Истекао

Коначна листа јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

Коначна листа - грађевински материјал ИРЛ
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве13.06.2023.
Рок за достављање13.06.2023. - Истекао

Коначна листа јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Коначна листа сеоске куће ИРЛ
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве13.06.2023.
Рок за достављање13.06.2023. - Истекао

Коначна листа јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова становања избеглица на њиховој територији доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

Коначна листа - грађевински материјал - избеглице