ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве21.06.2024.
Рок за достављање21.06.2024. - Истекао

Одлуку о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Одлука - РЕА - Сеоске куће
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве20.06.2024.
Рок за достављање20.06.2024. - Истекао

Коначна листа јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Коначна листа РЕА- сеоске куће
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве17.06.2024.
Рок за достављање14.07.2024.

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 3 стамбене јединице са могућношћу куповине на територији града Новог Пазара

јавни позивобавештење
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве13.06.2024.
Рок за достављање19.06.2024. - Истекао

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица на територији града Лесковца

јавни позив
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве11.06.2024.
Рок за достављање19.06.2024. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова живота повратника по основу споразума о реадмисији, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве04.06.2024.
Рок за достављање12.06.2024. - Истекао

Предлог листе јединице локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица на њиховој територији доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми на територији општине Пећинци

предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве03.06.2024.
Рок за достављање03.06.2024. - Истекао

- Одлука о додели средстава јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

Odluka o dodeli GM IRL
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве03.06.2024.
Рок за достављање03.06.2024. - Истекао

- Одлука о додели средстава јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Odluka o dodeli SD IRL
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве03.06.2024.
Рок за достављање03.06.2024. - Истекао

- Одлука о додели средстава јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије намењених решавању стамбених потреба избеглица које живе на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Odluka o dodeli SD IZB
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве03.06.2024.
Рок за достављање03.06.2024. - Истекао

-Одлука о додели средстава јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије намењених побољшању услова становања избеглица које живе на њиховој територији доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

Odluka o dodeli GM IZB
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.05.2024.
Рок за достављање31.05.2024. - Истекао

- КОНАЧНА ЛИСТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ВАН АП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА ЖИВОТА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, А КОЈА ЖИВЕ НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Коначна листа - ИРЛ - сеоске куће са окућницом
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.05.2024.
Рок за достављање31.05.2024. - Истекао

- КОНАЧНА ЛИСТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ВАН АП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА ЖИВОТА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, А КОЈА ЖИВЕ НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ЗАВРШЕТАК ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

Коначна листа - ИРЛ - грађевински материјал
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.05.2024.
Рок за достављање31.05.2024. - Истекао

- КОНАЧНА ЛИСТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ВАН АП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Коначна листа - ИЗБ - сеоске куће
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.05.2024.
Рок за достављање31.05.2024. - Истекао

- КОНАЧНА ЛИСТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ВАН АП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ

Коначна листа - ИЗБ -грађевински материјал
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве22.05.2024.
Рок за достављање30.05.2024. - Истекао

- Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве22.05.2024.
Рок за достављање30.05.2024. - Истекао

- Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве22.05.2024.
Рок за достављање30.05.2024. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица на њиховој територији доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве22.05.2024.
Рок за достављање30.05.2024. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве20.05.2024.
Рок за достављање04.06.2024. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота повратника по основу споразума о реадмисији, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Јавни позивПријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве30.04.2024.
Рок за достављање30.05.2024. - Истекао

Јавни позив за избор корисника три стамбене јединице намењене за социјално становање у заштићеним условима на територији града Ниша

Јавни позив
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.04.2024.
Рок за достављање26.04.2024. - Истекао

- Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

јавни позивпријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.04.2024.
Рок за достављање26.04.2024. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

јавни позивпријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.04.2024.
Рок за достављање26.04.2024. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица на њиховој територији доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

јавни позивпријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.04.2024.
Рок за достављање26.04.2024. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

јавни позивпријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве22.03.2024.
Рок за достављање22.04.2024. - Истекао

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 3 стамбене јединице са могућношћу куповине на територији општине Пећинци

јавни позивпријаваизјаваизјава за достављање документације по службеној дужности
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве19.03.2024.
Рок за достављање16.04.2024. - Истекао

Јавни позив за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву

Јавни позив - Бачки Петровац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве12.02.2024.
Рок за достављање12.03.2024. - Истекао

За доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава интерно расењених лица кроз доходовне активности на територији општине Владимирци.

јавни позив
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве12.02.2024.
Рок за достављање12.03.2024. - Истекао

За доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава избеглих лица кроз доходовне активности на територији општине Владимирци.

јавни позив
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.01.2024.
Рок за достављање15.01.2024. - Истекао

Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица - Крушевац

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица - Крушевац