ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве06.12.2023.
Рок за достављање06.12.2023. - Истекао

- Коначна листа јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве06.12.2023.
Рок за достављање06.12.2023. - Истекао

Одлука о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

одлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве27.11.2023.
Рок за достављање05.12.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве27.11.2023.
Рок за достављање05.12.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.11.2023.
Рок за достављање14.11.2023. - Истекао

Коначна листа јединица локалне самоуправе у Републици Србији за расподелу средстава намењених економском оснаживању избеглица које живе на њиховој територији

коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.11.2023.
Рок за достављање14.11.2023. - Истекао

Одлука о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених економском оснаживању избеглица које живе на њиховој територији

одлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.11.2023.
Рок за достављање14.11.2023. - Истекао

Коначна листа јединица локалне самоуправе у Републици Србији за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву која живе на њиховој територији за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности

коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.11.2023.
Рок за достављање14.11.2023. - Истекао

Одлука о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву која живе на њиховој територији за покретање, развој и унапређење доходовних активности

одлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.11.2023.
Рок за достављање21.11.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

јавни позивпријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве13.11.2023.
Рок за достављање13.11.2023. - Истекао

Коначнa листa јединица локалне самоуправе у Републици Србији за расподелу средстава намењених за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији

Коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве13.11.2023.
Рок за достављање13.11.2023. - Истекао

Одлука о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији

Одлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве03.11.2023.
Рок за достављање13.11.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву која живе на њиховој територији за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности

предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве03.11.2023.
Рок за достављање03.11.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији за расподелу средстава намењених економском оснаживању избеглица које живе на њиховој територији

предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве02.11.2023.
Рок за достављање10.11.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији за расподелу средстава намењених за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији

предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.10.2023.
Рок за достављање31.10.2023. - Истекао

Коначна листу јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота повратника по основу споразума о реадмисији, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом , односно одговарајуће непокретности.

коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.10.2023.
Рок за достављање31.10.2023. - Истекао

Одлуку о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, а на основу Јавног позива бр.36-16/3-2023 од 08.септембра 2023.године

одлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.10.2023.
Рок за достављање31.10.2023. - Истекао

Коначну листу јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за поправку, адаптацију или опремање сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници пројекта „Реинтеграција повратника по основу споразума о реадмисији из немачке и других земаља ЕУ кроз обезбеђивање трајних стамбених решења

коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.10.2023.
Рок за достављање31.10.2023. - Истекао

Одлуку о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, а на основу Јавног позива бр. 36-15/2023. од 08.септембра 2023.године.

одлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.10.2023.
Рок за достављање31.10.2023. - Истекао

- Коначна листу јединица локалне самоуправе у Републици Србији на територији АП Косово и Метохија, за расподелу средстава намењених за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији

коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.10.2023.
Рок за достављање31.10.2023. - Истекао

Одлука о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, на територији АП Косово и Метохија за доделу средстава намењених за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији

одлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.10.2023.
Рок за достављање24.10.2023. - Истекао

- Коначну листу јединица локалне самоуправе у Републици Србији, на територији АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.10.2023.
Рок за достављање24.10.2023. - Истекао

- Одлука о избору јединица локалних самоуправа у Републици Србији, на територији АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

одлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.10.2023.
Рок за достављање24.10.2023. - Истекао

- Коначна листа јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава остварених продајом доплатне поштанске марке „Кров 2023ˮ намењених интеграцији најугроженијих избеглица и унапређењу животних услова најугроженијих интерно расељених лица, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоских домаћинстава

коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.10.2023.
Рок за достављање24.10.2023. - Истекао

- Одлука о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава остварених продајом доплатне поштанске марке ''Кров 2023'' намењених интеграцији најугроженијих избеглица и унапређењу животних услова најугроженијих интерно расељених лица, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоских домаћинстава

одлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве23.10.2023.
Рок за достављање23.10.2023. - Истекао

Коначну листу јединица локалне самоуправе у Републици Србији у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка промовисању и јачању толеранције према мигрантима у Републици Србији, и то за повећање толранције, отклањање предрасуда и развој комуникације и дијалога

коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве23.10.2023.
Рок за достављање23.10.2023. - Истекао

Одлуку о избору јединица локалне самоуправе у Ррепублици Србији, а на основу Јавног позива Бр.36-14/4-2023. од 1. септембра 2023.године.

одлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве20.10.2023.
Рок за достављање30.10.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији на територији АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији

предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве20.10.2023.
Рок за достављање30.10.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доеделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за поправку, адаптацију или опремање сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници Пројекта „Реинтеграција повратника по споразуму о реадмисији из немачке и других земаља еу кроз обезбеђивање трајних стамбених решења“

предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве20.10.2023.
Рок за достављање30.10.2023. - Истекао

Предлог листе јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота повратника по основу споразума о реадмисији, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве12.10.2023.
Рок за достављање20.10.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава остварених продајом доплатне поштанске марке ''КРОВ 2023'' намењених интеграцији најугроженијих избеглица и унапређењу животних услова најугроженијих интерно расељених лица, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоских домаћинстава

Предлог листе