ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве10.03.2020.
Рок за достављање25.03.2020. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве03.03.2020.
Рок за достављање10.03.2020. - Истекао

JАВНИ ПОЗИВ у Републици Србији за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву која бораве у неформалим колективним центрима на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве25.02.2020.
Рок за достављање11.03.2020. - Истекао

Јавни позив Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве19.02.2020.
Рок за достављање09.03.2020. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве08.11.2019.
Рок за достављање22.11.2019. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за побољшање услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине

Јавни позивЗахтев за доделу малог гранта
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве08.11.2019.
Рок за достављање15.11.2019. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе за финансирање мера и активности неопходних за јачање капацитета јединица локалне самоуправе за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве16.09.2019.
Рок за достављање20.09.2019. - Истекао

JАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених затварању неформалних колективних центара стварањем и побољшањем услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву који бораве у неформалим колективним центрима на њиховој територији, кроз -куповину сеоских кућа са окућницом

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве13.09.2019.
Рок за достављање20.09.2019. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, на териротрији Аутономне покрајне Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве10.09.2019.
Рок за достављање17.09.2019. - Истекао

JАВНИ ПОЗИВ Jединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развоју комуникације и дијалога

Јавни позивОбразац за пријављивање
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве22.08.2019.
Рок за достављање13.09.2019. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант)

Јавни позив Пријава на јавни позив
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве08.08.2019.
Рок за достављање28.08.2019. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање

Јавни позивОбразац пријавеОдлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве26.06.2019.
Рок за достављање05.07.2019. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама (у даљем тексту: пакети) намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији.

Јавни позивЗахтев
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.06.2019.
Рок за достављање22.07.2019. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.06.2019.
Рок за достављање09.07.2019. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица на њиховој територији, кроз куповину сеоских кућа са окућницом

Јавни позивОбразац Захтева за помоћОдлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве21.06.2019.
Рок за достављање02.07.2019. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за повратникe по основу споразума о реадмисији који живе на њиховој територији

Јавни позив ДАОбразац пријаве ДА
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве21.06.2019.
Рок за достављање02.07.2019. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала.

Јавни позив ГМОбразац пријаве ГМ
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве21.06.2019.
Рок за достављање02.07.2019. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, а који живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправкуили адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Јавни позив СК Образац пријаве СК
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве04.04.2019.
Рок за достављање12.04.2019. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, на територији Аутономне покрајне Косово и Метохија, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве04.04.2019.
Рок за достављање12.04.2019. - Истекао

JАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на територији Аутономне покрајне Косово и Метохија за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве04.03.2019.
Рок за достављање20.03.2019. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији ван Косова и Метохије за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности.

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве04.03.2019.
Рок за достављање20.03.2019. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији.

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве04.03.2019.
Рок за достављање20.03.2019. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала.

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве04.03.2019.
Рок за достављање20.03.2019. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала.

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве21.11.2018.
Рок за достављање30.11.2018. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за побољшање услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве21.11.2018.
Рок за достављање30.11.2018. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве17.10.2018.
Рок за достављање05.10.2018. - Истекао

Jавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве03.10.2018.
Рок за достављање12.10.2018. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе за финансирање мера и активности неопходних за јачање капацитета јединица локалне самоуправе за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве03.10.2018.
Рок за достављање12.10.2018. - Истекао

JАВНИ ПОЗИВ Jединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развоју комуникације и дијалога

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве17.09.2018.
Рок за достављање05.10.2018. - Истекао

Jавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве10.09.2018.
Рок за достављање24.10.2018. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант).

Преузмите пратећу документацију