Извештаји

Извештај о реализованој финансијској подршци програмима организација цивилног друштва из буџетских средстава у 2023. години.

 

Извештај о спровођењу средњорочног плана за 2023. годину

 

Родна равноправност 2024

План мере за управљање ризицима 2024

План мера за унапређење родне равноправности за 2024.годину

Образац 3-Годишњи извештај о остваривању родне равноправности

Извештај о спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа рп

Решење о одређивању лица задуженог за родну равноправност у Комесаријату

 

 

 

EX POST АНАЛИЗА Националне стратегије за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2015. до 2020. године

Годишњи извештај о остваривању родне равноправности за 2022. годину

План мера за управљање ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023. годину

План мера за унапређење родне равноправности за 2023. годину.

Годишњи извештај о управљању сукобом интереса за 2022. годину

Извештај о положају повратника по Споразуму о реадмисији у Србији 2021. 

Преузмите документ

 

Годишњи план расписивања јавних позива за финансирање/делимично финансирање програма организација цивилног друштва за 2022. годину

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОГРАМИМА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2022. ГОДИНИ.

Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења из буџетских средстава у 2021. години

 

Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења из буџетских средстава у 2020. години

 

Годишњи план расписивања јавних позива за финансирање/делимично финансирање програма организација цивилног друштва за 2021. годину

Извештаји о раду Комесаријата за избеглице и миграције: 

2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021


Стање и потребе интерно расељених лица, септембар 2018

Преузмите документ 


Стање и потребе интерно расељених лица, септембар 2017

Преузмите документ
 Став грађана Боговађе, Тутина, Сјенице, Бање Ковиљаче и Крњаче (Београд) према тражиоцима азила јун 2015

Преузмите документ
 Став грађана Републике Србије према тражиоцима азила јун 2015

Преузмите документ
 
Испитивање ставова грађана према тражиоцима азила
Истраживање, октобар 2012. годинеИстрaживaњe je спрoвeдeнo нa узoрку oд 1200 испитaникa, грaђaнa oпштинa Лajкoвaц, Mлaдeнoвaц и Лoзницa, путeм тeлeфoнскe aнкeтe. Пoнoвљeним интeрвjуoм нa 20% aнкeтирaних лицa вршeнa je кoнтрoлa вeрoдoстojнoсти oдгoвoрa. Пoсстрaтификaциja je рaђeнa рaди eлиминaциje нeoдгoвoрa услeд oдбиjaњa интeрвjуa. Пoдaци су сaкупљeни у пeриoду 20,21,22,24.9.2012.гoдинe.

Преузмите документ
 Став грађана према избеглицама, интерно расељеним лицима и тражиоцима азила
Истраживање, октобар 2012. годинеИстрaживaњe je спрoвeдeнo нa узoрку oд 1298 испитaникa, грaђaнa Србиje, бeз Кoсoвa и Meтoхиje. Пoнoвљeним интeрвjуoм нa 20% aнкeтирaних лицa вршeнa je кoнтрoлa вeрoдoстojнoсти oдгoвoрa. Пoсстрaтификaциja je рaђeнa рaди eлиминaциje нeoдгoвoрa услeд oдбиjaњa интeрвjуa. Пoдaци су сaкупљeни у пeриoду 22.9 – 4.10.2012.гoдинe.

Преузмите документ
 

Процена потреба интерно расељених лица у Србији
Март 2011. године

Преузмите документ
 Регистрација избеглица у Србији 2005Преузмите документ
 


Регистрација лица расељених са Косова и Метохије  2001. године

Преузмите документ

 

 


Регистрација избеглица у Србији 2001 (март-април)Преузмите документ
 Попис избеглица и других ратом угрозених лица у СРЈ 1996Преузмите документ