Kontakt ЋИРLATENG

Izveštaji

 

Izveštaj o položaju povratnika po Sporazumu o readmisiji u Srbiji 2021. 

Preuzmite dokument

 

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za finansiranje/delimično finansiranje programa organizacija civilnog društva za 2022. godinu

IZVEŠTAJ O REALIZOVANOJ FINANSIJSKOJ PODRŠCI PROGRAMIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA IZ BUDžETSKIH SREDSTAVA U 2022. GODINI.

Izveštaj o realizovanoj finansijskoj podršci programima udruženja iz budžetskih sredstava u 2021. godini

 

Izveštaj o realizovanoj finansijskoj podršci programima udruženja iz budžetskih sredstava u 2020. godini

 

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za finansiranje/delimično finansiranje programa organizacija civilnog društva za 2021. godinu

Izveštaji o radu Komesarijata za izbeglice i migracije: 

2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021


Stanje i potrebe interno raseljenih lica, septembar 2018

Preuzmite dokument 


Stanje i potrebe interno raseljenih lica, septembar 2017

Preuzmite dokument
 Stav građana Bogovađe, Tutina, Sjenice, Banje Koviljače i Krnjače (Beograd) prema tražiocima azila jun 2015

Preuzmite dokument
 Stav građana Republike Srbije prema tražiocima azila jun 2015

Preuzmite dokument
 
Ispitivanje stavova građana prema tražiocima azila
Istraživanje, oktobar 2012. godineIstraživanje je sprovedeno na uzorku od 1200 ispitanika, građana opština Lajkovac, Mladenovac i Loznica, putem telefonske ankete. Ponovljenim intervjuom na 20% anketiranih lica vršena je kontrola verodostojnosti odgovora. Posstratifikacija je rađena radi eliminacije neodgovora usled odbijanja intervjua. Podaci su sakupljeni u periodu 20,21,22,24.9.2012.godine.

Preuzmite dokument
 Stav građana prema izbeglicama, interno raseljenim licima i tražiocima azila
Istraživanje, oktobar 2012. godineIstraživanje je sprovedeno na uzorku od 1298 ispitanika, građana Srbije, bez Kosova i Metohije. Ponovljenim intervjuom na 20% anketiranih lica vršena je kontrola verodostojnosti odgovora. Posstratifikacija je rađena radi eliminacije neodgovora usled odbijanja intervjua. Podaci su sakupljeni u periodu 22.9 – 4.10.2012.godine.

Preuzmite dokument
 

Procena potreba interno raseljenih lica u Srbiji
Mart 2011. godine

Preuzmite dokument
 Registracija izbeglica u Srbiji 2005Preuzmite dokument
 


Registracija lica raseljenih sa Kosova i Metohije  2001. godine

Preuzmite dokument

 

 


Registracija izbeglica u Srbiji 2001 (mart-april)Preuzmite dokument
 Popis izbeglica i drugih ratom ugrozenih lica u SRJ 1996Preuzmite dokument