Kontakt ЋИРLATENG

Pomoć pri integraciji

Integracija lica kojima je odobren azil regulisana je Zakonom o upravljanju migracijama ("Službeni glasnik RS", broj 107/12) i Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 24/18).
Bliži uslovi, način, postupak i druga pitanja od značaja za uključivanje lica kojima je odobreno pravo na azil u društveni, kulturni i privredni život u Republici Srbiji regulisani su Uredbom o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je odobreno pravo na azil ("Službeni glasnik RS", broj 101/16, 56/2018) i Uredbom o merilima za utvrđivanje prioriteta za smeštaj lica kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita i uslovima korišćenja stambenog prostora za privremeni smeštaj ("Službeni glasnik RS", broj 63/15, 56/18).
 
Lice kojem je odobreno pravo na azil ima pravo na:
1) boravak;
2) smeštaj;
3) slobodu kretanja;
4) zdravstvenu zaštitu;
5) obrazovanje;
6) pristup tržištu rada;
7) pravnu pomoć;
8) socijalnu pomoć;
9) svojinu;
10) slobodu veroispovesti;
11) spajanje porodice;
12) isprave u skladu sa članom 87. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti;
13) pomoć pri integraciji.
 
Lice kojem je odobreno pravo na azil dužno je da poštuje Ustav, zakone, druge propise i opšte akte Republike Srbije.
Lice kome je odobreno pravo na azil dužno je da pohađa časove srpskog jezika i pisma u Republici Srbiji.
Licu kojem je odobren azil, smeštaj se obezbeđuje prema mogućnostima Republike Srbije, najduže jednu godinu od pravnosnažnosti odluke kojom mu je odobreno pravo na azil, ukoliko ne poseduje novčana sredstva u skladu sa posebnim propisom koji reguliše smeštaj lica kojima je odobren azil. Pod smeštajem smatra se određen stambeni prostor dat na privremeno korišćenje ili novčana pomoć potrebna za privremeni smeštaj.

Republika Srbija u okviru svojih mogućnosti obezbeđuje uslove za uključivanje lica kojima je odobreno pravo na azil u društveni, kulturni i privredni život.

Uredba o merilima za utvrđivanje prioriteta za smeštaj lica kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita i uslovima korišćenja stambenog prostora za privremeni smeštaj

Uredba o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je odobreno pravo na azil 

Program upoznavanja srpske kulture, istorije i ustavnog uređenja

 

Informacija o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život - srpski

Informacija o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život - engleski

Informacija o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život - francuski

Informacija o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život - arapski

Informacija o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život - persijski

Informacija o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život - paštu

Informacija o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život - urdu

 

Izazovi u integraciji 2019. godine

 

Integracija januar-jun 2020 - Infografika