Kontakt ЋИРLATENG

EU fondovi

IPA Instrument za pretpristupnu pomoć
IPA 2013
IPA Instrument za pretpristupnu pomoć 2014-2020
IPA 2014

IPA Instrument za pretpristupnu pomoć

Evropska unija je izgradila mehanizam predpristupne pomoći zemljama kandidatima za članstvo u EU, kao i zemljama potencijalnim kandidatima za članstvo – Instrument predpristupne pomoći “IPA”. Reč je o jedinstvenom instrumentu koji objedinjuje sve programe pomoći državama koje žele da pristupe EU. Instrument predpristupne pomoći IPA ima dva glavna cilja: da pruži pomoć zemljama korisnicima u ispunjavanju političkih, ekonomskih i kriterijuma koji se odnose na usvajanje pravnih tekovina EU. Drugi, izgradnja administrativnih kapaciteta i jačanje pravosuđa i procesa priprema za korišćenje strukturnih i konezionih fondova EU nakon pristupanja Evropskoj uniji. Republika Srbija je korisnik ovog instrumenta od 2007. godine na osnovu Okvirnog sporazuma o pružanju podrške koji je Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala 2007. godine. Od gotovo 11,5 milijardi evra, koliko je iznosio budžet IPA za period 2007-2013, Republici Srbiji je stavljeno na raspolaganje oko 1,4 milijardi evra. Ova pomoć je pružena Srbiji kao potencijalnom kandidatu za prijem u EU. Pomoć je opredeljena za realizaciju projekata koji su kroz proces programiranja prepoznati kao prioritetni i usaglašeni između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije u obliku finansijskih sporazuma.


IPA 2013

Septembra 2015. godine, počelo je sprovođenje Tvining projekta „Podrška Nacionalnom sistemu azila u Republici Srbiji“ koji finansira Evropska unija, a sprovode Komesarijat za izbeglice i migracije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u partnerstvu sa Švedskom migracionom agencijom kao većinskim partnerom i Službom za integracijom Ministarstva bezbednosti i unutrašnjih poslova Kraljevine Holandije i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Slovenije.
Projekat, koji ima za cilj unapređenje celokupnog sistema azila uključujući i izmene i dopune Zakona o azilu, razvijanje mehanizama za integraciju lica kojima je odobrena zaštita, unapređenje tehnika intervjua i zaštite dokumenata koja se izdaju tražiocima azila, kao i sprovođenje informativne kampanje kako bi se podigao nivo svesti o pravima i obavezama tražilaca azila u Republici Srbiji kao i o posledicama zloupotrebe bezviznog režima od strane srpskih državljana u zemljama članicama EU.
Projekat je finansirala Evropska unija iznosom od miliona evra u okviru programa IPA 2013. Projekat je završen u februaru 2018. godine. 
Sprovođenjem projektnih komponeneti dodatno je unapređenkvalitet procedura koje se primenjuju pri donošenju odluka po zahtevima za azil, obezbeđen je unapređen pristup pravima onih lica kojima je odobrena zaštita, postignuta potpuna usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i ispunjeni preduslovi iz poglavlja 23 i 24 za pristupanje Srbije EU.


IPA Instrument za pretpristupnu pomoć 2014-2020

Evropska unija je u martu 2014. godine uspostavila novi instrument podrške državama koje se nalaze u procesu pridruživanja i pristupanja EU - Instrument za pretpristupnu pomoć II. Za period 2014-2020 opredeljeno je ukupno 11,7 milijardi evra, od čega okvirno 1,5 milijardi evra za Republiku Srbiju. Pružajući ovu podršku, Evropska unija nastoji da podstakne sprovođenje neophodnih reformi koje su uslov za za pristupanje Evropskoj uniji i ekonomski i socijalni razvoj. Podrška se najčešće ogleda u pružanju usluga obuke i stručnog usavršavanja, u nabavci neophodne opreme, izgradnji  infrastrukture i slično. Kao i u prethodnom periodu, fokus podrške  biće na sektorima reforme javne uprave, vladavine prava, zaštite životne sredine, zapošljavanja, obrazovanja, preduzetništva, nauke i istraživanja, saobraćaja, energetike, poljoprivrede itd.
U ovom programskom periodu do sada su usaglašena četiri godišnja IPA programa - za 2014, 2015, 2016. i 2017. godinu. Oni, uz podršku za program IPARD i podršku organizacijama civilnog društva, predstavljaju pomoć u ukupnom iznosu od preko 780 miliona evra.


IPA 2014

Ukupna vrednost doprinosa EU programu IPA 2014. iznosi 179,1 miliona evra. Program IPA 2014. uključuje intervencije u sledećim sektorima: reforma javne uprave, unutrašnji poslovi, energetika, konkurentnost, razvoj ljudskih resursa i društveni razvoj. Pored toga, pomoć uključuje pripremu projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju infrastrukturnih projekata, podršku procesu evropskih integracija i usklađivanje sa pravnim tekovinama EU i nadoknadu troškova učešća u programima Unije.

Komesarijat za izbeglice i migracije, u okviru sektora unutrašnjih poslova,  sprovodi projekat iz ovog programa pod nazivom:  „Proširenje postojećih kapaciteta za smeštaj tražilaca azila” i „Poboljšanje uslova života IRL i povratnika po sporazumu o readmisiji“. Programske aktivnosti se odnose na proširenje kapaciteta za smeštaj tražilaca azila kroz rekonstrukciju postojećeg centra u okviru četiri ugovora, a aktivnosti koje će doprineti poboljšanju uslova života IRL i povratnika po sporazumu o readmisiji sprovode se u okviru grant šeme.