Kontakt ЋИРLATENG

Rukovodstvo

Svetlana Velimirović
Zamenik komesara

Rođena je 1967. godine u Beogradu. Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2001. godine stekla stručno zvanje specijaliste opšte medicine. Ima položen stručni ispit za doktora medicine i za rad u državnim organima.

Veći deo radnog staža provela u Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije na mestu samostalnog savetnika za praćenje ostvarivanje prava iz oblasti zdravstvene zaštite. Predlagala projekte za zbrinjavanje izbeglica sa zdravstvenim problemima. Sarađivala sa međunarodnim, domaćim, vladinim i nevladinim organizacijama. Učestvovala u programiranju i formulaciji projekata za predpristupne fondove Evropske Unije.

Tokom cele profesionalne karijere neposredano je radila sa strankama u rešavanju njihovih pojedinačnih problema, kao i problema grupa.

Jula meseca 2008. godine Vlada je postavlja za pomoćnika komesara, a marta 2009. godine za zamenika komesara.

Govori engleski jezik. Udata, majka dvoje dece. Ivan Gerginov
Pomoćnik komesara za prihvat, zbrinjavanje, povratak i integraciju izbeglica

Rođen je 1965. godine u Ečkoj, kod Zrenjanina. Završio je Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, Univerziteta u Novom Sadu gde je stekao stručno zvanje diplomiranog inženjera proizvodnog menadžmenta.

Ima dugogodišnje radno iskustvo u radu sa izbeglicama i raseljenim licima. Bio je član, potom i koordinator okružnog štaba za prihvat i zbrinjavanje izbeglica u Srednjo-banatskom okrugu.

Bio je vođa tima prilikom registracije glasača iz Bosne i Hercegovine za glasanje van zemlje na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije 1997. godine.

U Komisiji za imovinske zahteve raseljenih lica i izbeglica, formirane na osnovu Dejtonskog sporazuma - Aneks 7, radio je od 1998. do 2003. godine kao  rukovodilac mobilnog tima.

Od 2003. do 2005. godine radio je kao šef kancelarije Komiteta za pomoć i zaštitu prava ratom pogođenih lica u Novom Sadu, projekat „Raseljeni u Srbiji: Oporavak kroz uvećan pristup ekonomskim prilikama i legalnim pravima“.

Marta meseca 2009. godine Vlada Republike Srbije postavlja ga za pomoćnika komesara.

Govori engleski jezik. Oženjen, otac troje dece.