Руководство

Светлана Велимировић
Заменик комесара

Рођена је 1967. године у Београду. Завршила Mедицински факултет Универзитета у Београду. 2001. године стекла стручно звање специјалисте опште медицине. Има положен стручни испит за доктора медицине и за рад у државним органима.

Већи део радног стажа провела у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије на месту самосталног саветника за праћење остваривање права из области здравствене заштите. Предлагала пројекте за збрињавање избеглица са здравственим проблемима. Сарађивала са међународним, домаћим, владиним и невладиним организацијама. Учествовала у програмирању и формулацији пројеката за предприступне фондове Европске Уније.

Током целе професионалне каријере непосредано је радила са странкама у решавању њихових појединачних проблема, као и проблема група.

Јула месеца 2008. године Влада је поставља за помоћника комесара, а марта 2009. године за заменика комесара.

Говори енглески језик. Удата, мајка двоје деце. Иван Гергинов
Помоћник комесара за прихват, збрињавање, повратак и интеграцију избеглица

Рођен је 1965. године у Ечкој, код Зрењанина. Завршио је Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитета у Новом Саду где је стекао стручно звање дипломираног инжењера производног менаџмента.

Има дугогодишње радно искуство у раду са избеглицама и расељеним лицима. Био је члан, потом и координатор окружног штаба за прихват и збрињавање избеглица у Средњо-банатском округу.

Био је вођа тима приликом регистрације гласача из Босне и Херцеговине за гласање ван земље на територији Савезне Републике Југославије 1997. године.

У Комисији за имовинске захтеве расељених лица и избеглица, формиране на основу Дејтонског споразума - Анекс 7, радио је од 1998. до 2003. године као  руководилац мобилног тима.

Од 2003. до 2005. године радио је као шеф канцеларије Комитета за помоћ и заштиту права ратом погођених лица у Новом Саду, пројекат „Расељени у Србији: Опоравак кроз увећан приступ економским приликама и легалним правима“.

Марта месеца 2009. године Влада Републике Србије поставља га за помоћника комесара.

Говори енглески језик. Ожењен, отац троје деце.