Руководство

Светлана Велимировић
Заменик комесара

Рођена је 1967. године у Београду. Завршила Mедицински факултет Универзитета у Београду. 2001. године стекла стручно звање специјалисте опште медицине. Има положен стручни испит за доктора медицине и за рад у државним органима.

Већи део радног стажа провела у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије на месту самосталног саветника за праћење остваривање права из области здравствене заштите. Предлагала пројекте за збрињавање избеглица са здравственим проблемима. Сарађивала са међународним, домаћим, владиним и невладиним организацијама. Учествовала у програмирању и формулацији пројеката за предприступне фондове Европске Уније.

Током целе професионалне каријере непосредано је радила са странкама у решавању њихових појединачних проблема, као и проблема група.

Јула месеца 2008. године Влада је поставља за помоћника комесара, а марта 2009. године за заменика комесара.

Говори енглески језик. Удата, мајка двоје деце.  

Душица Поповић
в.д. помоћника комесара  Комесаријата за избеглице и миграције - Сектор за прихват, збрињавање, реадмисију, трајна решења и азил.

Душица Поповић рођена је 1978. године у Београду, има стечено звање дипломираног економисте.

Има вишегодишње радно искуство у компанијама у приватном сектору на пословима управљања људским ресурсима.

Народни посланик у Народној Скупштини Републике Србије где је активно учествовала у раду Одбора за рад, друштвену укљученост и смањење сиромаштва у периоду од 2012-2014.године, одборник у Скупштини градске општине Чукарица у више мандата као и  одборник у Скупштини града Београда.

Вишегодишње искуство у области социјалне заштите у граду Београду, где је као помоћник секретара Секретаријата за социјалну заштиту водила Сектор за избеглице, интерно расељена лица и миграције. Непосредно је учествовала у раду са избеглицама и интерно расељеним лицима у пружању помоћи при остваривању права, као и у стамбеном збрињавању избеглица и побољшању услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву. Kао члан Савета за управљање миграцијама Града Београда и градски повереник за избеглице и миграције за град Београд учествовала је и у изради првог Акционог плана града Београда за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији за период од 2020-2024. године.

Радила на месту шефа Одсека за миграције и евроинтеграције у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије у звању вишег саветника. У децембру 2022.године Влада Републике Србије је именује за в.д. помоћника комесара.

Говори енглески језик. Удата, мајка двоје деце.

 

 

Ана Шупица

в. д. помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције - Сектор за опште, правне, кадровске и административне послове

 

Ана Шупица, рођена 1981. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију и дипломирала на Правном факултету Унивезитета у Београду.

Своју професионалну каријеру започела је у адвокатури и приватном сектору на правним и организационим пословима.

Има преко 13 година радног искуства у Градског управи града Београда, од чега 5 година у области јавних набавки, а 8 година у области социјалне заштите. У Секретаријату за социјалну заштиту била је начелник Одељења за другостепене поступке и нормативно-правне послове у Сектору за социјалну, борачко-инвалидску заштиту и надзор и руководилац Сектора за послове планирања, изградње и праћења делатности установа социјалне заштите.

За време док је била руководилац Сектора изграђен је Дневни боравак за децу са сметњама у развоју у  Лазаревацу, а започета је и изградња Дневног боравка у Барајеву, 3 Дневна боравка су комплетно рекоснтруисана и опремљена, комплетно су реконструисани и опремљени и 10 објеката Клубова за старија лица и 7 одељења Градског центра за социјални рад.

Била је члан радних и стручних група из области социјалне заштите, рада и запошљавања, као и стамбене комисије града Београда и изградње Београда.

Радила на месту шефа Одсека за опште и кадровске послове у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије. У децембру 2022.године Влада Републике Србије је именује за в.д. помоћника комесара.

Говори енглески и француски језик. Мајка је једног детета.