ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве13.05.2022.
Рок за достављање30.06.2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НАЈМАЊЕ 5 СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА за побољшање услова становања док су у расељеништву

Јавни позивИзјава корисникаИзјава продавцаИзјава - заштита податакаПријава на јавни позив
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве13.05.2022.
Рок за достављање30.06.2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НАЈМАЊЕ 5 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, за побољшање услова становања док су у расељеништву, за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

Јавни позивИзјава корисникаИзјава заштита податакаПријава на јавни позив
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве09.05.2022.
Рок за достављање08.06.2022.

Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица у Сремској Митровици кроз доделу грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

Јавни позив
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве05.05.2022.
Рок за достављање26.05.2022.

Јавни позив за доделу помоћи у грађевинском материјалу, намењена побољшању услова становања породицама избеглица који живе на територији општине Врњачка Бања

Јавни позивПријавни образацИзјава
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве24.01.2022.
Рок за достављање09.03.2022. - Истекао

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 5 сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, на територији општине Шид, Потпројекат 9. - Регионални стамбени програм

Јавни позивОбразац пријавеИзјава о имовини
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве31.12.2021.
Рок за достављање08.02.2022. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Јавни позив
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве30.12.2021.
Рок за достављање18.02.2022. - Истекао

Обавештење о петом продужењу рока за подношење понуда по ВИИ Јавном позиву бр. РХП-Њ7-ПА/ПЦ2-2021 за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије, објављеном дана 14. јула 2021. године, као и Обавештење о трећем продужењу рока за подношење понуда по ВИИИ Јавном позиву бр. РХП-Њ7-ПА/ПЦ3-2021, објављеном дана 30.09.2021. године, за територију општине Параћин.

Обавештење о трећем продужењу рокаОбавештење о петом продужењу рока
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве08.12.2021.
Рок за достављање31.01.2022. - Истекао

Јавни позив за избор корисника за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву која бораве у неформалним колективним центрима на територији града Београда и то кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћ у грађевинском и другом материјалу односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Јавни позивПријаваИзјава корисника СД ИРЛИзјава продавца СД ИРЛизјава заштита података
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве22.11.2021.
Рок за достављање31.12.2021. - Истекао

Јавни позив за давање у закуп стамбених јединица на одређено време са могућношћу куповине

Јавни позивОбразац пријавеИзјава о имовиниИзјава о прибављању докумената по службеној дужности
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.11.2021.
Рок за достављање31.12.2021. - Истекао

Обавештење о четвртом продужењу рока за подношење понуда по VII јавном позиву бр. РХП-W7-ПА/ПЦ2-2021 за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије на територији 14 јединица локалне самоуправе, објављеном дана 14. јула 2021. године

Обаештење о продужетку јавног позива
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.11.2021.
Рок за достављање31.12.2021. - Истекао

Обавештење о другом продужењу рока за пдоношење понуда по VII јавном позиву бр. РХП-W7-ПА/ПЦ3-2021 за прибављање непокретности – стана у јавну својину Републике Србије на територији општине Параћин, објављеном дана 30. септембра 2021. године

Обавештење о продужетку јавног позива
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве30.09.2021.
Рок за достављање18.11.2021. - Истекао

Продужен јавни позив за куповину стамбене јединиц у општини Параћин за доделу изабраним корисницима у закуп са могућношћу куповине у оквиру реализације РХПа Потпројекат 7, Компонента Куповина станова

Јавни позивОбразац понудеОбавештење о продужетку рока за подношење понуда
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве29.09.2021.
Рок за достављање30.09.2021. - Истекао

Обавештење о објављивању VIII Јавног позива за прибављање непокретности у јавну својину Републике Србије у општини Параћин у оквиру реализације компоненте: Куповина станова Потпројекта 7 Регионалног стамбеног програма.

Обавештење о јавном позиву
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве17.09.2021.
Рок за достављање18.10.2021. - Истекао

Обавештење о другом продужењу рока за подношење понуда по VII јавном позиву бр. РХП-W7-ПА/ПЦ2-2021 за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије на територији 14 јединица локалне самоуправе, објављеном дана 14. јула 2021. године.

Обавештење
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве07.09.2021.
Рок за достављање08.10.2021. - Истекао

Јавни позив за избор корисника за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву која бораве у неформалним колективним центрима на територији града Београда и то кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћ у грађевинском и другом материјалу односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности.

Јавни позивИзјава корисникаИзјава продавцаПријава
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве01.09.2021.
Рок за достављање01.10.2021. - Истекао

Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, који живе на територији градске општине Младеновац кроз куповину 3 (три) сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу додносно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно непокретности

Јавни позив
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.08.2021.
Рок за достављање02.09.2021. - Истекао

Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица које имају пребивалиште/боравиште на територији општине Ћићевац, кроз набавку грађевинског материјала

Јавни позив
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве16.08.2021.
Рок за достављање16.09.2021. - Истекао

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда по јавном позиву бр. rhp-w7-pa/pc2-2021 за прибављање непокретности-станова у јавну својину Републике Србије објављенoм дана 14. јула 2021. године

Обаештење о продужетку јавног позива
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве16.08.2021.
Рок за достављање30.09.2021. - Истекао

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 1 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја

Јавни позив
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве26.07.2021.
Рок за достављање09.09.2021. - Истекао

Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 5 (пет) сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу у оквиру Регионалног стамбеног програма у општини Беoчин, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 9 - сеоске куће

Јавни позивОбразац пријавеОбједињена изјаваИзјава продавца
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве14.07.2021.
Рок за достављање16.08.2021. - Истекао

Јавни позиви за прибављање непокретности - станова у јавну својину Републике Србије, РХП, СРБ 7

Јавни позив Стара пазоваОбразац понуде Стара ПазоваЈавни позив ЗрењанинОбразац понуде ЗрењанинЈавни позив Нови СадЈавни позив ОџациЈавни позив СомборЈавни позив ШидЈавни позив ШабацЈавни позив Бор
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве14.07.2021.
Рок за достављање16.08.2021. - Истекао

Јавни позиви за прибављање непокретности - станова у јавну својину Републике Србије, РХП, СРБ 7

Јавни позив Бачка ПаланкаОбразац понуде Бачка ПаланкаЈавни позив КикиндаОбразац понуде КикиндаЈавни позив ПожаревацОбразац понуде ПожаревацЈавни позив Сремска МитровицаОбразац понуде Сремска МитровицаЈавни позив Сремски КарловциОбразац понуде Сремски Карловци
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве14.07.2021.
Рок за достављање16.08.2021. - Истекао

Обрасци понуде за јавне позиве за прибављање непокретности - станова у јавну својину Републике Србије, РХП, СРБ 7

Обрасци понуде VII јавни позив Нови Сад, Оџаци, Сомбор, Шид, Шабац и Бор
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве13.07.2021.
Рок за достављање20.08.2021. - Истекао

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење 2 стамбене јединице намењене за социјално становање у заштићеним условима, у објекту у Жабарима

Јавни позив
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве09.07.2021.
Рок за достављање23.08.2021. - Истекао

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица у Новом Београду за куповину 5 сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Јавни позив
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве09.07.2021.
Рок за достављање24.08.2021. - Истекао

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба за избеглица на Чукарици за куповину 5 сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у ГМ и други материал за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом

Обавештење Јавни позив Пријавни образацИзјава подносиоца пријавеИзјава власника сеоске куће
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.06.2021.
Рок за достављање05.07.2021. - Истекао

Јавни позив за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица као и за куповина кућа са окућницама средствима из буџета у Ћићевцу

Јавни позив
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве10.06.2021.
Рок за достављање30.06.2021. - Истекао

Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица, који живе на територији Градске општине Младеновац, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговрајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинком и другом материјалу односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно непокретности

Јавни позив
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве10.06.2021.
Рок за достављање12.07.2021. - Истекао

Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица и интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији града Крагујевца

Јавни позив за избеглицеЈавни позив за интерно расељена лица
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве25.05.2021.
Рок за достављање18.06.2021. - Истекао

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице избеглица која бораве на територији Градске општине Обреновац

Јавни позив