ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве21.07.2023.
Рок за достављање22.08.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Јавни позив - ИРЛ - сеоске куће Суботица
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве20.07.2023.
Рок за достављање09.08.2023. - Истекао

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 2 стамбене јединице са могућношћу куповине на територији Града Крушевца.

Јавни позив - ИЗБ Крушевац
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве19.07.2023.
Рок за достављање05.08.2023. - Истекао

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 2 сеоске куће у општони Србобран

Јавни позив - ИЗБ - сеоске куће Србобран
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве19.07.2023.
Рок за достављање05.08.2023. - Истекао

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за завршетак започете градње/адаптацију стамбеног објекта у општони Србобран

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Србобран
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.07.2023.
Рок за достављање31.08.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И/ИЛИ ОПРЕМИ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ- ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Јавни позив - ИРЛ - сеоске куће Нови Београд
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.07.2023.
Рок за достављање31.08.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА, КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ (МАЛИ ГРАНТ) ЗА АДАПТАЦИЈУ ИЛИ ПОПРАВКУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ- ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Јавни позив - ИЗБ - сеоске куће Нови Београд
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.07.2023.
Рок за достављање21.08.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД, КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА- ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Јавни позив - ИРЛ - грађевински материјал Нови Београд
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.07.2023.
Рок за достављање21.08.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА, СА БОРАВИШТЕМ/ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД, КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ- ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Нови Београд
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.07.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

Јавни позив за избор корисника на територији општине Пландиште, за доделу 3(три) пакета помоћи у грађевинском материјалу и опреми за избегла лица

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Пландиште
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.07.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

Јавни позив за избор корисника на територији општине Пландиште, за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 2 (две) сеоске куће са окућницом и додели једнократне помоћи у грађевиснком и другом материјалу и опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Јавни позив - ИЗБ - сеоске куће Пландиште
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.07.2023.
Рок за достављање10.08.2023. - Истекао

Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта-град Београд

Јавни позив - ИРЛ - грађевински материјал Београд
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.07.2023.
Рок за достављање25.08.2023. - Истекао

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи намењене за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно, одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно, одговарајуће непокретности-град Београд“

Јавни позив - ИРЛ - сеоске куће Београд
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.07.2023.
Рок за достављање25.08.2023. - Истекао

Јавни позив за избор корисника помоћи за избеглице кроз куповину сеоских кућа са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант)- град Београд

Јавни позив - ИЗБ - сеоске куће Београд
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.07.2023.
Рок за достављање10.08.2023. - Истекао

Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми- град Београд

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Београд
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.07.2023.
Рок за достављање25.07.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА – ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Лазаревац
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.07.2023.
Рок за достављање25.08.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА ЗА КУПОВИНУ ЈЕДНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И НАБАВКУ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ - ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Јавни позив - ИЗБ - сеоске куће Лазаревац
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.07.2023.
Рок за достављање25.07.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА - ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Јавни позив - ИРЛ - грађевински материјал Лазаревац
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.07.2023.
Рок за достављање27.07.2023. - Истекао

Јавни позив за избор корисника помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене побољшању услова становања избеглица на територији Градске општине Земун

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Земун
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.07.2023.
Рок за достављање27.07.2023. - Истекао

Јавни позив за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку 4 пакета грађевинског материјала на територији Градске општине Сурчин

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Сурчин
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве18.07.2023.
Рок за достављање10.08.2023. - Истекао

Јавни позив за доделу помоћи за стварање и побољшање услова становања породица интерно расељених лица у виду куповине сеоске куће са окућницом, односно, одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми на територији општине Раковица

Јавни позив - ИРЛ - сеоске куће Раковица
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве17.07.2023.
Рок за достављање31.07.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ ОПШТИНЕ РУМА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ

Јавни позив - ИЗБ- грађевински материјал - РУМА
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве17.07.2023.
Рок за достављање11.08.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ ОПШТИНЕ РУМА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ (МАЛИ ГРАНТ)

ЈАВНИ ПОЗИВ - сеоске куће - РУМА
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве17.07.2023.
Рок за достављање04.08.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Јавни позив - ИЗБ- грађевински материјал - ИРИГ
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве17.07.2023.
Рок за достављање24.07.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ ГРАДА СОМБОРА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ (МАЛИ ГРАНТ)

Јавни позив - ИЗБ - сеоске куће Сомбор
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве17.07.2023.
Рок за достављање26.07.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Апатин
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве17.07.2023.
Рок за достављање07.08.2023. - Истекао

Јавни позив на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности на територији града Лознице

Јавни позив - ИРЛ - сеоске куће Лозница
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве17.07.2023.
Рок за достављање25.07.2023. - Истекао

Јавни позив за избор корисника на реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми, на територији града Лознице

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Лозница
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве17.07.2023.
Рок за достављање04.08.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама расељених лица са боравиштем / пребивалиштем на територији општине Куршумлија, доделом пакета грађевинског материјала

Јавни позив - ИРЛ - грађевински материјал Куршумлија
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве17.07.2023.
Рок за достављање18.08.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз доделу 1 пакета грађевинског материјала и опреме

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Сечањ
ТипСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Датум објаве17.07.2023.
Рок за достављање18.08.2023. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку 1 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији општине Житиште

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Житиште