Уредбе

 

Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за јачање толеранције према мигрантима и капацитета јединица локалне самоуправе у Републици Србији на чијим територијама бораве мигранти, за 2024. годину

Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2024. години

Уредба о о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе за 2024. годину

 

Уредбa о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе за 2023. годину

Уредбa о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2023. години

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ НЕОПХОДНИХ ЗА ДОСТИЗАЊЕ УТВРЂЕНИХ ЦИЉЕВА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА МИГРАЦИЈАМА У ЈЛС ЗА 2023

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА И ДРУГЕ ПРОГРАМЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ИЗБЕГЛИЦА У 2023

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ НЕОПХОДНИХ ЗА ДОСТИЗАЊЕ УТВРЂЕНИХ ЦИЉЕВА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА МИГРАЦИЈАМА У ЈЛС ЗА 2022. ГОДИНУ

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА И ДРУГЕ ПРОГРАМЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ИЗБЕГЛИЦА У 2022. ГОДИНИ

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА И ДРУГЕ ПРОГРАМЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ИЗБЕГЛИЦА У 2021. ГОДИНИ

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ НЕОПХОДНИХ ЗА ДОСТИЗАЊЕ УТВРЂЕНИХ ЦИЉЕВА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА МИГРАЦИЈАМА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ НЕОПХОДНИХ ЗА ДОСТИЗАЊЕ УТВРЂЕНИХ ЦИЉЕВА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА МИГРАЦИЈАМА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА И ДРУГЕ ПРОГРАМЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ИЗБЕГЛИЦА У 2020. ГОДИНИ


 УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ЗА ПОДРШКУ ДОБРОВОЉНОГ ПОВРАТКА СТРАНАЦА ЗА ПЕРИОД 2022. ДО 2025. ГОДИНЕ


УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ЗА ПОДРШКУ ДОБРОВОЉНОГ ПОВРАТКА СТРАНАЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2021. ГОДИНЕ

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ НЕОПХОДНИХ ЗА ДОСТИЗАЊЕ УТВРЂЕНИХ ЦИЉЕВА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА МИГРАЦИЈАМА, У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ЗА 2019. ГОДИНУ

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА И ДРУГЕ ПРОГРАМЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ИЗБЕГЛИЦА У 2019. ГОДИНИУ.
 

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ НЕОПХОДНИХ ЗА ДОСТИЗАЊЕ УТВРЂЕНИХ ЦИЉЕВА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА МИГРАЦИЈАМА, У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ЗА 2018. ГОДИНУ
 
УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА И ДРУГЕ ПРОГРАМЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ИЗБЕГЛИЦА У 2018. ГОДИНИ.
 
УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ НЕОПХОДНИХ ЗА ДОСТИЗАЊЕ УТВРЂЕНИХ ЦИЉЕВА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА МИГРАЦИЈАМА ЗА 2017. ГОДИНУ.
 
УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА И ДРУГЕ ПРОГРАМЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ИЗБЕГЛИЦА У 2017. ГОДИНИ.
 
УРЕДБА О НАЧИНУ УКЉУЧИВАЊА У ДРУШТВЕНИ, КУЛТУРНИ И ПРИВРЕДНИ ЖИВОТ ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ПРИЗНАТО ПРАВО НА УТОЧИШТЕ
 
УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ  НЕОПХОДНИХ ЗА ДОСТИТИЗАЊЕ УТВРЂЕНИХ ЦИЉЕВА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА МИГРАЦИЈАМА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2016
 
УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ НЕОПХОДНИХ ЗА ДОСТИЗАЊЕ УТВРЂЕНИХ ЦИЉЕВА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА МИГРАЦИЈАМА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2015
 
УРЕДБА О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА ЗА СМЕШТАЈ ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ПРИЗНАТО ПРАВО НА УТОЧИШТЕ ИЛИ ДОДЕЉЕНА СУПСИДИЈАРНА ЗАШТИТА И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ЗА ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ
 
УРЕДБA О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА 2011
 
УРЕДБА О ЗБРИЊАВАЊУ ИЗБЕГЛИЦА