План јавних набавки

18.03.2021. План јавних набавки за 2021. годину - измена 2

25.02.2021.  План јавних набавки за 2021. годину - измена 1

14.01.2021. Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину

14.01.2021. План јавних набавки за 2021. годину

15.09.2020. Објава Плана јавних набавки за 2020.

19.03.2020. План јавних набавки за 2020. годину - измена 2

11.02.2020. План јавних набавки за 2020. годину - измена 1

4.02.2020. План јавних набавки за 2020. годину

23.12.2019. План јавних набавки за 2019. годину - измена 11

28.11.2019. План јавних набавки за 2019. годину - измена 10

8.11.2019. План јавних набавки за 2019. годину - измена 9

24.10.2019. План јавних набавки за 2019. годину - измена 8

9.09.2019. План јавних набавки за 2019. годину - измена 7

6.08.2019. План јавних набавки за 2019. годину - измена 6

19.07.2019. План јавних набавки за 2019. годину - измена 5

20.05.2019. План јавних набавки за 2019. годину - измена 4

23.4.2019. План јавних набавки за 2019. годину - измена 3

29.3.2019. План јавних набавки за 2019. годину - измена 2

28.02.2019. План јавних набавки за 2019. годину - измена 1

01.02.2019. План јавних набавки за 2019.годину

03.12.2018. План јавних набавки за 2018. годину - измена 9

26.11.2018. План јавних набавки за 2018. годину - измена 8

23.05.2018. План јавних набавки за 2018. годину - измена 6

10.09.2018. План јавних набавки за 2018. годину - измена 5

06.08.2018. План јавних набавки за 2018. годину - измена 4

10.07.2018. План јавних набавки за 2018. годину - измена 3

26.03.2018. План јавних набавки за 2018. годину - измена 2

28.02.2018. План јавних набавки за 2018. годину - измена 1

05.02.2018. План јавних набавки за 2018. годину

20.11.2017. План јавних набавки за 2017. годину - измена 6

24.07.2017. План јавних набавки за 2017. годину - измена 5

28.06.2017. План јавних набавки за 2017. годину - измена 4

04.05.2017. План јавних набавки за 2017. годину - измена 3

12.04.2017. План јавних набавки за 2017. годину - измена 2

27.02.2017. План јавних набавки за 2017. годину - измена 1

26.01.2017. План јавних набавки за 2017. годину

29.11.2016. План јавних набавки за 2016. годину - измена 6

20.09.2016. План јавних набавки за 2016. годину - измена 5

05.09.2016. План јавних набавки за 2016. годину - измена 4

25.08.2016. План јавних набавки за 2016. годину - измена 3

01.06.2016. План јавних набавки за 2016. годину - измена 2

24.03.2016. План јавних набавки за 2016. годину - измена 1

09.01.2016. План јавних набавки за 2016. годину