ТипДруго
Датум објаве02.07.2021.
Рок за достављање09.07.2021. - Истекао

Јавни позив лицима која су као избеглице боравили у Републици Србији и која су се вратила у Републику Хрватску, ради подстицаја одрживог повратка

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве10.05.2021.
Рок за достављање14.05.2021. - Истекао

Јавни позив лицима која су као избеглице боравила у Републици Србији и која су се вратила у Републику Хрватску ради подстицаја одрживог повратка

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве05.05.2021.
Рок за достављање10.06.2021. - Истекао

Јавни позив за доделу помоћи намењену побољшању услова расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији општине Пријепоље

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве22.03.2021.
Рок за достављање29.03.2021. - Истекао

Јавни позив лицима која су као избеглице боравила у Републици Србији и која су се вратила у Републику Хрватску ради подстицаја одрживог повратка

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве01.03.2021.
Рок за достављање03.03.2021. - Истекао

Позив за подношење понуда за услуге стручних преводилаца и техничке опреме

Позив за подношење понудаКонкурсна документација
ТипДруго
Датум објаве01.03.2021.
Рок за достављање03.03.2021. - Истекао

Позив за подношење понуда за услуге објављивања текстова у штампаном медију и читуља

Позив за подношење понудаКонкурсна документација
ТипДруго
Датум објаве26.11.2020.
Рок за достављање30.11.2020. - Истекао

Позив за подношење понуда за услугу израде техничке документације за потребе озакоњења 2 стамбене јединице у Крагујевцу, у ул. Љубе Вучковића бр. 2, чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, и спровођење поступка у надлежној градској управи

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетацијаОдлука о додели уговора
ТипДруго
Датум објаве20.11.2020.
Рок за достављање24.04.2022.

Јавни позив за ангажовање сарадника у оквиру пројекта „Подршка Европске уније у управљању миграцијама у Републици Србији у погледу пружања услуга пријема и заштите II“

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве16.11.2020.
Рок за достављање19.11.2020. - Истекао

Набавка новогодишњих поклон честитки Н 55/2020- НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипДруго
Датум објаве19.10.2020.
Рок за достављање21.10.2020. - Истекао

Јавна набавка калорифера за прихватне центре JH 404-95

Конкурсна документација и позив за подношење понуда
ТипДруго
Датум објаве14.10.2020.
Рок за достављање19.10.2020. - Истекао

Набавка услуга превентивних лекарских прегледа запослених Н 47/2020- НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗНЈ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипДруго
Датум објаве06.10.2020.
Рок за достављање09.10.2020. - Истекао

Набавка услуга надзора над извођењем радова на инсталацијама спољне расвете у прихватном центру Обреновац ЈН 45/2020

Јавни позивОбразац пријаве
ТипДруго
Датум објаве16.09.2020.
Рок за достављање24.09.2020. - Истекао

Јавни позив лицима која су као избеглице боравила у Републици Србији и која су се вратила у Републику Хрватску ради подстицаја одрживог повратка

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве08.09.2020.
Рок за достављање16.09.2020. - Истекао

Оглас ради отуђења покретних ствари – 4 путничка моторна возила у својини Републике Србије чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције као секундарне сировине прикупљањем писмених понуда

ОгласОдлука о избору најповољнијег понуђача 21.9,2020.
ТипДруго
Датум објаве07.09.2020.
Рок за достављање09.09.2020. - Истекао

Набавка услуга сервисирања опреме - НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Конкурсна документација и позив за подношење понуда
ТипДруго
Датум објаве07.09.2020.
Рок за достављање11.09.2020. - Истекао

Јавни позив за реконструкцију трафо станице у Обреновцу

Образац понуде
ТипДруго
Датум објаве24.08.2020.
Рок за достављање27.08.2020. - Истекао

Набавка услуга техничког прeгледа објекта КН126 у Центру за тражиоце азила у Обреновцу JН 42-2020

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипДруго
Датум објаве18.08.2020.
Рок за достављање17.09.2020. - Истекао

Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељениптву набавком грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта у општини Ћићевац

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве17.08.2020.
Рок за достављање16.09.2020. - Истекао

Јавни позив општине Ћићевац за доделу помоћи за побољшљње становања интерно расељених лица док су у расељењу кроз доделу помоћи за куповини две сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће, односно одговарајуће непокретности намењене становању

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве07.08.2020.
Рок за достављање12.08.2020. - Истекао

Набавка тонера за реализацију програмске активности 0013 и 0014 Н 41/2020- НАРУЏБЕНИЦА

Позив за подношење понудаKонкурсна документација
ТипДруго
Датум објаве03.08.2020.
Рок за достављање06.08.2020. - Истекао

Текуће одржавање рапхолова у Прихватном центру у Адашевцима - ЈН 38/2020

Позив за подношење понудаKонкурсна документација
ТипДруго
Датум објаве27.07.2020.
Рок за достављање29.07.2020. - Истекао

Позив за подношење понуда за услугу испитивања отпада – отпадних возила ради класификације за третман, у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон), за потребе спровођења поступка отуђења покретних ствари – 4 путничка моторна возила у својини Републике Србије чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције као секундарне сировине прикупљањем писмених понуда.

Позив за подношење понудаKонкурсна документација Одлука о додели уговора 31.7.2020
ТипДруго
Датум објаве23.07.2020.
Рок за достављање28.07.2020. - Истекао

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ХИТЕРА СА УГРАДЊОМ И ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У ПРИХВАТНИМ ЦЕНТРИМА ЗА СМЕШТАЈ ТРАЖИОЦА АЗИЛА

Позив за подношење понудаKонкурсна документација Одлука о додели уговора 29.7.2020.
ТипДруго
Датум објаве22.06.2020.
Рок за достављање29.06.2020. - Истекао

Јавни позив лицима која су као избеглице боравили у Републици Србији и која су се вратила у Републику Хрватску, ради подстицаја одрживог повратка

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве31.12.2019.
Рок за достављање30.01.2020. - Истекао

Јавни позив за подношење пријава интерно расељених лица којима је неопходна помоћ при куповини сеоске куће са окућницом на територији града Београда

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве01.12.2019.
Рок за достављање13.06.2021. - Истекао

Јавни позив за ангажовање сарадника у оквиру пројекта „Подршка Европске уније у управљању миграцијама у Републици Србији у погледу пружања услуга пријема и заштите“

Јавни позив за ангажовање сарадника у оквиру пројекта „Подршка Европске уније у управљању миграцијама у Републици Србији у погледу пружања услуга пријема и заштите“
ТипДруго
Датум објаве15.10.2019.
Рок за достављање22.10.2019. - Истекао

Јавни позив лицима која су као избеглице боравили у Републици Србији и која су се вратила у Републику Хрватску ради подстицаја одрживог повратка

Јавни позив за повратнике механизација у РХ 2019Одлука о избору корисника
ТипДруго
Датум објаве17.07.2019.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Одлука о расподели хуманитарних пакета хране

Одлука
ТипДруго
Датум објаве09.07.2019.
Рок за достављање23.07.2019. - Истекао

Одлука о додели помоћи интерно расељеним лицима кроз куповину сеоских кућа са окућницама на територији Горњег Милановца

Одлука о додели помоћи