ТипДруго
Датум објаве24.12.2021.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак,према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места у Комесаријату за избеглице и миграције

Радно место за спровођење програма за решавање стамбених потреба у звању саветник, Одсек за спровођење пројеката из фондова европске уније и других пројеката за решавање стамбених потреба, Сектор за прихват, збрињавање, реадмисију и трајна решења – 1 извСписак кандидата
ТипДруго
Датум објаве01.12.2021.
Рок за достављање09.12.2021. - Истекао

Конкурс за радно место: за спровођење програма за решавање стамбених потреба у Одсеку за спровођење пројеката из фондова европске уније и других пројеката за решавање стамбених потреба у Сектору за прихват, збрињавање, реадмисију и трајна решења са местом рада у Београду - 1 извршилац

ОгласОбразац пријавеЗакон о избеглицамаЗакон о становању и одржавању зградаЗакон о управљању миграцијама
ТипДруго
Датум објаве08.10.2021.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Решење о одбацивању пријаве број 111-18/2021-39 од 29. јула 2021. године, Катарине Стевановић из Београда, адреса Салвадора Аљендеа 5, на јавни конкурс за радно место за колективни смештај , збрињавање и остваривање права, у Одељењу за прихват збрињавање и повратнике по реадмисији у Сектору за прихват , збрињавање, реадмисију и трајна решења у Комесаријату за избеглице и миграције, као непотпуна

Решење
ТипДруго
Датум објаве28.09.2021.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Решење о одбацивању пријаве број 111-16/2021-39 од 27. јула 2021. године, Зоране Станојловић из Пожаревца, Костолац, село Костолац бб, на јавни конкурс за радно место за колективни смештај , збрињавање и остваривање права, у Одељењу за прихват збрињавање и повратнике по реадмисији у Сектору за прихват , збрињавање, реадмисију и трајна решења у Комесаријату за избеглице и миграције, као недопуштена

Решење
ТипДруго
Датум објаве28.09.2021.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Решење којим се одбацује пријава број 111-21/2021-39 од 27. јула 2021. године, Зоране Станојловић из Пожаревца, Костолац, село Костолац бб, на јавни конкурс за радно место за спровођење програма за решавање стамбених потреба у звању саветник, у Одсеку за спровођење пројеката из фондова европске уније и других пројеката за решавање стамбених потреба, Сектор за прихват, збрињавање, реадмисију и трајна решења, као недопуштена

Решење
ТипДруго
Датум објаве28.09.2021.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Решење којим се одбацује пријава број 111-20/2021-39 од 27. јула 2021. године, Зоране Станојловић из Пожаревца, Костолац, село Костолац бб, на јавни конкурс за интеграцију лица која су добила азил у звању саветник, у Одељењу за координацију послова у центрима за азил и прихватним центрима, у Сектору за прихват, збрињавање, реадмисију и трајна решења, као недопуштена

Решење
ТипДруго
Датум објаве28.09.2021.
Рок за достављање28.09.2021. - Истекао

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У КОМЕСАРИЈАТУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

СПИСАК КАНДИДАТА
ТипДруго
Датум објаве23.09.2021.
Рок за достављање30.09.2021. - Истекао

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи у огревном дрвету за најугроженија домаћинства избеглица и интерно расељених лица смештених на територији Општине Прибој

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве22.09.2021.
Рок за достављање01.10.2021. - Истекао

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи у огревном дрвету за најугроженија домаћинства избеглица и интерно расељених лица смештених на територији Општине Пријепоље

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве22.07.2021.
Рок за достављање30.11.-0001. - Истекао

Решење о неуспелом јавном конкурсу

Решење
ТипДруго
Датум објаве02.07.2021.
Рок за достављање09.07.2021. - Истекао

Јавни позив лицима која су као избеглице боравили у Републици Србији и која су се вратила у Републику Хрватску, ради подстицаја одрживог повратка

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве10.05.2021.
Рок за достављање14.05.2021. - Истекао

Јавни позив лицима која су као избеглице боравила у Републици Србији и која су се вратила у Републику Хрватску ради подстицаја одрживог повратка

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве05.05.2021.
Рок за достављање10.06.2021. - Истекао

Јавни позив за доделу помоћи намењену побољшању услова расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији општине Пријепоље

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве22.03.2021.
Рок за достављање29.03.2021. - Истекао

Јавни позив лицима која су као избеглице боравила у Републици Србији и која су се вратила у Републику Хрватску ради подстицаја одрживог повратка

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве01.03.2021.
Рок за достављање03.03.2021. - Истекао

Позив за подношење понуда за услуге стручних преводилаца и техничке опреме

Позив за подношење понудаКонкурсна документација
ТипДруго
Датум објаве01.03.2021.
Рок за достављање03.03.2021. - Истекао

Позив за подношење понуда за услуге објављивања текстова у штампаном медију и читуља

Позив за подношење понудаКонкурсна документација
ТипДруго
Датум објаве26.11.2020.
Рок за достављање30.11.2020. - Истекао

Позив за подношење понуда за услугу израде техничке документације за потребе озакоњења 2 стамбене јединице у Крагујевцу, у ул. Љубе Вучковића бр. 2, чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, и спровођење поступка у надлежној градској управи

Позив за подношење понудаКонкурсна докумнетацијаОдлука о додели уговора
ТипДруго
Датум објаве20.11.2020.
Рок за достављање24.04.2022.

Јавни позив за ангажовање сарадника у оквиру пројекта „Подршка Европске уније у управљању миграцијама у Републици Србији у погледу пружања услуга пријема и заштите II“

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве16.11.2020.
Рок за достављање19.11.2020. - Истекао

Набавка новогодишњих поклон честитки Н 55/2020- НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипДруго
Датум објаве19.10.2020.
Рок за достављање21.10.2020. - Истекао

Јавна набавка калорифера за прихватне центре JH 404-95

Конкурсна документација и позив за подношење понуда
ТипДруго
Датум објаве14.10.2020.
Рок за достављање19.10.2020. - Истекао

Набавка услуга превентивних лекарских прегледа запослених Н 47/2020- НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗНЈ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипДруго
Датум објаве06.10.2020.
Рок за достављање09.10.2020. - Истекао

Набавка услуга надзора над извођењем радова на инсталацијама спољне расвете у прихватном центру Обреновац ЈН 45/2020

Јавни позивОбразац пријаве
ТипДруго
Датум објаве16.09.2020.
Рок за достављање24.09.2020. - Истекао

Јавни позив лицима која су као избеглице боравила у Републици Србији и која су се вратила у Републику Хрватску ради подстицаја одрживог повратка

Јавни позив
ТипДруго
Датум објаве08.09.2020.
Рок за достављање16.09.2020. - Истекао

Оглас ради отуђења покретних ствари – 4 путничка моторна возила у својини Републике Србије чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције као секундарне сировине прикупљањем писмених понуда

ОгласОдлука о избору најповољнијег понуђача 21.9,2020.
ТипДруго
Датум објаве07.09.2020.
Рок за достављање09.09.2020. - Истекао

Набавка услуга сервисирања опреме - НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Конкурсна документација и позив за подношење понуда
ТипДруго
Датум објаве07.09.2020.
Рок за достављање11.09.2020. - Истекао

Јавни позив за реконструкцију трафо станице у Обреновцу

Образац понуде
ТипДруго
Датум објаве24.08.2020.
Рок за достављање27.08.2020. - Истекао

Набавка услуга техничког прeгледа објекта КН126 у Центру за тражиоце азила у Обреновцу JН 42-2020

Позив за подношење понудаОбразац понуде
ТипДруго
Датум објаве18.08.2020.
Рок за достављање17.09.2020. - Истекао

Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељениптву набавком грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта у општини Ћићевац

Јавни позив