Добровољни повратак у државу порекла

Према Закону о азилу и привременој заштити, Комесаријат за избеглице и миграције спроводи програме добровољног повратка странца чији је захтев за азил одлуком надлежног органа одбијен или одбачен или ако је поступак азила обуставље; странца којем је одобрена привремена заштита; странца којем је донета одлука о престанку привремене заштите; лицу којем је Канцеларија за азил по службеној дужности укинула одлуку о усвајању захтева за азил или поништила такву одлуку и странца којем је престало право за азил.

Комесаријат за избеглице и миграције предузима одговарајуће мере како би се лицу омогућио добровољни повратак у државу порекла, при чему се води рачуна о људском достојанству.

Комесаријат, према истом закону, разматра релевантне извештаје о стању у држави порекла лица, упознаје лице с тим стањем и омогућава му да своју одлуку о повратку донесе уз потпуно познавање чињеница.
 
Лице  до дана повратка , има право на: боравак и слободу кретања у Републици Србији;смештај, исхрану, одећу и обућу; здравствену заштиту; предшколско, основно и средње образовање; информисање и правну помоћ и слободу вероисповести.

Програм за подршку добровољног повратка доноси Влада на предлог Комесаријата.Уредба о утврђивању Програма за подршку добровољног повратка странаца за период од 2022. до 2025. године