Kontakt ЋИРLATENG
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave18.07.2023.
Rok za dostavljanje10.08.2023. - Istekao

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom pomoći namenjene za nabavku građevinskog materijala i opreme za završetak ili adaptaciju stambenog objekta-grad Beograd

Јавни позив - ИРЛ - грађевински материјал Београд
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave18.07.2023.
Rok za dostavljanje25.08.2023. - Istekao

Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno, odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno, odgovarajuće nepokretnosti-grad Beograd“

Јавни позив - ИРЛ - сеоске куће Београд
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave18.07.2023.
Rok za dostavljanje25.08.2023. - Istekao

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za izbeglice kroz kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant)- grad Beograd

Јавни позив - ИЗБ - сеоске куће Београд
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave18.07.2023.
Rok za dostavljanje10.08.2023. - Istekao

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica dodelom pomoći u građevinskom materijalu i opremi- grad Beograd

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Београд
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave18.07.2023.
Rok za dostavljanje25.07.2023. - Istekao

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA – GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Лазаревац
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave18.07.2023.
Rok za dostavljanje25.08.2023. - Istekao

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA STVARANjE I POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA PORODICA IZBEGLICA ZA KUPOVINU JEDNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM I NABAVKU PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM - GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC

Јавни позив - ИЗБ - сеоске куће Лазаревац
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave18.07.2023.
Rok za dostavljanje25.07.2023. - Istekao

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA INTERNO RASELjENIH LICA KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME ZA POBOLjŠANjE USLOVA ŽIVOTA - GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC

Јавни позив - ИРЛ - грађевински материјал Лазаревац
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave18.07.2023.
Rok za dostavljanje27.07.2023. - Istekao

Javni poziv za izbor korisnika pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglica na teritoriji Gradske opštine Zemun

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Земун
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave18.07.2023.
Rok za dostavljanje27.07.2023. - Istekao

Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku 4 paketa građevinskog materijala na teritoriji Gradske opštine Surčin

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Сурчин
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave18.07.2023.
Rok za dostavljanje10.08.2023. - Istekao

Javni poziv za dodelu pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica u vidu kupovine seoske kuće sa okućnicom, odnosno, odgovarajuće nepokretnosti i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi na teritoriji opštine Rakovica

Јавни позив - ИРЛ - сеоске куће Раковица
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave17.07.2023.
Rok za dostavljanje31.07.2023. - Istekao

JAVNI POZIV OPŠTINE RUMA ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA IZBEGLICA DODELOM POMOĆI U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU I OPREMI

Јавни позив - ИЗБ- грађевински материјал - РУМА
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave17.07.2023.
Rok za dostavljanje11.08.2023. - Istekao

JAVNI POZIV OPŠTINE RUMA ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA KROZ KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI I DODELU JEDNOKRATNE POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU I OPREMI (MALI GRANT)

ЈАВНИ ПОЗИВ - сеоске куће - РУМА
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave17.07.2023.
Rok za dostavljanje04.08.2023. - Istekao

JAVNI POZIV OPŠTINE IRIG ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA

Јавни позив - ИЗБ- грађевински материјал - ИРИГ
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave17.07.2023.
Rok za dostavljanje24.07.2023. - Istekao

JAVNI POZIV GRADA SOMBORA ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA KROZ KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI I DODELU JEDNOKRATNE POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU I OPREMI (MALI GRANT)

Јавни позив - ИЗБ - сеоске куће Сомбор
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave17.07.2023.
Rok za dostavljanje26.07.2023. - Istekao

JAVNI POZIV OPŠTINE APATIN ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Апатин
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave17.07.2023.
Rok za dostavljanje07.08.2023. - Istekao

Javni poziv na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti na teritoriji grada Loznice

Јавни позив - ИРЛ - сеоске куће Лозница
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave17.07.2023.
Rok za dostavljanje25.07.2023. - Istekao

Javni poziv za izbor korisnika na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica dodelom pomoći u građevinskom materijalu i opremi, na teritoriji grada Loznice

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Лозница
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave17.07.2023.
Rok za dostavljanje04.08.2023. - Istekao

JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodicama raseljenih lica sa boravištem / prebivalištem na teritoriji opštine Kuršumlija, dodelom paketa građevinskog materijala

Јавни позив - ИРЛ - грађевински материјал Куршумлија
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave17.07.2023.
Rok za dostavljanje18.08.2023. - Istekao

JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz dodelu 1 paketa građevinskog materijala i opreme

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Сечањ
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave17.07.2023.
Rok za dostavljanje18.08.2023. - Istekao

JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku 1 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji opštine Žitište

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Житиште
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave17.07.2023.
Rok za dostavljanje03.08.2023. - Istekao

JAVNI POZIV GRADA SREMSKA MITROVICA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA KROZ KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM

Јавни позив - ИЗБ - сеоске куће Сремска Митровица
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave17.07.2023.
Rok za dostavljanje03.08.2023. - Istekao

JAVNI POZIV OPŠTINE SREMSKA MITROVICA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Сремска Митровица
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave17.07.2023.
Rok za dostavljanje07.08.2023. - Istekao

JAVNI POZIV OPŠTINE PEĆINCI ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Пећинци
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave17.07.2023.
Rok za dostavljanje15.08.2023. - Istekao

Javni poziv za izbor korisnika (izbegličkih porodica) na teritoriji opštine Koceljeva za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja izbeglica dodelom pomoći u građevinskom materijalu i opremi.

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал Коцељева
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave17.07.2023.
Rok za dostavljanje30.08.2023. - Istekao

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodeli jednokratne pomoći u građevinskom materijalu i opremi (mali grant), izbegličkim porodicama koje žive na teritoriji opštine Koceljeva.

Јавни позив - ИЗБ - сеоске куће Коцељева
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave17.07.2023.
Rok za dostavljanje18.08.2023. - Istekao

JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica opštine Žitište kroz kupovinu 1 seoske kuće i dodele pomoći u vidu građevinskog i drugog materijala

Јавни позив - ИЗБ Житиште
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave13.07.2023.
Rok za dostavljanje23.07.2023. - Istekao

Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica koje žive na teritoriji opštine Lajkovac za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi ( mali grant)

Јавни позив - ИЗБ - сеоске куће Лајковац
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave13.07.2023.
Rok za dostavljanje28.07.2023. - Istekao

Javni poziv za podnošenje zahteva za dodleu paketa pomoći u građevinskom materijalu i opremi za izbeglice na teritoriji opštine Lajkovac

Јавни позив - ИЗБ - грађевински материјал
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave12.07.2023.
Rok za dostavljanje04.08.2023. - Istekao

Za podnošenje prijava za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala i opreme na teritoriji grada Zrenjanina

ЈАВНИ ПОЗИВ
TipСтамбене потребе избеглица и интерно расељених лица
Datum objave11.07.2023.
Rok za dostavljanje25.08.2023. - Istekao

Javni poziv za davanje u zakup sa mogućnošću kupovine 4 stambene jedinice u dvojnom montažnom stambenom objektu u Lazarevcu

Образац пријаве на Јавни позивИзјава о имовиниИзјава за прибављање података по службеној дужностиЈавни позив