ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.10.2014.
Рок за достављање30.10.2014. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве03.09.2014.
Рок за достављање18.09.2014. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених пројектима усмереним јачању капацитета јединица локалне самоуправе за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве02.09.2014.
Рок за достављање17.09.2014. - Истекао

Jaвни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка реинтеграцији повратника по основу споразума о реадмисији

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве28.08.2014.
Рок за достављање11.09.2014. - Истекао

Jaвни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештена лица која траже азил за доделу средстава намењених пројектима усмереним промовисању и јачању толераниције, отклањању предрасуда и страха према лицима која траже азил, као и развоју комуникације и дијалога, кроз унапређење квалитета живота у локалној средини, као и кроз рад едукативних, спортских, културно-уметничких радионица и других сличних активности у које ће бити укључена и лица која траже азил

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.08.2014.
Рок за достављање05.09.2014. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на територији Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Средства намењена побољшању услова становања интерно расељених лица док су урасељеништву, додељују се јединицама локалне самоуправе за набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.08.2014.
Рок за достављање05.09.2014. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Средства намењена побољшању услова становања интерно расељених лица док су урасељеништву, додељују се јединицама локалне самоуправе за набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.08.2014.
Рок за достављање05.09.2014. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, за куповину сеоске куће са окућницом

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве19.06.2014.
Рок за достављање27.06.2014. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве19.06.2014.
Рок за достављање27.06.2014. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве21.03.2014.
Рок за достављање15.04.2014. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој самосталној делатности интерно расељеним лицима док су у расељеништву

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве21.03.2014.
Рок за достављање15.04.2014. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве21.03.2014.
Рок за достављање15.04.2014. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве05.03.2014.
Рок за достављање27.03.2014. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве05.03.2014.
Рок за достављање27.03.2014. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве13.11.2013.
Рок за достављање20.11.2013. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица која бораве у неформалим колективним центрима на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.10.2013.
Рок за достављање04.11.2013. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на чијим територијама живе интерно расељена лица којима се додељује помоћ у побољшању услова становања обезбеђивањем домаћинстава са окућницом

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве23.10.2013.
Рок за достављање11.11.2013. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу помоћи најугроженијим породица избеглица и интерно расељених лица на њиховој територији у циљу побољшања услова живота - Предмет јавног позива: машине и покретне ствари

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве13.08.2013.
Рок за достављање12.09.2012. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве01.08.2013.
Рок за достављање08.08.2013. - Истекао

Јавни позив градовима на територији Републике Србије и граду Београду за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве22.07.2013.
Рок за достављање05.08.2013. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве22.07.2013.
Рок за достављање05.08.2013. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.05.2013.
Рок за достављање10.06.2013. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.05.2013.
Рок за достављање10.06.2013. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве27.05.2013.
Рок за достављање04.06.2013. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији, кроз доходовне активности

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве22.05.2013.
Рок за достављање06.06.2013. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве20.05.2013.
Рок за достављање04.06.2013. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на чијим територијама живе избеглице којима се пружа помоћ у решавању стамбених потреба куповином сеоских кућа са окућницом

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве22.04.2013.
Рок за достављање13.05.2012. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве08.04.2013.
Рок за достављање16.04.2013. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица која бораве у неформалим колективним центрима на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве27.03.2013.
Рок за достављање11.04.2013. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве01.11.2012.
Рок за достављање09.11.2012. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију