ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве16.03.2022.
Рок за достављање31.03.2022. - Истекао

На основу утврђене Листе Комисије за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање, именована решењем Бр. 36-2/1-2022 дана 31. јануара 2022. године, у складу са чланом 9. Правилника о раду Комисије Број: 36-2/2-2022 од 31. јануара 2022. године, од стране Комесара донета је Одлука из прилога.

Одлука о избору ЈЛС СК за ИРЛ 2022
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве28.02.2022.
Рок за достављање31.03.2022. - Истекао

На основу утврђене Листе Комисије за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала и опреме, именована решењем Бр. 36-3/1-2022 дана 31. јануара 2022. године, у складу са чланом 10. Правилника о раду Комисије Број: 36-3/2-2022 од 31. јануара 2022. године, од стране Комесара донета је Одлука из прилога.

Одлука о избору ЈЛС ГМ за избеглице 2022
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.02.2022.
Рок за достављање31.03.2022. - Истекао

На основу утврђене Листе Комисије за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант), именована решењем Бр. 36-1/1-2022 дана 31. јануара 2022. године, у складу са чланом 10. Правилника о раду Комисије Број: 36-1/2-2022 од 31. јануара 2022. године, од стране Комесара донета је Одлука из прилога.

Одлука о избору ЈЛС СК за избеглице 2022
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.01.2022.
Рок за достављање14.02.2022. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ jединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала и опреме.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.01.2022.
Рок за достављање14.02.2022. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ jединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант).

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.01.2022.
Рок за достављање14.02.2022. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ jединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве31.01.2022.
Рок за достављање14.02.2022. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ jединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала и опреме

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.11.2021.
Рок за достављање25.11.2021. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 25. новембар 2021. године.

Јавни позивОбразац за пријављивање
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.11.2021.
Рок за достављање25.11.2021. - Истекао

Јавни позив Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве12.10.2021.
Рок за достављање15.10.2021. - Истекао

Јавни позив јединивцама локалне самоуправе за доделу средстава намењених за побољшање услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине.

Јавни позивЗахтев за доделу средставаОбавештење о продужетку рока за достављање пријава
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве26.08.2021.
Рок за достављање17.09.2021. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе за финансирање мера и активности неопходних за јачање капацитета јединица локалне самоуправе за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији

Јавни позивОбразац за пријављивање
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве19.07.2021.
Рок за достављање03.08.2021. - Истекао

JАВНИ ПОЗИВ Jединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развој комуникације и дијалога

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве16.07.2021.
Рок за достављање02.08.2021. - Истекао

Jавни позив у Републици Србији за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву која бораве у неформалим колективним центрима на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве10.06.2021.
Рок за достављање18.06.2021. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији.

Јавни позивЗахтев за доделу пакета
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.05.2021.
Рок за достављање08.06.2021. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и/или интерно расељених лица на њиховој територији, кроз куповину сеоских кућа са окућницом.

Јавни позив
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.04.2021.
Рок за достављање27.04.2021. - Истекао

Јавни позив Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.04.2021.
Рок за достављање27.04.2021. - Истекао

Јавни позив Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве05.04.2021.
Рок за достављање16.04.2021. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) у складу са процедурама и критеријумима прописаним Законом о избеглицама, односно Регионалним стамбеним програмом у Републици Србији

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве22.03.2021.
Рок за достављање05.04.2021. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве19.03.2021.
Рок за достављање05.04.2021. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.02.2021.
Рок за достављање12.03.2021. - Истекао

Јавни позив Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве24.02.2021.
Рок за достављање12.03.2021. - Истекао

Јавни позив Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве06.11.2020.
Рок за достављање18.11.2020. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за побољшање услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине

Јавни позивЗахтев за доделу средстава
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве21.10.2020.
Рок за достављање30.10.2020. - Истекао

JАВНИ ПОЗИВ Jединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развој комуникације и дијалога

Јавни позивОбразац за пријављивање
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве21.10.2020.
Рок за достављање30.10.2020. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе за финансирање мера и активности неопходних за јачање капацитета јединица локалне самоуправе за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији

Јавни позивОбразац за пријављивање
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве10.09.2020.
Рок за достављање18.09.2020. - Истекао

ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.07.2020.
Рок за достављање31.07.2020. - Истекао

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица кроз набавку једног пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији општине Сечањ

Јавни позив
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве13.07.2020.
Рок за достављање22.07.2020. - Истекао

JАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на територији Аутономне покрајне Косово и Метохија за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији.

Јавни позивОбразац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве13.07.2020.
Рок за достављање22.07.2020. - Истекао

JАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на територији Аутономне покрајне Косово и Метохија за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији.

Образац пријаве
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве22.06.2020.
Рок за достављање07.07.2020. - Истекао

Јавни позив за ЈЛС за средства обезбеђена из доплатне поштанске марке за 2020. годину, за куповину сеоске куће са окуђницом

Јавни позивЗахтев за пријављивње