ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве12.10.2023.
Рок за достављање20.10.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији на територији АП Косово и Метохија за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

Предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве10.10.2023.
Рок за достављање10.10.2023. - Истекао

Предлога листе за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији, за расподелу средстава намењених пројектима усмереним ка промовисању и јачању толеранције према мигрантима у Републици Србији, и то за повећање толeранције, отклањање предрасуда и развој комуникације и дијалога.

Предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве09.10.2023.
Рок за достављање20.10.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву која живе на њиховој територији за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности

ЈАВНИ ПОЗИВПријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве09.10.2023.
Рок за достављање20.10.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за расподелу средстава намењених економском оснаживању избеглица које живе на њиховој територији

ЈАВНИ ПОЗИВПријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве06.10.2023.
Рок за достављање18.10.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за расподелу средстава намењених за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији.

ЈАВНИ ПОЗИВПријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.09.2023.
Рок за достављање29.09.2023. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе у Републици Србији, на територији АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

ЈАВНИ ПОЗИВПријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.09.2023.
Рок за достављање29.09.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, на територији АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији

ЈАВНИ ПОЗИВПријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве12.09.2023.
Рок за достављање27.09.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава остварених продајом доплатне поштанске марке ''Кров 2023'' намењених интеграцији најугроженијих избеглица и унапређењу животних услова најугроженијих интерно расељених лица, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоских домаћинстава

Јавни позив сеоска домаћинства КРОВ 2023Пријава сеоска домаћинства КРОВ 2023
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве08.09.2023.
Рок за достављање29.09.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота повратника по основу споразума о реадмисији, а која живе на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Јавни позивПријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве08.09.2023.
Рок за достављање29.09.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, које су изабране Одлуком о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање Бр. 9-9/533-21/2022 од 13. априла 2023. године и које су доделиле изабраним корисницима-повратницима по основу споразума о реадмисији помоћ кроз куповину сеоске куће са окућницом, без доделе малог гранта, све у оквиру реализације пројекта „Реинтеграција повратника по споразуму о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ кроз обезбеђивање трајних стамбених решења.

Јавни позивПријавни образац
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве01.09.2023.
Рок за достављање18.09.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републке Србије у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка промовисању и јачању толеранције према мигрантима, и то за повећање толеранције, отклањање предрасуда и развој комуникације и дијалога.

ЈАВНИ ПОЗИВOбразац за пријављивање
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве17.08.2023.
Рок за достављање17.08.2023. - Истекао

Одлука о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији, а на основу Јавног позива бр.553-334/3-2023 од 6. јула 2023. године

Одлука
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве17.08.2023.
Рок за достављање17.08.2023. - Истекао

Коначна листа јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији.

Коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.08.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

: КОНАЧНА ЛИСТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ВАН АП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КОЈЕ ЖИВЕ У НЕФОРМАЛНИМ КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ (МАЛИ ГРАНТ)

Коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.08.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

КОНАЧНA ЛИСТA ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ВАН АП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА КОЈЕ ЖИВЕ У НЕФОРМАЛНИМ КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ

Коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.08.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

КОНАЧНA ЛИСТA ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ВАН АП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, А КОЈА ЖИВЕ У НЕФОРМАЛНИМ КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.08.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

КОНАЧНA ЛИСТA ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ВАН АП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА ЖИВОТА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, А КОЈА ЖИВЕ У НЕФОРМАЛНИМ КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ЗАВРШЕТАК ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

Коначна листа
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.08.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

ОДЛУКА о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица које живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант)

ОДЛУКA
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.08.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

ОДЛУКА о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица које живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

ОДЛУКA
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.08.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

ОДЛУКА о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе у неформалним колетивним центерима на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

ОДЛУКA
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве14.08.2023.
Рок за достављање14.08.2023. - Истекао

ОДЛУКА о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији, кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

ОДЛУКA
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве07.08.2023.
Рок за достављање15.08.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији ван АП Косова и Метохије, за расподелу средстава намењених за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији

Предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве02.08.2023.
Рок за достављање10.08.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно, одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве02.08.2023.
Рок за достављање10.08.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

Предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве02.08.2023.
Рок за достављање10.08.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица које живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант)

Предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве02.08.2023.
Рок за достављање10.08.2023. - Истекао

Предлог листе јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова становања избеглица које живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

Предлог листе
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве11.07.2023.
Рок за достављање26.07.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

Јавни позив - ИРЛ - грађевински материјалПријава
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве11.07.2023.
Рок за достављање26.07.2023. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за расподелу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе у неформалним колективним центрима на њиховој територији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Јавни позив - ИРЛ - сеоске кућеПријава