Kontakt ЋИРLATENG
TipОтворени поступак
Datum objave13.04.2017.
Rok za dostavljanje15.05.2017. - Istekao

Nabavka energenata za grejanje tranzitno prihvatnih centara, oblikovana po partijama, JN br. 5/2017

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave13.03.2017.
Rok za dostavljanje12.04.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku javne nabavke usluga prevoza oblikovana po partijama , JN br. 4/2017

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave01.03.2017.
Rok za dostavljanje31.03.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku sredstva za higijenu za potrebe centara za azil, tranzitno prihvatnih centara i tražilaca azila, izbeglica u ustanovama socijalne zaštite i interno raseljenih lica i izbeglicama u kolektivnim centrima,JN br. 1/2017

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave24.02.2017.
Rok za dostavljanje27.03.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku odeće i obuće za tražioce azila i radnih odela za angažovana lica, oblikovana po partijama, JN br. 3/2017

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave07.02.2017.
Rok za dostavljanje09.03.2017. - Istekao

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga posredovanja pri kupovini avio karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja, oblikovana po partijama.JN br. 2/2017

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave07.09.2016.
Rok za dostavljanje07.10.2016. - Istekao

Javna nabavka za izvođenje radova na investicionom održavanju Centra za azil u Banji Koviljači

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave30.08.2016.
Rok za dostavljanje29.09.2016. - Istekao

Javna nabava energenata za grejanje, oblikovana po partijama, JN br. 8/2016

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave12.07.2016.
Rok za dostavljanje15.08.2016. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga ishrane lica, tražilaca azila u centru za azil u Banji Koviljači. JN br. 7/2016

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave30.05.2016.
Rok za dostavljanje29.06.2016. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga održavanja i popravke vozila sa pratećim delovima i opremom, odluka po partijama, JN br. 6/2016

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave27.05.2016.
Rok za dostavljanje27.06.2016. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga ishrane lica, tražilaca azila u centru za azil u Banji Koviljači. JN br. 5/2016

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave20.05.2016.
Rok za dostavljanje20.06.2016. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku dobara prehrambenih paketa za ugrožene kategorije migranata. JN br. 4/2016

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave15.04.2016.
Rok za dostavljanje16.05.2016. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku dobara odeće i obuće za lica u centrima za azil. JN br. 3/2016

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave16.03.2016.
Rok za dostavljanje15.04.2016. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga prevoza, oblikovana po partijama. JN br. 2/2016

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave14.03.2016.
Rok za dostavljanje24.05.2016. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku sredstava za higijenu za potrebe centara za azil, tranzitno prihvatnih centara i tražilaca azila, izbeglica u ustanovama socijalne zaštite i interno raseljenim licima i izbeglicama u kolektivnim centrima, oblikovana po partijama. JN br. 1/2016

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave26.06.2015.
Rok za dostavljanje27.07.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga ishrane lica u Centru za azili u Banji Koviljači. JN br. 7/2015

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave26.06.2015.
Rok za dostavljanje30.07.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga održavanja i popravki vozila sa pratećom opremom. JN br. 6/2015

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave16.04.2015.
Rok za dostavljanje03.07.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku prehrambenih paketa hrane za ugrožene kategorije migranata. JN br. 4/2015

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave09.04.2015.
Rok za dostavljanje11.05.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga pružanja besplatne pravne i psihosocijalne pomoći tražiocima azila. JN br. 5/2015

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave19.03.2015.
Rok za dostavljanje28.04.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga prevoza, oblikovana po partijama. JN br. 3/2015

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave24.02.2015.
Rok za dostavljanje26.03.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku sredstava za higijenu za potrebe centara za azil i tražilaca azila, izbeglica u ustanovama socijalne zaštite i interno raseljenih lica i izbeglicama u kolektivnim centrima, oblikovana po partijama. JN br. 2/2015

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave04.02.2015.
Rok za dostavljanje05.03.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku usluge fizičko tehničkog obezbeđenja imovine i lica Komesarijata za izbeglice i migracije. JN br. 1/2015

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave15.12.2014.
Rok za dostavljanje15.01.2015. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku dobra – kotla na tečno gorivo sa montažom i ugradnjom od 800 kw, sa pratećom opremom i armaturom, za objekat u Krnjači. JN br. 10/2014

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave05.09.2014.
Rok za dostavljanje06.10.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda y otvorenom postupku javne nabavke dobra-nabavka prehrambenih paketa hrane za ugrožene kategorije migranata. JN br. 8/2014

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave01.09.2014.
Rok za dostavljanje09.10.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda y otvorenom postupku javne nabavke usluge fizičko-tehničkof obezbeđenja imovine i lica komesarijata za izbeglice i migracije, JN br. 9/2014

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave22.07.2014.
Rok za dostavljanje21.08.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda y otvorenom postupku javne nabavke dobara za nabavku usluga ishrane lica smeštenih u Centru za azil, JN br. 7/2014

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave01.07.2014.
Rok za dostavljanje01.08.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda y otvorenom postupku javne nabavke za nabavku građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na ime kontribucije Republike Srbije u Regionalnom stambenom projektu, JN br. 6/2014

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave28.04.2014.
Rok za dostavljanje28.05.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku usluga pružanja smeštaja i ishrane tražilaca azila, JN br. 5/2014

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave10.04.2014.
Rok za dostavljanje03.06.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara za nabavku goriva i lož ulja za potrebe Komesarijata za izbeglice i migracije, JN br. 1/2014

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave09.04.2014.
Rok za dostavljanje09.04.2014. - Istekao

Prethodno obaveštenje o planiranoj javnoj nabavci dobara. Predmet javne nabavke je nabavka stambenih jedinica, kojima će se, u skladu sa Zakonom o izbeglicama rešavati stambene potrebe izbeglica oznaka iz opšteg rečnika GC17

Преузмите пратећу документацију
TipОтворени поступак
Datum objave31.03.2014.
Rok za dostavljanje19.05.2014. - Istekao

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku usluga održavanja i popravke vozila sa pratećom opremom, JN br. 2/2014

Преузмите пратећу документацију